Конкурс на вакантні місця державного замовлення

12.09.2018 | 15:23

Шановні студенти!

У зв’язку з наявністю на юридичному факультеті вакантних місць державного замовлення, на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка, Положення про організацію освітнього процесу ЛНУ ім. І. Франка, Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення було оголошено конкурс на переведення на вакантні місця державного замовлення.

Кількість вакантних місць:
На 2 курсі – 2 місця (освітній ступінь «бакалавр», спеціальність 081 «право»)
На 4 курсі – 5 місць (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «правознавство»)

Для участі у конкурсі необхідно подати в деканат наступні документи:

-особисту заяву на ім’я ректора Університету;

– копію залікової книжки (останній семестровий контроль);

– копію документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);

– довідку про склад сім’ї та довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);

– копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому, громадському або спортивному житті: грамоти, нагороди, подяки тощо (за наявності.)

Строк подачі документів для участі у конкурсі на переведення на вакантні місця державного замовлення – до 19 вересня 2018 року.

Повний текст розпорядження

Положення про переведення