Екзамен з курсу «Цивільне процесуальне право України»

14.05.2020 | 13:49

1. Іспит вібдуватиметься у письмовій формі. Кожному із студентів буде надіслано на електронну пошту езаменаційний білет у вигляді фабули задачі.
2. Вирішення фабули задачі повинно бути виконано за таким принципом: а) розв‘язок по суті предмета вимоги; 2) відповіді на поставлені теоретичні питання в межах фабули; 3) оформлення процесуального документа в межах фабули.
3. Тривалість екзамену – 2 години з моменту надсилання-одержання білету. Виконана екзаменаційна робота повинна бути надіслана викладачеві в межах зазначеного вище часу. Роботи, надіслані поза межами зазначеного часу, зараховуватись не будуть.
4. Відповідь повинна бути написана від руки, із зазначенням на початку роботи ПІБ та номеру академічної групи, читабельним текстом, сфотографована та надіслана на електронну адресу лектора курсу у форматі звичайного фотоскану.
5. Одержані викладачем екзаменаційні роботи будуть роздруковані та перевірені з виставленням відповідного балу успішності протягом двох днів.
6. Уся інформація щодо переліку екзаменаційних питань та типових фабул задач була розміщена на сайті за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1vpFh0ikT93SEYy6UO0IlJ_8-dh2OR1nK/view