Участь викладачів факультету у конференції «IT-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

21.11.2016 | 01:21

Представники кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права проф. Яворська О.С., доц. Тарасенко Л.Л. взяли участь у першій спеціалізованій науково-практичній конференції «IT-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні», яка відбулася 18 листопада 2016 р. у Навчально-науковому інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

До участі у роботі конференції були запрошені наукові та науково-педагогічні працівники вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, практикуючі фахівці, які досліджують питання ІТ-права.

Проф. Яворська О.С. під час доповіді наголосила на проблемах укладення та виконання договорів у сфері інтелектуального права, вказавши, що у електронну сферу перемістилися не тільки договори купівлі-продажу, а договори про надання послуг, виконання робіт, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Стрімкий розвиток сучасних комунікаційних засобів позначається і на практиці укладення та виконання договорів. Ці процедури «переміщуються» у цифрове середовище, тому змінюються звиклі уявлення про форму договору, стадії його укладення, виконання тощо. Тому сторони, що укладають такі договори, мають діяти з урахуванням відповідних ступенів ризику.

Доповідь доц. Тарасенка Л.Л. стосувалася комп’ютерної програми як об’єкту інтелектуального права. Він наголосив на тому, що законодавче визначення комп’ютерної програми є досить складним, містить багато технічних характеристик, які не зовсім зрозумілі як для пересічної особи, так і для суду, який розглядає спір. Комп’ютерна програма має свою візуалізацію, зокрема, це інтерфейс веб-сайту, мобільних додатків тощо. Комп’ютерна програма також є складовою частиною Інтернет-сайту як складного об’єкту інтелектуального права (поряд з інформаційною складовою, доменним ім’ям). Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права повинна бути результатом саме творчої діяльності, який виражений в об’єктивній формі. Водночас комп’ютерна програма може бути складовою частиною винаходу (корисної моделі), яка виконує певну функцію в межах винайденого технічного рішення.

За результатами роботи конференції було видано збірник матеріалів, з якими можна ознайомитися за посиланням http://aphd.ua/it-pravo-problemy-i-perspektyvy-rozvytku-v-ukrani/#publications

img_9442 img_9450-1 img_9535