Виконавче провадження (Правосуддя і судове адміністрування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Угриновська О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Угриновська О. І.

Опис курсу

Спецкурс “Виконавче провадження” передбачає поглиблене вивчення проблемних питань, що стосуються виконавчого провадження.
Завдяки виконавчому провадженню забезпечується реальний захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу, що є метою судочинства.
Виконання рішень, які приймаються судами, покладено на державну виконавчу службу. Правовою основою виконавчого провадження є закони України „Про виконавче провадження” від 21.04.1999р., „Про державну виконавчу службу” від 24.03.1998р, Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р., Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. та інші нормативно-правові акти.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВ&.– 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням спільного підприємства “Мукачівський плодоовочевий консервний завод” про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” (справа про
  виконання рішень третейських судів) від 24.02.2004 р. // ОВУ. –2004. – № 9. – Ст. 536.
 3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності конституції України (конституційності) Закону України “Про введення мораторію на примусову, реалізацію майна” (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) від 10.06.2003 р. // ОВУ. – 2003. – №25. – Ст. 1217.
 4. Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 р. // ВВР. – 2001.– №25-26. – Ст. 131.
 5. Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий 11.07.2003 р. // ВВР. – 2004. – № 3-4. – Ст. 21.
 6. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий 12.1960 р. (із наступними змінами та доповненнями).
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.11.1984 р. (із наступними змінами та доповненнями).
 8. Сімейний кодекс України, прийнятий 10.01.2002 р. // ВВР. – 2002– № 21-22. – Ст. 135.
 9. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. // ОВУ. – 2003– № 11. –Ст. 461.
 10. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 07.1963 р. (із змінами та доповненнями)
 11. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий03.2004р. // ОВУ. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.
 12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 200. – № 5-6. – Ст. 30.
 13. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. // ВВР. – 1995. – № 34. – Ст. 266.
 14. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон України від 29.11.2001 р. // ВВР. – 2002. – № 10. – Ст. 76.
 15. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 24. – Ст. 207 (із наступними змінами та доповненнями).
 16. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.2002 р. у редакції Закону України від 30.06.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.
 17. Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки: Закон України від 24.06.2004 р. // ОВУ. – 2004. –№30. – Ст. 1982.
 18. Про державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27.11.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 49. – Ст. 2552.
 19. Про державну виконавчу службу України: Закон України від 03.1998 р. // ВВР. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243 (із наступними змінами та доповненнями).
 20. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. //ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
 21. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно таїх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. // ОВУ. – 2004. –№ 30. – Ст. 1993.
 22. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень:Закон України від 18.11.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 52. –Ст. 2734.
 23. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 33. – Ст. 1770.
 24. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // ВВР. – 1992. –№ 47. – Ст. 642.
 25. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // ВВР. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
 26. Про захист економічної конкуренції: Закон України від01.2001 р. //ВВР.– 2001. – № 12. – Ст. 64.
 27. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. //ВВР. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
 28. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. // ВВР. – 2003. –№38. – Ст. 313.
 29. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р.// ВВР. – 2004. – № 1. – Ст. 1.
 30. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 02.1994 р. // ВВР. – 1994. – № 25. – Ст. 198
 31. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР. –1993. – № 39. – Ст. 383.
 32. Про оплату праці: Закон України від 23.05.1995 р. // ВВР. –1995. – № 17. – Ст. 121.
 33. Про оцінку майна, майнових Прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР. – 2001. –№ 47. – Ст. 251.
 34. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.2002 р. // ВВР. – 1992. – № 29. –Ст. 399.
 35. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. //ВВР. – 1992. – № 3. – Ст. 10.
 36. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свободлюдини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. // ВВР. – 1997. –№ 40. – Ст. 263.
 37. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від04.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
 38. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. //ВВР. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 39. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. // ОВУ. –2004. – № 23. – Ст. 1540.
 40. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 09.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 46. – Ст. 621.
 41. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та ви
  плати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою КМУ від 01.07.1996 р. № 710 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 5.
 42. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою КМУ від 29.07.1999 р. № 112 // ОВУ. –1999. – № 26.– Ст. 69
 43. Питання стипендіального забезпечення: постанова КМУ від 07.2004 р. // ОВУ. – 2004. – № 28. – Ст. 1871.
