Корпоративне право (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Бедрій М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816Бедрій М. М.

Опис курсу

Корпоративне право є правничою навчальною дисципліною, яка покликана допомогти студентам освоїти базову правничу термінологію та ознайомитись з юридичною практикою у сфері корпоративних правовідносин. Під час вивчення курсу корпоративного права студенти розглянуть особливості корпоративних правовідносин, підстави їхнього виникнення, види і порядок утворення господарських товариств, правовий статус майна і учасників господарських корпорацій тощо.

Мета: формування знань і практичних навиків, необхідних економісту та юристу для успішного здійснення правотворчої та правозастосовна діяльності; узагальнення та вивчення позитивного досвіду корпоративного управління. Завдання навчальної дисципліни:

 • освоєння термінологічно-категоріального апарату;
 • вивчення законодавства у сфері корпоративних правовідносин;
 • аналіз юридичної практики та розв’язання проблемних задач;
 • формування здатності до системного критичного підходу до вирішення юридичних колізій у корпоративних правовідносинах.

Рекомендована література

 1. Вінник О. М., Щербина В.С. Акціонерне право: навч. посібник. Київ: Атіка, 2000. 544 с.
 2. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління: навчальний посібник. Харків: Еспада, 2003. 688 с.
 3. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины. Учебное пособие. Харьков: Эспада, 2001. 288 с.
 4. Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Харків: Страйд, 2005. 432 с.
 5. Кравчук В.М. Корпоративне право: науково-практичний коментар законодавства та судової практики. Київ: Істина, 2005. 720 с.
 6. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації. Харків, 2009. 168 с.
 7. Спасибо-Фатєєва І., Кібенко О., Борисова В. Корпоративне управління: Монографія / За ред. І. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2007. 500 с.

Силабус:

Завантажити силабус