Правове регулювання інвестиційної діяльності (Господарське судочинство)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Коссак В. М.

Опис курсу

Мета: опанування теоретичних та практичних проблем правового регулювання іноземних інвестицій в Україні. Вивчення форм здійснення інвестицій, державно-правових гарантій захисту прав іноземних інвесторів, а також особливості майнової відповідальності в інвестиційній сфері та заходи стимулювання залучення інвестицій.

Предмет: проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності.

Рекомендована література

Нормативні акти

 1. Конституція України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Господарський кодекс України
 4. Земельний кодекс України
 5. Кодекс України про надра.
 6. Цивільний процесуальний кодекс України.
 7. Господарський процесуальний кодекс України.
 8. Закон України від 14 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування”// ВВР. 1996. №19. Ст.80.
 9. Закон України від 10 вересня 1991 року “Про захист іноземних інвестицій в Україні”// ВВР. 1991. №46. Ст. 616.
 10. Закон України від 18 вересня 1991 року “Про інвестиційну діяльність”// ВВР. 1991. №47. Ст. 646.
 11. Закон України від 19 березня 1992 року “Про іноземні інвестиції”// ВВР. 1992. №26. Ст. 357.
 12. Закон України від 18 червня 1991 року “Про цінні папери та фондовий ринок”// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268
 13. Закон України від 23 вересня 1991 року “Про господарські товариства”// ВВР. 1991. №49. Ст. 682.
 14. Закон України від 16 квітня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність”// ВВР. 1991. №29. Ст. 377.
 15. Закон України від 13 жовтня 1992 року “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”// ВВР. 1992. №50. Ст. 686.
 16. Закон України від 16 липня 1999 року “Про концесії”// ВВР. 1999. №41. Ст.372.
 17. Закон України від 14 вересня 1999 року “Про угоди про розподіл продукції”// ВВР. 1999. №44. Ст.391.
 18. Закон України від 21 травня 1999 року “Про внесення змін до ст. 19 Закону України “Про інвестиційну діяльність”// Урядовий кур’єр. –1999, 24 червня.
 19. Закон України від 15 січня 1999 року “Про спеціальну економічну зону “Яворів”// Урядовий кур’єр. –1999, 17 лютого.
 20. Закон України від 18 березня 1999 року “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” // Урядовий кур’єр. –1999, 7 квітня.
 21. Закон України від 15 липня 1999 року “Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності”// ВВР. 199. №39. Ст.357.
 22. Закон України від 17 лютого 2000 року “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження”// Урядовий кур’єр. –2000, 29 лютого.
 23. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” та частини першої статті 19 Закону України “Про інвестиційну діяльність” (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 29 січня 2002 року // Голос України.- 2002, 12 березня.
 24. Ухвала Конституційного Суду України про редакційне уточнення тексту Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2002 року N 1-рп/2002 у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” та частини першої статті 19 Закону України “Про інвестиційну діяльність” (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 14 березня 2002 року // Вісник Конституційного Суду України.- 2002, 28 березня.
 25. Декрет КМУ від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”// ВВР. 1993. №17. Ст. 184.
 26. Постанова Верховної ради України від 17 червня 1992 року “Про право власності на окремі види майна”// ВВР. 1992. №35. Ст. 517.
 27. Постанова Верховної Ради України від 6 липня 1999 року “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України “Про порядок іноземного інвестування” – Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики – 1999. – №35.
 28. Указ Президента України від 28 червня 1999 року “Про залучення іноземних інвестицій в економіку України” – Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики – 1999. – №30.
 29. Порядок укладення контрактів на користування надрами // Затв. Постановою КМУ від 27 листопада 1995 року. Урядовий кур’єр. –1996, 17 січня.
 30. Про порядок відшкодування збитків державного бюджету, що виникли внаслідок настання гарантійних випадків за іноземними кредитами, одержаними юридичними особами України під гарантії Уряду України // Затв. Постановою КМУ від 14 грудня 1995 року. Урядовий кур’єр. –1996, 23 січня.
 31. Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності під час створення підприємств з іноземним інвестиціями // Затв. Постановою КМУ від 20 липня 1996 року. Урядовий кур’єр. –1996, 17 серпня.
 32. Порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іно­земним інвестиціями а також за договорами (контрактами) про спільну інвести­ційну діяльність та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна // Затв. Постановою КМУ від 7 серпня 1996 року. Урядовий кур’єр. –1996, 17 серпня.
 33. Положення про порядок реєстрації іноземних інвестицій. Затв. Постановою КМУ від 7 серпня 1996 року// Урядовий кур’єр. –1996, 2 жовтня.
 34. Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Затв. Постановою КМУ від 30 січня 1997 року// Законодавство України про іноземні інвестиції. “Ксилон”. Іннф.-прав. центр. 1997. С.29-31.
 35. Лист Вищого арбітражного суду України від 16 травня 1996 року №01-8/18 “Про Закон України “Про режим іноземного інвестування”// Законодавство України про іноземні інвестиції. “Ксилон”. Іннф.-прав. центр. 1997. С.17-18.