 44. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою КМУ від 22.12.1997 р. № 1448 // ОВУ. – 1998. – № 2. – Ст. 50.
 45. Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження, затверджене постановою КМУ від 26.07.1999 р. № 1351 // ОВУ. –1999. – № 30. – Ст. 1538. #**
 46. Порядок накладення арешту на цінні папери, затвердженийпостановою КМУ від 22.09.1999 р. № 1744 // ОВУ. – 1999. – №38. – Ст. 1912.
 47. Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 31.01.1986 р. № 31 //ЛІГА: Еліт 7.5.1. – 1АЦ “Ліга”, ЛІГАБізнесінформ, 2003.
 48. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна: постанова КМУ від 05.07.2004 р. № 830 //ОВУ. – 2004. – № 27. – Ст. 1770.
 49. Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження та виконавчого збору, стягнутого з боржника: постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 554 // ОВУ. – 2004. – № 17. – Ст. 1184.
 50. Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 985 // ОВУ. – 2002. – №29. – Ст. 1371.
 51. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби: постанова КМУ від 29.07.2002 р. № 1087 // ОВУ. – 2002. – № 31. – Ст. 1479.
 52. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: постанова КМУ від 26.02.1993 р. № 146 в редакції постанови КМУ від 01.07.2002 р. № 869 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 8. – Ст. 161; ОВУ. – 2002. – № 27. – Ст. 1254.
 53. Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри: постанова КМУ від 25.06.2001 р. № 702 // ОВУ. – 2001.–№26.–Ст. 1178.
 54. Про створення спеціалізованого державного підприємства Укр- спецюст: постанова КМУ від 14.07.1999 р. № 1270 // ОВУ. – 1999. – №29.– Ст. 1477.
 55. Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань, пов’язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб): постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 986 // ОВУ. – 2002. – №29. – Ст. 1372.
 56. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установа ми, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30.12.1975 р. № 121 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. – ІАЦ “Ліга”, ЛІГАБізнесінформ, 2003. *
 57. Інструкція з діловодства в органах державної виконавчої служби, затверджена наказом Мінюсту від 05.07.1999 р. № 470/7 із змінами, внесеними наказом Мінюсту від 16.06.2004 р. № 729/7 // ЛІГА:Еліт 7.5.1 ІАЦ “Ліга”, ЛІГАБізнесінформ, 2003.
 58. Інструкція про виконавче провадження, затверджена наказом Міністра юстиції СРСР від 15.11.1985 р. № 22 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. –ІАЦ “Ліга”, ЛІГАБізнесінформ, 2003.
 59. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затверджена наказом МВС. Мінюсту від 25.06.2002 р. № 607/56/5, зареєстрова
  но в Мінюсті 27.06.2002 р. за № 541/6829 // ОВУ. – 2002. – №27. – Ст. 1298.
 60. Інструкція про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження, затверджена наказом Мінюсту від 10.1999 р. № 65/5, із змінами, внесеними наказом від 17.08.2001 р. № 48/5 // ОВУ. – 1999. – № 41. – Ст. 2062.
 61. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджена наказом Мінфіну від 06.04.1998 р. № 84, зареєстрована в Мінюсті за № 271/2711 // ОВУ. – 1998. – № 18. – Ст. 657.
 62. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого при йому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затверджена наказом Мінюсту від 18.03.2004 р. № 26/5, зареєстрована в Мінюсті від
  03.2004 р. за № 342/8941 // ОВУ. – 2004. – № 12. – Части на 1. – Ст. 777.
 63. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Мінюсту від 15.12.1999 р. № 74/5, зареєстрована в Мінюсті за № 865/4158 // ОВУ. – 1999. – № 51. – Ст. 2563.
 64. Класифікатор галузей законодавства України, затверджений наказом Мінюсту від 02.06.2004 р. № 43/5 // Юридичний вісник України. – 2004. – 28 липня.
 65. Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затверджене постановою Правління НБУ від 04.10.1999 р. № 489, зареєстроване в Мінюсті29.10.1999 р. за № 740/4033 // ОВУ. – 1999. – № 44. – Ст. 2194.
