Загальна теорія прав людини

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Рабінович П. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924ЮРДC-51професор Рабінович П. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння загальнотеоретичних положень, якими зумовлюються і пояснюються розуміння основоположних прав людини, їх стандартизація та юридичне забезпечення, а також застосування останніх національними та міжнародними юридичними засобами задля їх використання у практичній юридичній діяльності в Україні.

Предмет: світоглядні та концептуальні засади встановлення, розвитку і трансформації загальнотеоретичних уявлень і понять стосовно основоположних («природних») прав і свобод людини та можливості використання таких засад у практичній правозахисній діяльності.

Зміст: загальне поняття і сутність основоположних прав людини; плюралізм методологічних підходів до їх інтерпретації і визначення; діалектика універсального та конкретно-історичного у ньому; класифікація таких прав; їх зміст і обсяг; міжнародні стандарти прав людини; обмежування здійснення прав людини (їх підстави, принципи, класифікація); юридичне забезпечення і гарантування прав людини; стан відповідності правового регулювання в Україні міжнародним праволюдинним стандартам (проблеми та шляхи їх розв’язання).

 

У результаті вивчення дисципліни «Загальна теорія прав людини» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

 • визначення загального поняття і соціальну сутність основоположних прав людини;
 • причини плюралізму підходів до інтерпретації сутності основоположних прав людини;
 • існуючі класифікації прав людини;
 • співвідношення універсальних та культурно-історичних властивостей прав людини;
 • підстави, принципи та види обмежування прав людини;
 • міжнародні стандарти і юридичні джерела прав людини;

 Вміти:

 • науково обґрунтовувати значущість (цінність) прав людини для її існування та розвитку;
 • використовувати загальнотеоретичні положення задля аргументації нормопроектних, правозастосувальних та правотлумачних юридичних актів ;
 • використовувати положення і висновки загальної теорії прав людини у судових та інших юридичних процесах і дискусіях;
 • виявляти рівень відповідності праволюдинних положень законодавства їх міжнародним стандартам;
 • використовувати ці положення у практичній та експертній правозахисній діяльності.