Література

 1. Аверьянов В. и др. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. –К., 1992.
 2. Багатырёв А. Инвестиционное право. –М.: Российское право, 1992.
 3. Богуславский М. Правовое положение иностранных инвестиций. –М., 1993.
 4. Богуславский М.М. Международное частное право.- М.: Юристъ, 2000.
 5. Буткевич В. Проблема соотношения международного и внутригосударственного права в трудах В.М.Корецкого //Идеи мира и сотрудничества в современном международном праве. – К., Наукова думка, 1990.
 6. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.
 7. Власник і право власності // За ред Я.Шевченко. -К., Наукова думка, 1994.
 8. Гражданское и торговое право капиталистических государств //Под ред. Е.Васильева. -М., Международные отношения, 1993.
 9. Дзера О. Розвиток власності громадян в Україні. –К.: Вентурі, 1996.
 10. Доронина Н., Семилютина Н. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. –М.: Финстанформ, 1993.
 11. Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях.- М.: Юстицинформ, 2000.
 12. Законодательство об иностранных инвестициях России и стран ближнего зарубежья. – М.: Международные отношения, 1993.
 13. Звеков В.П. Международное частное право.- М.: Норма, 2000.
 14. Зобов’язальне право. – К.: Юрінком, 1998.
 15. Иностранныe инвестиции в странах СНГ и Великобритании. –М., 1992.
 16. Кашин В. Рубль и доллар. Как организовать совместное предприятие. –М., 1989.
 17. Кібенко О.Р. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні (міжнародно-приватний аспект): автореферат дис.канд.юрид. наук. –Харків, 1998.
 18. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). Львів. 1996.
 19. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. –Львів. Центр Європи, 1999.
 20. Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 308 с.
 21. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.-М., 2001.
 22. Літкевич В. законодавство про іноземні інвестиції: світовий досвід і практика України //Суверенітет України і міжнародне право. К: Манускрипт. 1995.
 23. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. К.: Юрінком. 1999.
 24. Мамутов В., Чувпило О. Господарче право зарубіжних країн. –К.: Ділова Україна, 1996.
 25. Международное частное право. Под ред. Дмитриевой Г.К.- М.: Проспект, 2000.
 26. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні.- К., 1997
 27. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.- К., 1996
 28. Пилипенко А., Щербина В. Основи господарського права України. -К. 1995.
 29. Правове регулювання іноземних інвестицій. Підручник за ред. В.М.Коссака. –К., 1999.
 30. Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду Сполучених штатів Америки // За ред П.Мартиненка, В.Коссака та ін. (в 4 томах). –К., 1993.
 31. Семерак О. Правове регулювання іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини).-Ужгород.-2000.
 32. Хозяйственное право. Под ред. Мамутова В.К.- К.: Юринком Интер, 2002.
 33. Шміттгоф К. Экспорт: право и практика международной торговли. –М., Юрид. лит. 1993.

Матеріали

Питання на іспит Інвест діяльн. 2019docxКомплекс Правове регулювання інвестиційної діяльності
робоча програма Правове регулювання інвестиційної діяльності

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус