Житлове право (Адвокатура)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Михайлів М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Михайлів М. О.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації права на житло, зокрема отримання житла в державному житловому фонді, набуття права власності на житло, користування житлом тощо, а також теоретичні засади формування нормативно-правової бази, що регулює виникнення та припинення відносин у сфері реалізації права на житло, судова практика та досвід іноземних держав.
Мета навчальної дисципліни – полягає в тому, що студент повинен опанувати теоретичні та практичні проблеми організації та функціонування інституту житлового права; вивчити його функції, принципи та джерела, які регулюють житлові правовідносини, їх характер; показати роль та значення житлового права на сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства України; продемонструвати нерозривн6ий зв’язок матеріальних норм приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням; вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного характеру.

Матеріали

Житлове право- питання на іспит
Тести житлове правоЖитлове право Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус