Правові аспекти господарських договорів між підприємствами ЄС та не-ЄС (Юридичне забезпечення євроінтеграції України)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Квіт Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Квіт Н. М.

Опис курсу

Мета: опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із укладенням, зміною та припиненням господарських договорів між підприємствами ЄС та не ЄС, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Предмет: норми права, які регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі укладення та виконання господарських договорів між підприємствами ЄС та не ЄС, а також теоретичні засади формування законодавчої бази, що регулює виникнення, зміну та припинення відповідних договірних відносин, колізії та прогалини законодавства, судова практика та досвід окремих країн ЄС та не ЄС.

Зміст: Загальні положення про господарський договір між підприємствами ЄС та не ЄС. Форма та порядок укладення договорів між підприємствами ЄС та не ЄС. Виконання договорів між підприємствами ЄС та не ЄС. Правові наслідки невиконання договору. Договори у сфері міжнародної торгівлі. Договори про передання майна в користування. Договори про виконання робіт та надання послуг. Договори у сфері інтелектуальної власності. Комерційна концесія. Договори про спільну діяльність. Товариства.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 3. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // ВВР. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
 6. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40-41, 42. — Ст. 492.
 8. Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.
 9. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 48-49. — Ст. 536.
 10. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 47-52. – ст.349.
 11. Закон України «Про економічну самостійність України»: від 3 серпня 1990р.// ВВР. – 1990. – №34. – Ст. 499.
 12. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: від 16 квітня 1991р.// ВВР. – 1991. – №29. – Ст. 377.
 13. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03.11.2016 р. № 1724-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 52. – Ст. 860.
 14. Закон України «Про інвестиційну діяльність»: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. – №10. – Ст. 138.
 15. Закон України «Про режим іноземного інвестування»: від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 19. – Ст. 80.
 16. Закон України «Про міжнародне приватне право»: вiд 23.06.2005 № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
 17. Закон України «Про заставу»: від 2 жовтня 1992р.// ВВР. – 1992. – №47. – Ст. 642.
 18. Закон України «Про аудиторську діяльність»: від 22 квітня 1993р. (в редакції Закону від 14.09.2006 р.) // ВВР. – 2006. – №44. – Ст. 432.
 19. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»: № 2664-III від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
 20. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №39. – ст.383.
 21. Закон України «Про оренду державного і комунального майна»: від 10 квітня 1992р. в редакції від 14 березня 1995р.// ВВР. – 1995. – №15. – Ст. 31.
 22. Закон України «Про концесії»: від 16 липня 1999р.// ВВР. – 1999. – №41. – Ст. 372.
 23. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: від 30 червня 1999 р. (В редакціїЗакону № 4212-VI від 22.12.2011) // ВВР. – 2012. – №32-33. – Ст. 413.
 24. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 07.2012 р. № 5080-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 2569.
 25. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: від 12липня 2001р.// ВВР. – 2001. – №47. – Ст. 251.
 26. Закон України «Про страхування»: від 7 березня 1996р. в редакції від 4 жовтня 2001р.// ВВР. – 2002. – №7. – Ст. 50.
 27. Закон України «Про інноваційну діяльність»: від 4 липня 2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 447.
 28. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»: від 15 травня 2003 р. (В редакції Закону№ 835-VIII від 26.11.2015) // ВВР. – 2016. – № 2. – Ст. 17.
 29. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 49. – Ст. 682.
 30. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 50-51. – Ст.384.
 31. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 275.
 32. Закон України «Про електронний цифровий підпис»: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 276.
 33. Закон України «Про іпотеку»: від 5 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №38. – Ст. 313.
 34. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №52. – Ст. 377.
 35. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2004. – №1. – Ст. 1.
 36. Закон України «Про фінансовий лізинг»: від 11 грудня 2003 р.// ВВР. – 2004. – №15. – Ст. 231.
 37. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»: від 18 листопада 2003р.// ВВР. – 2004. – №11. – Ст. 140.
 38. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»: від 18 березня 2004р.// ВВР. – 2004. – №32. – Ст. 367.
 39. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»: від 24 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №49. – Ст. 527.
 40. Закон України «Про міжнародні договори України»: від 29 червня 2004 р.// ВВР. – 2004. – №50. – Ст. 540.
 41. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: від 1 липня 2004р. (В редакції Закону№ 834-VIII від 26.11.2015) // ВВР. – 2016. – №1. – Ст. 9.
 42. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність»: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. – №52. – Ст. 562.
 43. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»: від 22 березня 2012 р.// ВВР. – 2013. – №3. – Ст. 23.
 44. Закон України «Про ціни і ціноутворення»: від 21.06.2012 р.// Офіційний вісник України. – 2012. – № 58. – с. 11. – Ст. 2309.
 45. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII ( в редакції Закону № 2627-III від 11.07.2001) // ВВР. – 2001. – № 43. – Ст. 214.
 46. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII (В редакції Закону № 1771-III від 01.06.2000) // ВВР. – 2000. – № 37. – Ст. 307.
 47. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 34.
 48. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7. – Ст. 36.
 49. Указ Президента України: від 22 лютого 2001р. Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України // Офіційний вісник України. – 2001. – №9. – Ст. 348.
 50. Указ Президента України: від 26 листопада 2003р. Про поліпшення організації законопроектної діяльності // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2661.
 51. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту залізниць України» від 06.04.1998 № 457 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF
 52. Постанова Ради Міністрів УРСР «Про Статут автомобільного транспорту УРСР» від 27.06.1969 № 401 [Електронний ресурс] // Режим доступу:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/401-69-%D0%BF
 53. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 серпня 1995р. № 629 Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів // ЗП України. – 1995. – №15. – Ст.276.
 54. Постанова Кабінету Міністрів України: від 4 жовтня 1995р. № 786 Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу // ЗП України. – 1996. – №2. – Ст.57.
 55. Постанова Кабінету Міністрів України: від 11 грудня 1999р. № 2293 Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію // Офіційний вісник України. – 1999. – №49. – Ст.2420.
 56. Постанова Кабінету Міністрів України: від 04 жовтня 2000 р. № 1519 Про Затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги // Офіційний вісник України. –2000. – №41. – Ст.1749.
 57. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 грудня 2003р. № 1891 Про затвердження Методики оцінки майна // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2669.
 58. Постанова Кабінету Міністрів України: від 5 вересня 2012 р. № 824 Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Офіційний вісник України. – 2012. – №67. – Ст. 2738.
 59. Постанова Кабінету Міністрів України: від 3 березня 2005р. № 119 Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції // Офіційний вісник України. – 2005. – №9. – Ст. 475.
 60. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» від 06.09.2001р. № 201 // Офіційний вісник України. – 2001. – №  – Ст. 1784.
 61. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22 лютого 2012 року № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – №17. – Ст. 632.
 62. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 164-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» // Офіційний вісник України. – 2015. – №20. – Ст. 563.

