У КАСАЦІЙНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОСУ СУДІ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ВІДБУВСЯ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ «НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ОЛЕГА ІЛЬНИЦЬКОГО

21.05.2019 | 16:56

17 травня 2019 року Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду було проведено «круглий стіл» з приводу проблем застосування статті 118 Земельного кодексу України при вирішенні спорів з приводу безоплатного надання земельних ділянок фізичним та юридичним особам під назвою «Надання земельних ділянок». Слід відзначити, що такі форми побудови живого дискусійного обговорення гострих проблем судової практики суддями Верховного Суду, науковцями-учасниками Науково-консультативної ради при Верховному Суді та іншими дослідниками проблемних питань, представниками правозастосовних органів, активістами стали вже традиційними та стають щораз продуктивнішими, дозволяючи отримати зворотній зв’язок від результатів впроваджуваних через судові рішення юридичних позицій правозастосування.
Цього разу до суддів Верховного Суду в обговоренні заявлених питань в режимі основних доповідей долучилися професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Кармазіна, доктор юридичних наук, професор Д. Лук᾽янець, завідувач сектору проблем аграрного і земельного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор П. Кулинич, заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру О. Краснолуцький, заступник голови комітету з аграрного права Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», радник AVELLUM М. Максименко.


Честь відкрити блок фахового обговорення випала доценту кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидату юридичних наук, доценту Олегу Володимировичу Ільницькому з доповіддю «Онтологічні основи вирішення земельних спорів судами: до загальної постановки проблем». У своєму виступі автор спробував зосередити увагу присутніх на трьох вихідних питаннях, які вже тривалий час є предметом його наукового інтересу та з правильної відповіді на які слід шукати підходи до вирішення поставлених до дискусії конкретних питань застосування ст. 118 ЗК Ураїни – застосування критеріїв розмежування юрисдикції при вирішенні земельних спорів Великою Палатою Верховного Суду, що подекуди не відповідають сутнісній природі процедури надання земельних ділянок; ефективні способи захисту судами земельних прав у спорах про бездіяльність колегіальних суб’єктів владних повноважень; проблеми виконання рішень цими ж суб’єктами. На жаль, вказані проблеми вже понад десятиліття залишаються актуальними, що, очевидно, ставить питання пошуку нових шляхів їхнього вирішення, замість продовження безперспективного шляху, з метою отримання громадянами захисту своїх прав та утвердження авторитету судової гілки влади.


Звичайно, що гострота поставлених питань зумовила надзвичайно змістовну та конструктивну дискусію з приводу висловлюваних тез усіх доповідачів: ефективності та послідовності запропонованих критеріїв розмежування юрисдикції Великою Палатою, змін до питання запровадження резервування земель у процесі приватизації, процедурного порядку розпорядження землями державної та комунальної власності з встановленням додаткових критеріїв реалізації права на приватизацію землі, обрання ефективних способів захисту земельних прав громадян в рамках діяльності адміністративної юрисдикції та засобів виконання судового присуду. На жаль, формат такого науково-практичного заходу не передбачає можливість однозначного вирішення тих проблемних запитань, які накопичилися, однак, він дає надію на поштовх на продовження спільної роботи з окресленим формулюванням бажаного спільного результату.

Фото- Судово-юридичної газети