Відбулась презентація результатів аналізу впливу незалежних зовнішніх оцінювань процесів забезпечення якості юридичної освіти

02.03.2021 | 16:44

23 лютого 2020 року за участі представників адміністрації юридичного факультету відбулось обговорення результатів аналізу впливу незалежних зовнішніх оцінювань процесів забезпечення якості юридичної освіти, проведених за підтримки USAID у 2014-2018 роках, на системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості юридичної освіти в Україні.

Запрошуємо до ознайомлення із презентацією результатів аналізу за посиланням.

Нагадаємо, що з жовтня по грудень 2020 року на юридичному факультеті реалізовувався проект Програми USAID «Нове правосуддя» «Оцінка процесів забезпечення якості правничої освіти на юридичному факультеті».

У межах цього проекту на основі розробленої Методики аналізу впливу зовнішніх незалежних оцінювань на процес забезпечення якості юридичної освіти було проведено низку заходів за участі адміністрації, викладачів, студентів через он-лайн опитування, інтерв’ю та обговорення у фокус-групах.

Реалізацію проекту забезпечувала досвідчена команда експертів у складі: двох міжнародних експертів –  проф. Ділейн Р. Свенсон (американський юрист, професор права, з понад 30-річним досвідом викладання та юридичної практики) та проф. Томас Г. Спіді Райс (професор практики Школи права імені Вашингтона та Лі (м. Лексингтон, Вірджинія, США); двох українських правників – доц. Іван Ромащенко (заступник директора з навчальної діяльності Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та магістр, аспірант Марія Цип’ящук (керівник юридичної клініки “Pro bono”).

Як констатують експерти у Звіті, «обсяг змін на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка є широким, значним та вражаючим. Частково це стало можливим завдяки активній участі та прийняттю зазначених культурних змін всіма заінтересованими сторонами: студентами, адміністрацією, викладачами, випускниками та роботодавцями у правничій сфері. Попри те, що цей університет працює вже давно, керівництво факультету, починаючи з 2015 року, заслуговує на визнання з огляду на повне прийняття тих змін, які дійсно можуть вплинути на якість юридичної освіти в університеті, а кожна з груп заінтересованих осіб заслуговує на визнання за активну участь у складному процесі реалізації змін. Таку співпрацю, культурні зміни та реформи потрібно продовжувати та заохочувати і надалі».

Експерти звертають уагу на «значні зміни, що відбулися в культурі юридичного факультету, і ця культурна зміна суттєво вплинула на реформи, реалізовані впродовж останніх п’яти років. Перша із цих культурних змін – це відданість студентоцентричній освіті із чітким акцентом на забезпеченні якості та підготовці студентів до успішної кар’єри у правничій сфері. Це включає зосередження уваги на важливості якісного викладання із використанням інтерактивних методів викладання, розроблених методів проведення іспитів та активної участі студентів у процесі ухвалення рішень, плануванні та оцінюванні на юридичному факультеті».

Іншою важливою зміною експерти відзначають важливість практичної юридичної освіти на юридичному факультеті не лише шляхом додавання вибіркових дисциплін, а й шляхом внесення змін до існуючих дисциплін для включення більш практичних вправ, розроблених із метою розвитку таких навичок, як критичне мислення, командна робота, вирішення проблем, а також усне та письмове адвокатування. Важливість та підтримка здобуття міжнародного досвіду також є важливою культурною зміною».

Разом із юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка участь у проекті взяли Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія» та юридичний факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Водночас, як констатують експерти у Звіті, «найбільше змін з-поміж всіх чотирьох правничих шкіл відбулося саме у Львівському національному університеті імені Івана Франка».

В обговоренні презентованих результатів Звіту разом із експертами взяли участь представники Міністерства освіти та науки України, Незалежного агентства забезпечення якості вищої освіти, представники провідних правничих шкіл України, менеджери проекту Програми USASID «Нове правосуддя».