Санація і банкрутство підприємств (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Гончаров В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814Гончаров В. В.

Опис курсу

«Санація і банкрутство підприємств»  є правничою навчальною дисципліною, яка покликана допомогти студентам освоїти базову правничу термінологію та ознайомитись з юридичною практикою у сфері відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів.

Протягом навчання студенти зможуть вивчити процедури банкрутства та їхні особливості, ознайомляться з роллю та правовим статусом арбітражного керуючого, повноваженнями кредиторів та порядком погашення їхніх вимог.

Також студенти зможуть навчитися складати різні процесуальні документи пов’язані з процедурами банкрутства – заяви, відзиви, реєстр кредиторів, протоколи зборів та комітету кредиторів, план санації та ін.

Мета дисципліни: вивчення умов та порядку відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • виділення правовідносин у сфері банкрутства, їх характеристика та аналіз;
 • вивчення та розуміння судових процедур банкрутства;
 • вивчення сучасного законодавства про банкрутство;
 • вивчення та аналіз правозастосовної практики у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

Рекомендована література

 1. Кодекс України з процедур банкрутства;
 2. Боронос В. Г. Управління фінансовою санацією підприємств : методика та практика / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус. – Суми : СумДУ, 2011. – 311 с.
 3. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д.ю.н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. К.: Алерта, 2019. 216 с.
 4. Борєйко О. М. Неспроможність та банкрутство у цивільному праві України (основні положення та правова природа) : автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук. Одеса, 2019. 19 с
 5. Вольвач Б. В. Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства (ретроспективний і порівняльно-правовий аспекти). Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13).
 6. Грабовий А. Новий порядок банкрутства в Україні на захисті кредиторів. Національна Асоціація Адвокатів України. 2020. 31 жовт.
 7. Пашинська І.І. Банкрутство: економіко-правовий зміст категорії. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. 2012. № 4 (62).

Силабус:

Завантажити силабус