Підготовка магістрів у галузі альтернативного вирішення спорів за програмою TEMPUS на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

1

В цілях розвитку юридичної освіти з модернізацією правової підготовки для задоволення потреб економічного і соціального розвитку, а також з огляду на геополітичне становище Білорусі та України в центрі Європи до заявці був підготовлений і поданий до Європейської комісії для конкурсного відбору в березні 2013 проект 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Навчання альтернативному врегулюванню суперечок як підходу до забезпечення прав людини».

Даний проект схвалений Європейською Комісією, якою підписаны контракт на виділення фінансових коштів. Проект реалізується консорціумом партнерів із країн ЄС, Білорусі та України у складі 10 вузів і одного громадського об’єднання.

Львівський національний університет імені Івана Франка став учасником проекту «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини» (№ 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «TRADIR») у межах програми TEMPUS.

Мета проекту – розробка практично орієнтованого навчального плану та відповідного наукового, навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів за спеціалізацією з економічного права і альтернативного вирішення спорів.

Головним координатором проекту є Університет Потсдаму (Німеччина), найбільший університет землі Бранденбург.

Партнерами проекту також є Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (координатор по Україні), Хмельницький університет управління та права, Білоруський державний університет (регіональний координатор проекту), Білоруський республіканський союз юристів, Гродненський державний університет ім. Я. Купали (м. Гродно, Білорусія), Університет Лінк Кампус (м. Рим, Італія), Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва), Вища шкода ім. Б. Марковського (м. Кельце, Польща).

Координатором проекту від Львівського національного  університету імені Івана Франка є доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики – Луцик Василь Васильович.

В межах проекту заплановано низку заходів, спрямованих на розробку нових та вдосконалення існуючих програм з підготовки юристів, шляхом впровадження модуля з альтернативного вирішення спорів у ході підготовки магістрів, а також розробку і написання навчальних посібників для забезпечення навчального процесу за відповідною спеціалізацією.

Проект розраховано на 3 роки (01.12.2013-30.11.2016).

  ЗАХОДИ В МЕЖАХ ПРОЕКТУ