 66. Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби, затверджене наказом Мінюсту 16.07.1999 р. № 43/5 // ОВУ. – 1999. – № 30. – Ст. 1577.
 67. Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затверджене наказом Мінюсту від 11.11.2003 р. № 136/5 // ОВУ. 2003. – № 46. – Ст. 2414.
 68. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затверджений наказом Мінюсту, Державної податкової адміністрації України від 03.07.2002 р. № 60/5; зареєстрований в Мінюсті 04.07.2002 р. за № 555/6843 // ОВУ. – 2002. – № 28. – Ст. 1340.
 69. Порядок здійснення державною виконавчою службою України виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, затверджений наказом Мінюсту від 23.03.2000 р. № 10/5а, зареєстрований в Мінюсті 15.05.2000 р. за № 278/4499 // ОВУ. – 2000. – № 20. – Ст. 844.
 70. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказом Мінюсту від 15.07.1999 р. № 42/5, зареєстрований в Мінюсті 19.07.1999 р. за № 480/3773 // ОВУ. – 1999. – № 29. – Ст. 1511.
 71. Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р., зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 625/9224 // ОВУ. – 2004. – № 20. – Ст. 1389.
 72. Про затвердження Порядку передачі митними органами май на, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби: наказ Мінюсту, Державної митної служби України від 08.2001 р. № 46/5/571, зареєстровано в Мінюсту 17.08.2001 р. за № 720/591 МІ ОВУ. – 2001. – № 34. – Ст. 1619 та ін.
 73. Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби: наказ Мінюсту від 17.05.2004 р. № 37/5, зареєстрований у Мінюсті 17.05.2004 р. за № 624/922 // ОВУ. – 2004. – № 20. – Ст. 1388.
 74. Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене наказом Мінюсті від 27.10.1999 р. № 68/5, зареєстроване в Мінюсті 02.11.1999 р. за № 745/4038 // ОВУ. – 1999. – № 44.
 75. Лист Верховного Суду України від 26.05.2001 р. “Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право)” // ЛІГА: Еліт 7.5.1. – ІАІД “Ліга”, ЛІГАБізнссінформ,
 76. Про виконання рішень третейських судів: роз’яснення Вищого арбітражного (господарського) суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57, затверджене постановою Вищого арбітражного суду України від 02.1997 р. № 3 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. – № 2.
 77. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28,03.2002 р. № 04-5/565 // Збірник по точного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2002. – 17 квітня.
 78. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1985 р. № 2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 11.
 79. Про Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Законів України “Про державну виконавчу службу” та “Про виконавче провадження”: лист Вищого арбітражного суду України від 11.12.2000 р. № 01-8/739 // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 1.
 80. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду від 01.11.1996 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. –№ 5.
 81. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 13 // Право України. – 2000. – № 6. – С. 128-134.
 82. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 р. № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 1.
 83. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або без діяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2.
 84. Про практику розгляду судами справ за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян: постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.12.1997 р. № 13 // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 4.
 85. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 5.
 86. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.08.1976 р. № 6 // Юридичний вісник України. – 2002. – 21 травня.
 87. АвторговА. Еще раз о порядке обжалования действий (бездеятельности) государственного исполнителя // Юридическая практика. – – № 13 (223).
 88. АндрушкоА.В. Диспозитивні засади виконавчого провадження з цивільних справ // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 59–
 89. АнохинВ. Квалификация правоотношений по исполнительному производству //Хозяйство й право. – 2000. – №4. – С.
 90. БахолдинаМ. Проблемы исполнения решений суда // Юридическая практика. – – №10 (480).
 91. БачунО. Розгляд скарг на дії та бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал господарського суду // Право України. – 2002. – №  – С. 58–62.
 92. БеликовО. Общие вопросы обращения взыскания // Юридическая практика. – – №43 (461).
 93. БілоусовЮ.В. До питання про місце правових норм, що регулюють виконавче провадження в системі права України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – №  – С. 54–59.
 94. Білоусов Ю. Забезпечення законності виконавчого провадження та захисту прав його учасників // Юридична Україна. – 2003. – № – С. 7–11.
 95. БілоусовЮ. Цивільне виконавче право як самостійна галузь права // Закон і бізнес. – 2001. – №  – 3–9 лютого.