Міжнародні акти та акти ЄС

 1. Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА (UNIDROIT) від 01.01.1994 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_920/page
 2. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/995_003
 3. Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.1974 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_002
 4. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізингвід 28.05.1988 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_263
 5. Конвенція ООН про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) від 19.05.1956 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_234
 6. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28.05.1999 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_594
 7. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбурзькі правила) від 31.03.1978 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_391
 8. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) згідно з текстом Протоколу змін від 3 червня1999 року від 09.05.1980 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_291
 9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією від 20.12.1996 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_770
 10. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051
 11. Договір про патентне право від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/895_002
 12. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_123
 13. ThePrinciples of International Commercial Contracts (PICC) (The UNIDROIT Principles) of 2010 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
 14. The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/
 15. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) adopted in Vienna in 1980 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
 16. Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) [Електронний ресурс] // Режимдоступу: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/limit/limit_conv_E_Ebook.pdf
 17. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome-I) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008R0593
 18. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Prepared by the Study Group on a European Civil Code in 2009[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf

Судова практика

 1. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08
 2. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

Базова

 1. Аракелян М. Р., Василенко М. Д. Право Європейського Союзу: підручник: з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – Одеса: Фенікс, 2012. – 385 с.
 2. Бєлоглавек О. Економічне право Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003.
 3. Бєлоглавек О. Міжнародне контрактне право / О. Бєлоглавек. – К.: Таксон, – 269 с.
 4. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766с.
 5. Гайдулін О. О. Європейське контрактне право: (загальна частина): курс лекцій / О. О. Гайдулін. – К.: КНЕУ, 2008. – 277 с.
 6. Дахно І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. — 3-тє вид., перероб. і доповн. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 304 с.
 7. Договірне право України. Загальна частина. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 8. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 1200 с.
 9. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. 2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Юрінком Інтер, 2008.
 10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 11. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / [Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.
 12. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручн. — Видання друге, перероблене і доповнене / В. Ф. Опришко. – К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.
 13. Оуенз Кейт. Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей: Навч. посіб.: Пер. з англ. – К.: Т-во Знання, 2002.
 14. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. / За заг. ред. Р.А. Петрова. – К.: Істина, 2009.
 15. Право Європейського Союзу: підручник: у трьох кн. Кн. друга : Матеріальне право Європейського Союзу / За заг. ред. В.І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2015.
 16. Решота О. А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція: навч. пос. / О. А. Решота. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 153 с.
 17. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. / Сергій Опанасович Теньков. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 720с. – (Нормат. док. та комент.)
 18. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: підручн. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – 4-е вид., переробл. і доп. – К. : Атіка, 2009. – 500 с.
 19. Хозяйственное право: Учебник / [Мамутов В.К., Знаменский Г.Л., Хахулин В.В. и др.]; под ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.
 20. Щербина В.С. Господарське право: Підручник / Валентин Степанович Щербина. – 2е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – 592с.
 21. Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). – К.: КНЕУ, 2006.
 22. Штрайнц Р. Європейське право: підручник / Р. Штрайнц; науковий редактор укр. видання М. Мікієвич; переклад з нім. К. Котюк. – Л.: Астролябія, 2009. – 479 с.
 23. Charman M. ContractLaw: textbook / Charman. — Willan, 2007. — 355 p.

Допоміжна

 1. Алексєєнко І. Г. Особливості та істотні умови Принципів європейського договірного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – № 6. – С. 120-125.
 2. Беляневич О. “Публічний порядок” як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №1.
 3. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство, право. – 2006. –   № 4
 4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте / Н.Г. Вилкова. – М. : Статут, 2002. – 509 с.
 5. Влялько І. В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: автореф. дис. … к. ю. н. / І. В. Влялько. – К., 2009. – 21 с.
 6. Гайдулін О. О. Європеїзація контрактного права: монографія / О. О. Гайдулін. – К.: КНЕУ, 2012. – 238 с.
 7. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн-членів Європейського Союзу: основні засоби та напрями: автореф. дис. … к. ю. н. / О. О. Гайдулін. – К., 2009. – 20 с.
 8. Гармонізація законодавства України з Правом Європейського Союзу = Harmonisierung der Gesetzgebung der Ukraine mit dem Recht der Europäischen Union / [редактор: В. М. Коссак; редагування текстів англійською мовою Л. В. Мисик]. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 122 с.
 9. Городецька І. Деякі питання укладення угод згідно з європейським правом / І. Городецька // Юридичний журнал. – 2004. – № 4 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1137
 10. Дмитрієва Ю. Визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. – №9.
 11. Дюбуї Луї. Матеріальне право Європейського Союзу / Л. Дюбуї, К. Блюман; пер. з франц. Є. Т. Марічева. 2-е вид. – К.: ІМВ, 2002. – 375 с.
 12. Економіка Європейського Союзу та порівняльний аналіз соціально-економічних систем країн Європи: Підручник / Батченко Л.В., Дмитриченко Л.І., Мойсеєнко К.Є., Ткаченко О.Г., Кулик Є.І. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 315 с.
 13. Європейське право: Науково-практичний фаховий журнал. – К.: Редакція журналу «Право України», 2012 -щоквартально.
 14. Зібрання актів Європейського права / За заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.: Редакція журналу «Право України», 2012.
 15. Зібрання актів Європейського права: Європейський Союз / [упор.: К. В. Смирнова, за заг. ред. В. І. Муравйова]. – К.: Редакція журналу «Право України», 2013.
 16. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / Володимир Михайлович Коссак. – Львів: Центр Європи, 1996. – 216 с.
 17. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Право України. – 2004. – №9.
 18. Крижна В.Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством // Вісник господарського судочинства. – 2004. – №4.
 19. Крупчан О. Д. Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі: монографія / за заг. ред. О. Д. Крупчана. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 160 с.
 20. Лаба О. В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991-2004 рр.): автореф. дис. … к. ю. н. / О. В. Лаба. – К., 2005. – 21 с.
 21. Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України. – 2009. – №8.
 22. Магрело М. В. Міжнародне контрактне право: проблеми визначення предмета / М. В. Магрело // Юридична наука. – 2013. – № 4. – С. 131-139.
 23. Мережко О.О. Нове Jus Commune Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/391/
 24. Омельченко А. Застосування Принципів європейського договірного права в комерційній практиці в Україні / А. Омельченко. – Юридична Україна.– 2013. – № 7. – С. 37-41.
 25. Онищук М., Сухоруков О. Уніфікація договірного права в контексті загальних тенденцій розвитку світової економіки// Право України. – 2005.- №2.
 26. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу: загальна частина: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець; відповідальний редактор В. Ф. Опришко. – К.: КНЕУ, 2002. – 459 с.
 27. Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали: (із змінами, внесеними Лісабонським договором) / [упор. : Т. М. Анакіна та ін., за заг. ред. М. В. Буроменського]. – Х.: ФІНН, 2010. – 391 с.
 28. Попондуполо В.Ф. Международное коммерческое право: Учебное пособие / В. Ф. Попондуполо. – М., 2004 – 472 с.
 29. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. / М. І. Марчук. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 235 с.
 30. Право Європейського Союзу: підручник для студ. вищих навч. закладів / За ред. О. К. Вишнякова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 869 с.
 31. Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації / [пер. з англ. ТОВ «Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД»]. – К.: Асоціація «ЗЕД», 2013. – 304 с.
 32. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / [Ред. кол.: О. Д. Крупчана та ін.] – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 395 с.
 33. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів: монографія / І. З. Брацук; за наук. ред. М. М. Мікієвича; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016.
 34. Трихліб К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології: монографія / К. О. Трихліб. – Х.: Право, 2015. – 221 с.
 35. Турченко О. Г. Павове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (Зближення законодавства України з правом ЄС): автореф. дис. … к. ю. н. / О. Г. Турченко. – К., 2008. – 20 с.
 36. Тюріна О. В. Основи права Європейського Союзу: навч. пос. / О. В. Тюріна. – К.: О. С. Ліпкан, 2012. – 98 с.
 37. Ханик-Посполітак Р. Ю. Принцип свободи договору в європейському праві / Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Наукові записки. Юридичні науки. – 2006. – Том 53. – С. 128-130.
 38. Яловий К. В. Принципи торгового права Європейського Союзу: автореф. дис. … к. ю. н. / К. В. Яловий. – К., 2011. – 20 с.
 39. Communication from the Commission to the Council and the EuropeanParliament on European Contract Law, COM (2001) 398, July 2001 [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/off/green/index_en.htm
 40. Felemegas J. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Article 7 and Uniform Interpretation (2000) / Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/felemegas.html
 41. Furmston M. Cheshire, Fifoot & Furmston’s Law of Contract: 15th edn / M. –Oxford: OUP, 2007. – 779 p.
 42. Mckendrick E. Contract Law: Text, Cases and Materials, 2d ed. / Е. Mckendrick. – Oxford University Press, 2005. – 1270 p.
 43. Monahan G. Essential Contract Law: 2nd edition / Geoff Monahan. — Routledge-Cavendish, 2001. — 150 p.
 44. Oughton D., Davis M. Sourcebook on Contract Law: Second Edition / D. Oughton, M.  – London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2000. – 826 p.
 45. SchlechtriemRequirements of Application and Sphere of Applicability of the CISG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem9.html
 46. Sefton-Green R. Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract Law: textbook / R. Sefton-Green. – Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo: Cambridge University Press, 2005. – 459 p.
 47. Twigg-Flesner C. The Europeanization of Contract Law: textbook / C. Twigg-Flesner. – Routledge-Cavendish, London and New York, 2008. – 227 p.
 48. Willmott L., Christensen S., Butler D. Contract Law: Fourth – North Melbourne: Oxford University Press, 2013. – 992 p.
 49. Zeller B. CISG and the Unification of International Trade Law: 1st edn / B. Zeller. – Routledge-Cavendish, 2007. – 116 p.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua/
 3. Офіційна сторінка Президента України – president.gov.ua
 4. Урядовий портал Кабінету Міністрів України – kmu.gov.ua
 5. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – minjust.gov.ua
 6. Національний банк України – bank.gov.ua
 7. Державний комітет статистики України – ukrstat.ua
 8. Газета «Юридическая практика» – yurpractika.com
 9. Газета «Урядовій кур’єр» – ukurier.gov.ua
 10. Верховній Суд України – scourt.gov.ua
 11. Європейський Суд по захисту прав людини (European Court of Human Rights) – echr.coe.int
 12. Інформація про міжнародні суди – worldcourts.com
 13. Міжнародний валютний фонд – imf.org
 14. Світова організація торгівлі – wto.org
 15. Міжнародний інститут з уніфікації приватного права – http://www.unidroit.org/
 16. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)http://www.uncitral.org/

Матеріали

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЄС
Work Program 2018

Правові аспекти господарських договорів між підприємствами ЄС та не ЄС Комплекс
Тести Правові аспекти господарських договорів між підприємствами ЄС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус