Європейські стандарти права на повагу до приватного та сімейного життя

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дудаш Т. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: з’ясування змісту стандартів права на приватність, права на повагу до сімейного життя, права на повагу до житла, права на таємницю кореспонденції та інших, закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  та у Хартії основних прав Європейського Союзу.

Предмет: європейські стандарти права на приватність, європейські стандарти права на повагу до сімейного життя, європейські стандарти таємниці кореспонденції, європейські стандарти права на повагу до житла, європейські стандарти права на ім’я, європейські стандарти права на ґендер, права на охорону здоров’я та на безпечне довкілля, культурних прав та права на охорону культурної спадщини.

Зміст: поняття європейських стандартів прав людини, загальна характеристика європейських стандартів права на повагу до приватного життя; загальна характеристика європейських стандартів права на повагу до сімейного життя; загальна характеристика європейських стандартів таємниці кореспонденції; загальна характеристика європейських стандартів права на повагу до житла, загальна характеристика європейських стандартів права на ім’я, загальна характеристика європейських стандартів права на ґендер, загальна характеристика європейських стандартів права на охорону здоров’я, загальна характеристика європейських стандартів права на безпечне довкілля, загальна характеристика європейських стандартів культурних прав та права на охорону культурної спадщини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Європейські стандарти права на повагу до приватного та сімейного життя» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • природу, структуру, джерела, особливості європейських стандартів прав людини;
  • європейські стандарти права на повагу до приватного та сімейного життя, житла й таємниці кореспонденції;
  • європейські стандарти суміжних прав, що випливають з права на приватність (права на ім’я, на ґендер, на безпечне довкілля, на охорону здоров’я та інших);
  • відповідність сучасного стану законодавства у сфері права на приватність та суміжних права та практики його застосування європейським стандартам права на справедливий суд.

Вміти:

  • надавати консультації та інформаційні довідки про зміст європейських стандартів права на приватність та суміжних прав;
  • надавати консультації та експертні висновки про відповідність чинних законів та підзаконних актів України європейським стандартам права на приватність та суміжних прав;
  • надавати консультації та експертні висновки про відповідність судової практики з відповідних питань європейським стандартам права на приватність та суміжних права;
  • розробляти пропозиції щодо наближення законодавства України до європейських стандартів права на приватність та суміжних прав.