 96. БлажкоР. Законодательная коллизия и непоследовательная судебная практика ВГСУ // Юридическая практика. – 2009. – № 15 (590).
 97. БогданЙ.Г., Фединяк Л.С. Особливості виконавчого провадження за участю іноземного елемента // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – №  – С. 49–53.
 98. БойченюкК. Об арестах имущества должника в процедуре исполнительного производства после возбуждения  процедуры банкроства // Юридическая практика. – 2009. – № 30 (605).
 99. БородінМ. Розгляд справ про звільнення майна від арешту // Радянське право. – 1988. – №
 100. БородінМ., Кузьменко С, Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. – – № 7. – С. 52–56.
 101. БородінМ. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти // Право України. – 1999. – №  – С. 52–54.
 102. БортнякФ. Виконавчий документ як форма волевиявлення публічних органів управління щодо примусового виконання рішення ДВС // Право України. – – № 1. – С. 11–13.
 103. БрусовА. Принудительное исполнение мировых соглашений // Юридическая практика. – – № 17 (279).
 104. ВикутМ.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство: Учебник. Практикум. – М.: Юрист, 2001. – 254 с.
 105. ВласовА. Проблемы исполнения решений // Юридическая практика. – – № 5 (527).
 106. Волков А. О проблемных вопросах приостановления исполнительного производства на основание внесения прокурором кассационного представления на решение суда // Юридическая практика. – – № 15 (590).
 107. Гетьманцев О.В. Участь сторін у виконавчому провадженні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № – С. 16–24.
 108. Говоруха М. Прокурорский нагляд у виконавчому провадженні // Право України. – – №4. – С. 118–121.
 109. Гошовский В. Болезненный вопрос судопроизводства // Юридическая практика. – – №43 (565).
 110. ГребьонкінаЛ. Виконання рішень судів про стягнення аліментів // Право України. – 2000. – №  – С. 59.
 111. ГребьонкінаЛ. Мета та завдання державної виконавчої служби // Право України. – 2000. – №  – С. 13.
 112. ДавиденкоГ.І. Розгляд справ, що виникають у сфері виконавчого провадження // Вісник Верховного Суду України. – – № 6 (28). – С. 30–40.
 113. ДибаІ. Оцінка при зверненні стягнення на майно // Юридичний вісник України. – – № 49 (701).
 114. ДомбруговаА. Забезпечення позову як гарантія виконання судового рішення // Юридичний вісник України. – – № 50 (494).
 115. ДомбруговаА. Особливості здійснення виконавчого провадження // Юридичний вісник України. – – № 6 (502).
 116. ДомбруговаА. Відкриття виконавчого провадження // Юридичний вісник України. – – № 5 (501).
 117. ДраганВ., Головченко В. Чи будуть виконуватися судові рішення? // Право України. – 1996. – №  – С. 21–22.
 118. Завадская Л.Н. Реализация судебных решений. – М,
 119. Заворотъко П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. – М.,
 120. Заворотъко П.П., Пастухов В.П. Виконання судових рішень в Українській РСР. – К.,
 121. Заворотъко П.П., Штефан М.Й. Судове виконання. – К.,
 122. ЗайцевЮ. Для кого не писані судові рішення // Юридичний Вісник України. –
 123. ЗайцевЮ. Неисполнение – мать учения // Юридическая практика. – – № 13 (223).
 124. За невиконання рішення суду – до відповідальності // Юридичний вісник України. – – № 13(717).
 125. ЗахарченкоТ. Визнання та виконання арбітражного рішення на території України // Право України. – – № 10. – С. 130–138.
 126. ЗубьюкЕ. Евросуд решил –Украине платить // Юридическая практика. – – № 43 (565).
 127. Иванов Е. Полномочия не имеют границ в пределах…? // Юридическая практика. – 2001. – №
 128. Исполнение судебных решений / Под ред. Г.П. Батурова. – М.,
 129. КаращукЕ. Как надо исполнять судебніе решения // Юридическая практика. – 2006 – № 10 (428).
 130. КармазінО. Виконання судових рішень, пов’язаних із стягненням аліментів // Право України. – 1995. – №  – С. 16.
 131. КармазінО. Як забезпечити виконання судового рішення // Право України. – 1995. – №  – С. 45.
 132. Карманов Ф. Исполнение судебных решений по делам о защите чести и достоинства // Советская юстиция. – 1986. – №
 133. Кебкап С, Яблонский Б. Кто за что отвечает. Отечественное исполнительное производство // Юридическая практика. – 2001. –№
 134. Коваль І. Тривалість виконання рішення суду в процесі банкруства // Юридичний вісник України. – – № 51 (495).
 135. Кононенко О. Правове забезпечення виконання судових рішень // Право України. – 1998. – № – С. 16.
 136. Кононенко Ю., ГукБ. Становлення законодавства України про виконавче провадження: окремі питання // Право України. – – № 2. – С. 71–72.
 137. КононенкоО. Адміністративна відповідальність за Законом України “Про виконавче провадження”. // Право України. – 2001. – №  – С. 103–106.
 138. КрупноваЛ. Правове регулювання юридичної відповідальності працівників державної виконавчої служби // Право України. – – № 6. – С. 75–78.
 139. КривенкоО. Виконавче провадження – проблеми реалізації // Юридичний вісник України. – 2004. – № 31 (475).
 140. КузменкоО., Авторгов А. Правовий статус державного виконавця у радянському праві // Право України. – – № 9. – С. 17–20
 141. КузнецовА. Исполнение признанной претензии // Юридическая практика. – – № 17 (279).
 142. Кузъ О.Р. Судовий контроль за виконавчим провадженням // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № – С. 24–31.
 143. Кулашев Д. Можно ли арестовать все сразу? // Юридическая практика. – 2008 – №10 (532).
 144. КушнірЮ. Хто примусить виконати рішення? // Галицькі контракти. – 1999. – №  – С. 30–31.
 145. ЛаврнновичО. Судове рішення і його виконання // Урядовий кур’єр. – 2002. – 30 серпня.
 146. ЛеванчукО.М. Роль суду у виконавчому провадженні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – №  – С. 31–37.
 147. ЛобанцевС. Виконання рішень – головний критерій дієвості влади. // Право України. – 2002. – №  – С. 90–94.
 148. ЛукасевичЯ. Об аресте имущества при исполнительном производстве без внесения в государственній реєстр обременений движимого имущества // Юридическая практика. – – № 43 (565).
 149. МатюхинВ. Кто и когда должен выдать приказ? // Юридическая практика. – – № 10 (376).
 150. Мещерякова М. Бути боржником вигідніше, ніж кредитором // Юридичний вісник України. – – № 9 (505).
 151. Михеева Е. Проблемы правового регулирования исполнительного производства // Юридическая практика. – – № 13 (223).
 152. МісяцьА.П. Особливості виконання рішень судів та інших органів стосовно трудових спорів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – №  – С. 40–44.
 153. МорозА. О некоторых аспектах признания и исполнения иностранных арбитражных решений на Украине // Юридическая практика. – 2008. – № 43 (565).
 154. НаконечнийІ.М. Особливості виконання судових рішень по житлових справах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – №  – С. 37–40.
 155. ОбидинаИ. Признание и исполнение решений судов Украины за рубежом // Юридическая практика. – 2003 – № 36 (298).
 156. Олевська Є. Виконання судового рішення // Юридичний вісник України. – 2008 – №35 (687).
 157. ПокрещукО., Фурса С. Питання імплементації міжнародно-правових норм у законодавство України про виконавче провадження. // Право України. – 2000. – №  – С. 84–87.
 158. ПокрещукО., Фурса С. Процесуальне становище перекладача в нотаріальному та інших юридично значущих процесах: проблемні питання // Право України. – 2000. – №  – С. 87.
 159. Попов Ю. Правовая природа полномочий государственного исполнителя // Юридическая практика. – 2003. – № 17 (279).
 160. Попов Ю. Исполнительное производство по мировому соглашению // Юридическая практика. – 2003. – № 17 (279).
 161. Практика вирішення судами справ за позовами про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № – С. 16–25.
 162. Руденко М., Говоруха М. Місце і роль прокуратури у виконавчому провадженні // Юридичний вісник України. – 2006. – № 37 (585).
 163. СеверинВ. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1270 “Про створення спеціалізованого державного підприємства “Укрспецюст” // Урядовий кур’єр. – 1999. – 11 серпня.
 164. СедовА. Пути усовершенствования исполнения // Юридичиская практика. – 2007. – № 5 (475).
 165. СердюкВ. Застосування законодавства про виконавче провадження // Юридичний вісник України. – – № 31 (579).
 166. Сердюк В. Застосування процесуальних норм // Юридичний вісник України. – 2006. – № 33 (581).
 167. СердюкВ. Застосування законодавства про виконавче провадження // Юридичний вісник України. – – № 17 (669).
 168. СибилевД.М. Закон Украины “Об исполнительном производстве”: Научно-практический комментарий. – Харьков: Легас, – 112 с.
 169. СкитовичВ. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия административных органов и должностных лиц // Сов.юстиция. – 1985.– №  – С. 41–46.
 170. СкоморохаЛ.В., Скомороха Л. Державна виконавча служба: історія і сучасність. // Право України. – №  – 2002. – С. 94–98.
 171. СкрипникС. Проблемы исполнения решений // Юридическая практика. – – № 43 (513).
 172. Сульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України // Право України. – 2003. – № – С. 113–117.
 173. ТертышниковВ.И., Тертышников Р.В. Закон Украины об исполнительиом производстве: Научно-практический коммептарий. – Харьков: Консум, 2000. – 128 с.
 174. ТертышниковВ.И., Тертышников Р.В. Формы защиты и осуществления субьективных прав граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц. – Харьков: Консум, – 176 с.
 175. Тимощук І. Виконання рішення третейського суду // Юридичний вісник України. – 2007. – №17 (617).
 176. ТісногузВ. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби // Право України. – 2005. – №  – С. 68–69.
 177. ТітовМ. Про деякі питання виконавчого провадження // Право України. – 1999. – №  – С. 64–68.
 178. ФранківЛ., Бачук Б. Идеальная схема для взыскателя // Юридическая практика. – – № 43 (513).
 179. ФурсаС.Я. Судове рішення та його реалізація в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Ерліховський збірник. – Чернівці, 1994. – Вип.  – С. 154–159.
 180. ФурсаС.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.
 181. ФурсаС., Щербак С. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби. // Предпринимательство, хозяйство й право. – 2001. – №  – С. 81–85.
 182. ХотинськаО. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України. – 2003. – №
 183. ХотинськаО. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України і Росії) // Право України. – 2002. – №
 184. Цивільне процесуальне право України: Підручник / За ред В.В.Комарова. – Харків: Право, – С. 424–455.
 185. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Білоусова. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – С. 253–
 186. Чаплин С. Подмена понятий при взыскании исполнительного сбора // Юридическая практика. – 2009 р. – № 15 (590).
 187. ШевчукС. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – №  – С. 45.
 188. ШтефанМ.Н. Теоретичні основи провадження по виконанню судових рішень // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – №  – С. 4–12.
 189. ШтефанМ.Й., Омельченко М.Л., Штефан С.М. Виконання судових рішень: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 190. Шупеня М., Бачук Б., Ботезат О. Здійсненя контролю за законістю виконавчого провадження // Право України. – – № 8. – С. 8–10.
 191. Шупеня М., Бачук Б., Ботезат О. Реформування органів державної виконавчої служби // Право України. – 2005. – № 11. – С. 8–10.
 192. Щербак С.В. Примусове виконання рішень у цивільному судочинстві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 64–67.
 193. Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України. – 2002. – № 11.
 194. Щербак С. Новеллы исполнительного производства: обращение взыскания на предмет ипотеки // Юридическая практика. – – № 36 (298).
 195. Щербак С. Как можно «обездвижить» имущество // Юридическая практика. – – №9 (323).
 196. ЩербакС. Новшества для тех, кто «при исполнении» // Юридическая практика. – – № 10 (376).
 197. Щербак С.Жалуемся на исполнителя по-новому // Юридическая практика. – – № 43 (409).
 198. Щербак С. Небезучасная исполнительная служба // Юридическая практика. – – № 5 (423).
 199. ЮрчакВ. Виконання рішень: окремі питання // Право України. – 2003. – №

Матеріали

Робоча програма Виконавче провадження
Виконавче провадження Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус