Право соціального забезпечення України

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кульчицька О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Кульчицька О. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни право соціального забезпечення є ознайомлення студентів із системою соціального забезпечення громадян України, правовими засадами реалізації права на соціальний захист, законодавством, яке передбачає правове регулювання соціально-забезпечувальних та інших відносин, які зумовлюють їх існування. Завданням цієї навчальної дисципліни є вивчення студентами законодавства про соціальне забезпечення, набуття ними навиків щодо його практичного застосування, вивчення організаційно-правових основ системи соціального захисту громадян України, а також державних соціальних стандартів щодо надання пенсій, допомог та інших видів соціального забезпечення.

 

Рекомендована література

Література

Міжнародно-правові акти у сфері соціального забезпечення

 1. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) // Зб.: Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. – К., 1992.
 2. Європейська соціальна хартія 1996 р.(переглянута) // Офіційний вісник України від 18.10.2006 – 2006 р., № 40, стор. 37, стаття 2660.
 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини і громадянина (ООН, 1966 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1976. – № 17. – Ст.291.
 4. Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.
 5. Конвенція МОП № 128 «Про допомоги по інвалідності, по старості та у випадку втрати годувальника» 1967 р. // Міжнародне законодавство про охорону праці і Конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.

 

 

Законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.
 2. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. (в ред. від 13.01.2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 3. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03.07.1991 р. № 1284 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №42. – Ст. 553
 4. Закон України «Про межу малозабезпеченості» від 04.10.1994 р. № 190/94 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 42. – Ст. 385.
 5. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст.1876.
 6. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р. № 966 – ХІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1702.
 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058 – ІV // Праця і зарплата. – 2003. – № 32.
 8. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057 -ІV // Праця і зарплата. – 2003. – № 33.
 9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 8. – Ст.310.
 10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р. № 1533-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 13. ‑ Ст. 505.
 11. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 8. – Ст.310.
 12. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 20. – Ст. 102.
 13. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 09.04.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст.399.
 14. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 20. – Ст. 102.
 15. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.
 16. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-// Офіційний вісник України. – 2010. – № 61. – Ст. 2108.
 17. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 1 грудня 1998 р. № 284-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.
 18. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – Ст. 490.
 19. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151.
 20. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21 березня 1996 р. № 875-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
 21. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20 грудня 1991 р. №N 2011-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. ‑ Ст. 190.
 22. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425.
 23. Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. ‑ Cт. 564.
 24. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. ‑ Ст. 18.
 25. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17 квітня 1991 р. № 962-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 22. – Ст. 262.
 26. Закон України “Про жертви нацистських переслідувань” від 23 березня 2000 р. № 1584-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. ‑ Ст. 652.
 27. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 16. ‑ Ст. 200.
 28. Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 02.06.2003 року// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.354
 29. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 р. № 2961-ІV// Офіційний вісник України.-2005.- № 44.- С.2757.
 30. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 р. № 966- ІV// Офіційний вісник України. – 2003.- № 29.- С.1435.
 31. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001.- № 8. – Ст. 309.
 32. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16 листопада 2000 р. № 2109-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 2.
 33. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1 червня 2000 р. № 1768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 35. – Ст. 290.
 34. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам» від 18 травня 2004 року № 1727-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 24. – ст.1579
 35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” від 27 грудня 2001 р. № 1751 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2365.
 36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про виплату державної допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років” від 12 жовтня 2002 р. № 1532 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – Ст. 1942.
 37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 24 лютого 2003 року № 250 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9. – ст. 394
 38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним” від 2 серпня 2000 р. № 1192 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 1314.
 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд» від 2 квітня 2005 року № 261 //Офіційний вісник України. – 2005. – №14. – ст. 717
 40. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” від 17 липня 1992 р. № 393 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 7. ‑ Ст. 182.
 41. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок обчислення стажу державної служби” від 3 травня 1994 р. № 283 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 8. ‑ Ст. 213.
 42. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення” від 12 жовтня 1992 р. № 583 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 11. ‑ Ст. 271.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” від 26 вересня 2001 р. № 1266 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1802.
 44. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації” від 6 травня 2001 р. № 439 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 20. – Ст. 852.

 

Судова практика

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» (справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності) – від 17 березня 2005 року № 1-рп/2005//Офіційний вісник України вiд 15.04.2005 – 2005 р., № 13, стор. 290, стаття 673, код акту 31917/2005
 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу І, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу І, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 // Офіційний вісник України вiд 06.06.2008 – 2008 р., № 38, стор. 22, стаття 1272, код акту 43177/2008
 3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту “б” підпункту 4 пункту 3 статті 7 Закону України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, пункту 1, абзацу третього пункту 5, пункту 9, абзаців другого, третього пункту 10, пункту 11 розділу I Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (справа про страхові виплати) вiд 08.10.2008 №20-рп/2008 // Офіційний вісник України вiд 31.10.2008 – 2008 р., № 80, стор. 63, стаття 2698, код акту 44691/2008
 4. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності, положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) від 9 липня 2007 року №1-29/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – №52. – ст.2132.

 

Основна література

 1. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту в Україні: Навчальний посібник.-2 – ге видання перероб., дон.-К: Знання, 2008- 663с.
 2. Право соціального забезпечення України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. Пилипенко П.Д. 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 504 с.
 3. Правосоціального забезпечення України. Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 2-ге, змін. і доп. К.: Істина, 2010. – 224с.
 4. Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення: // Навч. посібн..- К.; Знання 2005.-405с.
 5. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, С. М. Прилипко та ін.; за заг. ред.. Т. А. Занфірової, С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Х.: ФІНН, 2012. – С. 564.

 

Допоміжна література

 1. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. – М., 1987.
 2. Болотіна Н. Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність. – 1993. – №2
 3. Болотіна Н. Б. До питання про структуру системи права соціального забезпечення в Україні// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І регіональної наукової конференції. – Львів, 1995.
 4. Болотіна Н. Б. Концепція кодифікації законодавства України про соціальне забезпечення // Право України. – 1996. – № 7. – С.51-53.
 5. Болотіна Н. Б. Право соціального забезпечення в Україні : системно-структурний аналіз// Право України. – 2001. – № 5. – С.24-29.
 6. Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні : проблеми термінів і понять // Право України. – 2000. – № 4. – С. 35.
 7. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К: Знання, 2005. – 381 с.
 8. Болотіна Н. Б. Соціальне право України : окремі теоретичні проблеми , формування і розвиток. // Право України. – 2000. № 5.- 24
 9. Болотіна Н. Б. Соціальне право України: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку// Право України. – 2000. – № 12. – С. 16-20.
 10. Бурак В.Я До питання по джерела права соціального забезпечення // Вісник Львів. нац. ун-ту. – Серія юридична. – № 38. – с. 362-369.
 11. Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення. – Дрогобич : Вид. фірма «Відродження», 2002. – 128с.
 12. Гущин И. В. Советское право социального обеспечения. – М.: Наука и техника , 1982.-С. 176.
 13. Иванова Р. Т. , Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения.- М. Наука и техника , 1982.-С. 176.
 14. Козлов А. Е. Социальное обеспечение в СССР.-М., 1981.
 15. Кульчицька О. І. Державні органи як суб’єкти права соціального забезпечення // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2005. – Вип. 41. – С. 244–250.
 16. Кульчицька О. І. Зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політич. науки. – Вип. 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 281–287.
 17. Кульчицька О. І. Особливості правого статусу соціальних страхових фондів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2006. – Вип. 42. – С. 238–243.
 18. Кульчицька О. І. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2004. – Вип. 39. – С. 361–366.
 19. Куницький Р.Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис… канд.екон.наук. – Львів,1995.
 20. Маркарьянец С. Социальное обеспечение: опыт Японии // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 4. – С. 93.
 21. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. — М., 2000.
 22. Мигович І. Історичні корені й традиції благодійництва // Соціальний захист. – 1996. – №4. – С.77.
 23. Новікова О. Концепція соціальної політики України: Проблеми і шляхи вирішення // Соціальна праця і робота.-1998. – №1-2.-С.5-6.
 24. Паламарчук В. Соціально-економічні права //Права людини в Україні.-Київ , 1998.-с. 74-80.
 25. Пенсія в Україні. Коментар до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». – К.: «Юрінком Інтер», 2006. – 512 с.
 26. Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення у системі соціального права // Право України – 2004.-№10.-с.97.
 27. Пилипенко П. Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 1-2 (13-14). – С. 160-165.
 28. Прилипко С. Розмежуваня права соціального забезпечення і трудового права //Право України – 1999.-№10.-с.58-60
 29. Прилипко С.М. Проблеми теорії права соціального забезпечення: Моногр. – Х.: П.П. „Берека-Нова, 2006. – 264 с.
 30. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України.-1999.-№9.- с. 22-26.
 31. Прокопова Т. С. Деякі питання законодавства про соціальне забезпечення та страхування // Концепція розвитку законодавства України : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 1996. – С. 324-326.
 32. Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального ринкового типу // Соціальний захист.1997.-№2.с.59
 33. Сивак С.М. Правові підстави пенсійних правовідносин і пенсійна реформа // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. – Вип. 2. – Київ: ІнЮре, 1999. – С. 268-275.
 34. Сивак С.М. Страховий стаж як пенсійний юридичний факт // Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка. – Серія юрид. – Вип. 36. – Львів, 2001. – С. 404-407.
 35. Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України. – 2003. – №3. – С.55-59.
 36. Синчук С.М. Проблеми законодавчого закріплення поняття непрацездатності. – Вісник Львівського університету.. – Серія юрд. – Вип. – Львів. – 2004. – С
 37. СинчукС.М. Стійка непрацездатність в системі соціальних ризиків: правові аспекти / Вісник Львівського університету.. – Серія юрд. – Вип. 42. – Львів. – 2006. – С 242-251
 38. Сільченко С. До питання про статус страхувальника як суб’єкта правовідносин загальнообов’язкового соціального страхування // Підприємництво, госп-во і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2009. – N 11. – С. 65-68.
 39. Сільченко С.О. Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х., 2009. – Вип. 102. – С. 78–85.
 40. Смирнов Д. Суслов Р. Право на достатній життєвий рівень: Конституція і діяльність // Український часопис прав людини. – 1997. – № 2. – С. 31-33.
 41. Соціальне страхування. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2009 – 350с
 42. Стаховська Н.М. Соціальне забезпечення чи захист // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 8. – С. 54-57.
 43. Сташків Б. І. Місце права соціального забезпечення в системі права України // Право України. – 2001. – № 11. – С. 80.
 44. Сташків Б. І. Поняття права соціального забезпечення // Право України.-2000.-№5. – С. 24-26.
 45. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення як наука // Право України.-2002.-№9.- с. 18.
 46. Сташків Б. І. Предмет права соціального забезпечення: погляд на проблему // Право України.-2000.-№9. – С. 71-75
 47. Сташків Б. І. Принципи права соціального забезпечення // Право України.-2002.-№4.- С. 86-88.
 48. Сташків Б. І. Функції права соціального забезпечення :вимоги сьогодення // Право України. – 2001. – № 7.-С. 66-70.
 49. Сташків Б. І.Норми права соціального забезпечення // Право України.-2002.-№9.- с. 74.
 50. Сташків Б.І. Судовий захист – соціальним правам громадян // Право України – 1996. – С.30-34.
 51. Стичинський Б. Право соціального забезпечення: проблеми становлення та розвитку. // Право України.-2002.-№9.- с.85.
 52. Стрепко В. Л. Про допомоги як вид соціального забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. ст. – 2005. – Випуск XV. – С. 159-169.
 53. Стрепко В. Л. Про універсальність та адресність допомог за правом соціального забезпечення // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юрид. – 2008. – Випуск 48. – С. 197-202.
 54. Стрепко В.Л. Всезагальність права на соціальні допомоги // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – С. 367-393.
 55. Стрепко В.Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні // Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. – КНУ імені Тараса Шевченка. – 2007. – 16с.
 56. Стрепко В.Л. Принципи регулювання соціальних допомог // Життя і право. – 2005. – № 5. – С. 46 – 49.
 57. Теренс М. Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки . К. 1996
 58. Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»/ М.М. Шумило– Одеса, 2009. – 20 с.

Матеріали

Інформація щодо планів лабораторних занять знаходиться у розділі МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

https://law.lnu.edu.ua/wp-admin/post.php?post=8041&action=edit&lang=uk

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму