Цивільно-правове регулювання електронної комерції (Господарське судочинство)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Верес І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Верес І. Я.

Опис курсу

Мета: опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у сфері електронної комерції, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Предмет: норми права, які регулюють суспільні відносини, що виникають у сфері електронної комерції, а також теоретичні засади формування законодавчої бази, що регулює електронну комерцію та прогалини чинного законодавства, судова практика та досвід зарубіжних країн.

Зміст: Загальні засади функціонування електронної комерції в Україні. Учасники відносин у сфері електронної комерції. Електронні правочини. Підпис у сфері електронної комерції. Розрахунки у сфері електронної комерції. Правове регулювання окремих  видів електронних правочинів. Захист персональних даних у сфері електронної комерції. Вирішення спорів та відповідальність у сфері електронної комерції.

Рекомендована література

Міжнародні нормативно-правові акти

 1. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії ООН з права міжнародної торгівлі від 16.12.1996 року/ http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_321
 2. Про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі: Конвенція ООН від 9 грудня 1988 року // http://zakonrada.gov.ua/laws/show/995_252
 3. Про договори міжнародної купівлі-продажу: Конвенція ООН від 11 квітня 1980 року// Офіційний вісник України від 26.04.2006. – 2006 р., № 15, стор. 438, стаття 1171.
 4. Про договори міжнародного перевезення вантажу повністю або частково морем: Конвенція ООН від 11 грудня 2008 року// http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_k30
 5. Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 р. No 108 та Додатковий протокол до неї. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_326.
 6. Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства (Офіційний журнал L 013, 19/01/2000 с.0012-0020)
 7. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку (Офіційний журнал L 178, 17.07.2000, с.0001-0016)
 8. Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних: Директива Європейського Парламенту і Ради Європи від 24 жовтня 1995 року // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_242.


Нормативно-правові акти України

 

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 3. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. Відомості Верховної Ради //. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
 6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41. –  Ст. 492.
 7. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991року// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. –  Ст. 56.
 8. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року// Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 48-49 – Ст. 536.
 9. Про електронну комерцію: Закон України від 3 вересня 2015 року// Відомості Верховної Ради, 2015. – № 14. – ст. 410.
 10. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року// Відомості Верховної Ради , 2003.- №36.- ст. 275.
 11. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах від 5 липня 1994 року// Відомості Верховної Ради , 1994.- №31.- ст. 286.
 12. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року// Відомості Верховної Ради, 20 – № 12. – ст. 155.
 13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради, 20 – № 7. – ст. 36.
 14. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року//Відомості Верховної Ради, 20 – № 36. – ст. 276.
 15. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 1 січня 2016 року//Відомості Верховної Ради, 2015. – № 23. – ст. 158.
 16. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 року// Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 22-23, ст. 199.
 17. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року// Відомості Верховної Ради, 20 – № 29. – ст. 137.
 18. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 року// Відомості Верховної Ради України , 1995. – № 28. – ст. 205.
 19. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
 20. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 липня 1991 року// Голос України від 12.06.1991
 21. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 року// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 1278.
 22. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – Ст. 1.
 23. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року// Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
 24. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – Ст. 650.
 25. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5 липня 1994 року// Відомості Верховної  Ради України. – 1994. –  № 31. –   Ст. 286.
 26. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг від 11 квітня 2012 р.// Офіційний вісник України від 23.04.2012, 2012 р., № 29, стор. 21, стаття 1074.
 27. Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних від 12 квітня 2002 року.// Офіційний вісник України від 03.05.2002, 2002., № 16.– стор. 129, стаття 864.
 28. Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет): Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 10 грудня 2013 року // Офіційний вісник України від 25.02.2014 2014 р., № 15, стор. 146, стаття 462.
 29. Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності: Постанова КМУ від 28 жовтня 2004 р. // Урядовий кур’єр від 10.11.2004.- № 214.
 30. Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів: Постанова КМУ від 13 липня 2004 року No 903// Урядовий кур’єр від 15.09.2004.- № 173.
 31. Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган: Постанова КМУ від 28 жовтня 2004 р. No 1451// Урядовий кур’єр від 10.11.2004.- № 214.
 32. Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації: Постанова КМУ від 28 жовтня 2004 р. No 1454// Урядовий курєр від 10.11.2004.-
 33. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: Постанова КМУ від 29 березня 2006 р. // Урядовий кур’єр від 18.04.2006.- № 73, / 73-74 /
 34. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації: Наказ ДССЗЗІ України від 20.07.2007 No141// Офіційний вісник України від 10.08.2007, 2007 р., № 56, стор. 44, стаття 2262
 35. Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису: Наказ ДССЗЗІ України від 24.07.2007 No 143 //Офіційний вісник України від 23.08.2007, 2007 р., № 60, стор. 53, стаття 2390, код акту 40691/2007
 36. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ від 21 січня 2004 року № 22// Офіційний вісник України від 16.04.2004 р.- № 13. – Стор. 110.– стаття 908.
 37. Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів: Постанова Національного банку України від 5 листопада 2014 року// Офіційний вісник України. – 2014. – № 99. – Стор. 285. – Стаття 2918.
 38. Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів від 10 грудня 2004 року// Офіційний вісник України від 28.01.2005.- 2005 р., № 2, стор. 82, стаття 93
 39. Статут залізниць України: Постанова КМУ від 6 квітня 1998 року № 457// Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – Стор. 150.
 40. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними приміщеннями або офісними приміщеннями: Наказ Міністерства економіки України від 19. 04. 2007// Офіційний вісник України від 02.11.2007, № 80, стор. 52, стаття 2982.
 41. Про затвердження методичних рекомендацій з оформлення електронних авіаційних перевізних документів: Наказ Державіаадміністрації «Про впровадження електронних перевізних документів» від 20 січня 2009 № 37//http://www.avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta litsenzuvannya/30112.html
 42. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України № 201 від 6 вересня 2001// Офіційний вісник України від 12 жовтня 2001.- № 39.- Стор. 158.- Стаття 1784.
 43. Про затвердження порядку застосування електронного перевізного документа під час перевезення залізничним транспортом: Наказ Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2010 року// Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Стор. 46.
 44. Про затвердження порядку застосування електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом: Наказ Міністерства інфраструктури України від 16 листопада 2012 року// Офіційний вісник України. – 2012. – № 97. – Стор. 309.
 45. Про затвердження правил оформлення перевізних документів: Наказ Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644// Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Стор. 152.
 46. Про внесення змін до правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом: Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2012 року № 622// Офіційний вісник України. – 2012. – № 88. – Стор. 54.
 47. Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Типового порядку обробки персональних даних від 8 січня 2014 р. No п0001715-14. – Режим доступу: http://document.ua/rozjasnennja-dotipovogo-porjadku-obrobki-personalnih-danih-doc175932.html.Література

 

 1. Аналіз Закону України про захист персональних даних: DGI/DP/expertiseUKR(2012) / М. Жорж, Г. Саттон. – Страсбург: Рада Європи, 2012. – 63 с.
 2. Балан Р. О. Регулювання діяльності небанківських електронних платіжних систем в Україні // Фінансове право. – 2009 – № 1 – С. 38-42.
 3. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. – К., 2015. – 220 с.
 4. Бєляєва А. П. Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Харків, 2005.
 5. Бєляєва А. П. Свобода вибору форми та оформлення зовнішньоекономічного контракту// Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 33-36.
 6. Блажівська Н. Електронний підпис в праві Європейського Союзу// Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 16. – С. 119-129.
 7. Блажівська Н. Є. Електронний правочин у цивільному праві України: автореф. дис. …канд. юрид. наук, К., 2013. – 20 с.
 8. Блажівська Н. Є. Електронний правочин у цивільному праві України: монографія, К., 2014. – 238 с.
 9. Бобрик В. І. Право власності на персональні дані / В. І. Бобрик // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – No 2. – С. 114–117.
 10. Борисова Ю. О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2012. – 19 с.
 11. Василенко О. С. Розвиток наукової думки в сфері уніфікації правил електронної комерції в рамках ЮНСІТРАЛ// Порівняльно-аналітичне право – 2013. – № 3-2. – С. 106-108.
 12. Воробйова О. Нормативно-правове забезпечення електронної комерції : міжнародний досвід// Ефективність державного управління: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 30. – С. 269-275.
 13. Голубєва Н. Ю. Порядок укладення договорів в електронній формі за законодавством України// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя від дня народження Є.В. Васьковського, м. Одеса, 8 квітня 2016 року. – С. 3-10.
 14. Городиський І. М. Виконання Україною міжнародних зобов’язань із захисту персональних даних / І. М. Городиський // Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання / Упор. Пазюк А. В.; Рец. Гріненко О. О., Олійник О. В. – К.: ФОП Клименко, 2014. – С. 89–97.
 15. Деркач Е. М. Електронна накладна при здійсненні перевезення вантажів залізничним транспортом: правові засоби застосування// Форум права. – 2012. – № 4. – С. 314-321.
 16. Джо Макнеймі, Маріант Фернандес Перес Порушення прав людини онлайн. – 2014. – 36 с.
 17. Дмитренко О. А. Право фізичної особи на власні персональні дані в цивільному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. А. Дмитренко; НДІ приват. права і п-ва Акад. прав. наук України. – К., 2010. – 19 с
 18. Дутов М. М. Правове забезпечення розвитку електронної комерції: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Донецьк. – – 17 с.
 19. Желіховський В. М Правові засади електронної комерції в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2007. – 20 с.
 20. Желіховський В.М. Правове регулювання електронної комерції: досвід окремих країн світу// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Міжвід. наук-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – 2004. – № 10. – С. 195–203.
 21. Желіховський В.М. Проблеми законодавчого регулювання електронної комерції в Україні // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ України. – К., 2007. – № 3. – 135–139.
 22. Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет – відносин// Право України. – 2003.- № 5. – С. 124-128.
 23. Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання  / Упор. Пазюк А. В.; Рец. Гріненко О. О., Олійник О. В. – К.: ФОП Клименко, 2014. – 221 c.
 24. Каламайко А. Й. Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі // Право та інновації.– № 2. – С. 127-132.
 25. Каретник О. С. Поняття інформації про фізичну особу (персональні дані) в цивільному праві / О. С. Каретник // Часопис Київського університету пра-ва. – 2013. – No 2. – С. 228–231.
 26. Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire у сфері електронної торгівлі (e-commerce), 2011р. //minjust.gov.ua/file/23508
 27. Кононенко О. Використання електронної форми укладення міжнародного договору купівлі-продажу в контексті українського законодавства// Вісник Львівського університету. Сер. Міжнар. відносини. – 2008. – Вип. 23. – С. 146-149.
 28. Костенко О. В. Створення центру Міністерства юстиції України – вікно держави у світовий простір електронного цифрового підпису// Бюлетень Міністерства юстиції України – 2014. – № 3. – С. 142-149.
 29. Кохановська О. В. До питання про захист персональних даних в Україні // Вісник Верховного Суду України.- – № 6. – С. 28-33.
 30. Кузьміна М. М. Правове регулювання захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі // Право та інновації. – 2014.- № 3. – С. 36-42.
 31. Левшаков С. Ф. Проблеми становлення інфраструктури електронних цифрових підписів у банківській системі України// http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUABS/2010_2/29_03_06.pdf
 32. Маєвська А. А. Електронна комерція і право// Навчально-методичний посібник.– Х., 2010. – 256 с.
 33. Миронова С. Н. Использование возможностей сети интернет при разрешении гражданско-правовых споров. – М.: WoltersKluwer, 2010. – 256 с.
 34. Михайлюк Г. О. Поняття та особливості надання банківських послуг за допомогою Інтернету // Право України. – 2010.- №10. – С. 162-169.
 35. Мікуліна Марина Щодо передачі персональних даних за запитаннями правоохоронних органів// Підприємництво, господарство і право. – 2016.- № 3.– С. 37-42.
 36. Мілаш В. С. Питання законодавчої юрисдикції держави в контексті регулювання договірних відносин у сфері електронної комерції// Право та інновації. – 2015.- № 1. – С. 42-47.
 37. Носік Ю.В. Сучасна судова практика щодо доменних імен //Держава і право.–2009.–Вип.45.–С.309- 315//http://194.44.242.245:8080/dspace/handle/123456789/11343.
 38. Одегова Л. Ю. Цивільно-правове регулювання розрахунків з використанням Інтернет – банкінгу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2013.- 20 с.
 39. Онлайн-разрешение споров с участием потребителей в Европейском Союзе: документы 2013 года/ Е. П. Ермакова,Н. В. Ивановская// Современное право.– 2014. – N 8. – С. 128–132.
 40. Пазюк А. В. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / А. В. Пазюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев-ченка. – К., 2004. – 19 c.
 41. Пелех М. Я. Захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – с. 123-128.
 42. Погребна А. Коментар до Закону України «Про захист персональних даних»/ А. Погребна // Юридичний журнал. – 2010. //http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3579
 43. Полатай В. Ю. Вирышення спорів у мережі Інтернет. Альтернативний спосіб//http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9803/2/Polatay.pdf
 44. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / В. М.Брижко, А. І.Радянська, М. Я.Швець. – К.: Тріумф, 2006. – 256 с.
 45. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. – К.: К.І.С., 2015. – 216 с.
 46. Присяжнюк О. О. Електронні докази у господарському процесі: проблеми формалізації / О. О. Присяжнюк, О. П. Євсєєв // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр./ Національний університет Юридична академія України ім. Я. Мудрого. -Х. : Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2011. -Вип. 117. – С. 13-23// http://nauka.jur-academy.kharkov.ua
 47. Рєзнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 2. – С. 58-69.
 48. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання/ Аналітичний звіт. – К., 2012. – 60 с.
 49. Романюк І. І. Персональні дані особи як об’єкт цивільного обороту /                            І. І. Романюк // Право і суспільство. – 2014. – No 6.1(2). – С. 58–65.
 50. Романюк І. Особливості змісту та реалізації права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах / І. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 102–106.
 51. Спасибо-Фатєєва І. В. Актуальні питання форми правочинів (теоретично-практичний аспект)// Підприємництво, господарство і право – 2002. – № 8. –                С. 32-36.
 52. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція/ Т. М. Тардаркіна, Є. М. Стрельчук, Ю. В. Терешко. – Одеса, 2011. – 244 с.
 53. Теремецький Владислав Загальна характеристика охорони бази персональних даних за законодавством України// Підприємництво, господарство і право. – 2015.- № 10. – С. 3-6.
 54. Трубін І. О. Правові засади функціонування системи електронних платежів у сфері електронної комерції: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2012.- 19 с.
 55. Філіпов А. Особливості договору повітряного перевезення у сучасному міжнародному праві// Підприємство, господарство і право. – 2015. – № 4. – С. 50-54.
 56. Чучковська А. В. Електронна комерція як правове явище// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11. – С. 78-84.
 57. Чучковська А. В. Електронна комерція: деякі проблеми правового регулювання// Право України. – 2003. – № 1. – С. 111-116.
 58. Чучковська А. В. Загальна характеристика правовідносин, які виникають у сфері електронної комерції// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 3, – С. 58-64.
 59. Чучковська А. В. Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004. – 20 с.
 60. Чучковська А. В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. – К., 2007. – 224 с.
 61. Чучковська А. Форма господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку, зокрема Інтернет// Підприємництво, господарство і право. – 2003.- № 12. – С. 9-10.
 62. Шаблієнко А. Становлення та загальна характеристика поняття «електронна комерція»// Право України. -2014. – № 4.
 63. Шаблієнко А. Суб’єкти правовідносин у сфері електронної комерції// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 1. – С. 84-90.
 64. Шалева О. І. Електронна комерція: навчальний посібник. – К., 2011. – 216 с.
 65. Шахбазян К. С. Міжнародно-правові основи регулювання відносини в мережі Інтернет: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2009. – 19 с.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Цивільно-правове регулювання електронної комерції Практикум
Цивільно-правове регулювання електронної комерції Комплекс
Цивільно-правове регулювання електронної комерції
питання на іспит Цивільно-правове регулювання електронної комерції

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус