Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Господарське судочинство)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Михайлів М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Михайлів М. О.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності, їх характер; показати роль та значення такої діяльності на сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства та в умовах інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати нерозривний зв’язок матеріальних норм приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням.

Предмет: правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, наукові дослідження, матеріали судової практики з розгляду спорів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Михайлів М.О. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – 27с.


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996, N 30, ст.141.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. ст.356.
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003р.// Відомості Верховної Ради України 2003. № 18-22. ст.144.
 4. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
 5. Митний кодекс України від 13.03.2012р. // Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-48. ст.4495.
 6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.
 7. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
 8. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, 37. – Ст.446.
 9. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349.
 10. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
 11. Закон України від 25 грудня 2015 р. «Про публічні закупівлі» // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 9. – Ст. 8
 12. Закон України від 15 січня 2015 р. « Про технічні регламенти та оцінку відповідності» // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 14. – Ст. 96.
 13. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 289.
 14. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» // Відомості Верховної Ради України. – № 17. – Ст. 184.
 15. Закон України ід 10 вересня 1999 р. «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 389.
 16. Закон України від 11 травня 2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 32. – Ст. 259.
 17. Закон України від 13 жовтня 1992 р. “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” // Відомості Верховної Ради  України. – 1992. – № 50. – Ст.676.
 18. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» // ВВР  України. – 1997. – №  – Ст. 281.
 19. Закон України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст.646.
 20. Закон України від 23 грудня 1997 р. «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98.
 21. Закон України від 24 грудня 1998 р. «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 7. – Ст. 50.
 22. Закон України від 3 грудня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» // Відомості Верховної Ради України. –  – № 38. – Ст. 351.
 23. Закон України від 3 грудня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області» // Відомості Верховної Ради України. –  – № 2. – Ст. 15.
 24. Закон України від 3 червня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Славутич» // ВВР  України. –  – № 32. – Ст. 263.
 25. Закон України від 22 вересня 2011 р. «Про правовий статус іноземців та осіб без  громадянства» // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст.179.
 26. Закон України вiд 11 грудня 2003 р. «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2004 – №15. – Ст. 232.
 27. Закон України вiд 19 червня 2003 р. «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 39. – Ст. 351.
 28. Закон України вiд 20 лютого 2003 р. «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» // Відомості Верховної Ради України. – – № 23. – Ст. 148.
 29. Закон України від 12 липня 2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001.- № 47.- Ст. 251.
 30. Закон України від 13 липня 2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №42. – Ст.349.
 31. Закон України від 14 вересня 1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.
 32. Закон України від 15 січня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Яворів» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 15. – Ст.82.
 33. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – №31-32. – Ст.
 34. Закон України від 16 березня 2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст.
 35. Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
 36. Закон України від 17 лютого 2000 р. «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походження» // Відомості Верховної Ради України. 2000.- №12. – Ст.97.
 37. Закон України від 05 червня 2014 р. №1315 «Про стандартизацію» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 31. – Ст. 1058.
 38. Закон України від 18 березня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №18. – Ст.139.
 39. Закон України від 18 листопада 2003 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області» // Відомості Верховної Ради України. – – № 10. – Ст. 111.
 40. Закон України від 18 листопада 2003 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області» // Відомості Верховної Ради України. – – № 10. – Ст. 112.
 41. Закон України від 19 березня 1996 р. «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 19. – Ст.80.
 42. Закон України від 2 грудня 1997 р. «Про торгово-промислові палати в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №13. – Ст. 52.
 43. Закон України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст.238.
 44. Закон України від 21 вересня 1999 р. «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № – Ст. 405.
 45. Закон України від 12 серпня 2014 р. «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 43. – Ст. 203
 46. Закон України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170.
 47. Закон України від 22 березня 2001 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 111.
 48. Закон України від 22 грудня 1998 р. «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №11. – Ст. 78.
 49. Закон України від 22 грудня 1998 р. «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 12 – 13. – Ст. 80.
 50. Закон України від 23 березня 2000 р. «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №26. – Ст.208.
 51. Закон України від 23 березня 2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Рені» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №25. – Ст.196.
 52. Закон України від 23 вересня 1994 р. «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №40. – Ст. 364.
 53. Закон України від 23 грудня 1998 р. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст.44.
 54. Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» // Відомості Верховної Ради України. – – № 32. – Ст. 422.
 55. Закон України від 24 грудня 1998 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області»  // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 7. – Ст. 51.
 56. Закон України від 24 жовтня 2002 р. «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 1.
 57. Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Відомості Верховної Ради України.– 1994.– № 27.– Ст. 218.
 58. Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж» // Відомості Верховної Ради України . – 1994. – № 25. – Ст.198.
 59. Закон України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради України. – – № 41. – Ст.546.
 60. Закон України від 25 червня 1992 р. «Про ветеринарну медицину» // Відомості Верховної Ради України.– 1992.– № 36.– Ст. 531.
 61. Закон України від 14 жовтня 2014 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення » // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №50-51. – Ст.2057.
 62. Закон України від 29 червня 2004 р. «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. – – № 50. – Ст. 540.
 63. Закон України від 30 червня 1993 р. «Про карантин рослин» // Відомості Верховної Ради України.– 1993.– № 34.– Ст. 352.
 64. Закон України від 19 вересня 2013 р. «Про Митний тариф України» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 20-21. – Ст.740.
 65. Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області» // Відомості Верховної Ради України. – – № 23. – Ст. 113.
 66. Закон України від 6 липня 2005 р. «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» // Відомості Верховної Ради України. – – № 34. – Ст. 435.
 67. Закон України від 6 червня 1992 р. «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» // Відомості Верховної Ради України. –  –  № 33. – Ст. 474.
 68. Закон України від 7 березня 1996 р. «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 18.- Ст.78.
 69. Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.
 70. Закон України від 7 травня 1996 р. «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» // Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 28.– Ст. 133.
 71. Закон України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р. – №20-21. – Ст. 190.
 72. . Закон України від 23 вересня 1994 р. «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №40. – Ст. 364.
 73. Указ Президента України від 4 квітня 1994 р. №567 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua
 74. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. №566 «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України» // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua
 75. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. №444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 76. Постанова Верховної Ради України вiд 17 червня 1992 р. № 2471 «Про право власності на окремі види майна» // ВВР України. – 1992.- № 35. – Ст. 517
 77. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 р. № 1409 «Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями» // Офіційний вісник України. – 2008. – № 1. – Ст. 187.
 78. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25 лютого 2003 р. № 255 «Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9. – Ст. 398.
 79. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29 квітня 1999  № 756 «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Офіційний вісник України. – 1999. – № 18. – Стор. 50.
 80. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 травня 2012р. № 450 «Питання пов’язані із застосуванням митних декларацій» // Офіційний вісник України. – 2012. – № 40. – Ст. 105.
 81. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 квітня 1998 р.  №524 «Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Офіційний вісник України. – 1998. -№ 16. – Стор. 80.
 82. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 22 листопада 1999 р.№2120 «Про затвердження Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів  зовнішньоекономічної діяльності України // Офіційний вісник України. – 1999. – №47. – Стор. 45.
 83. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26 грудня 1995 р.  № 1044 «Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю» // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 84. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14 травня 2008 р. № 446 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України » // Офіційний вісник України. – 2008. – №35. – Стор. 13.
 85. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 5 вересня 1996 р. №1061 «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями» // Урядовий кур’єр. – 1996. – 19 вересня.
 86. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 428 «Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» // Офіційний вісник України. – 2012. – № 40. – Ст. 23.
 87. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. №229 «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України» // Урядовий кур’єр. – 1996. – 7 березня.
 88. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» // Офіційний вісник України. – 1997. – № 6. – Стор. 41.
 89. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні» // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27. – Стор. 137.
 90. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. №444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 91. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України вiд 28 серпня 2001 р. №1124 «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» // Офіційний вісник України. – 2001. – №  – Ст. 1630.
 92. Постанова Кабінету Міністрів Українивiд 17 серпня 1998 р. № 1280 «Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків» // Офіційний вісник України. – 1998. – № 33. – Стор. 17.
 93. Постанова Національного банку України вiд 16 березня 1999 р. №122 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» // Офіційний вісник України. – 1999. – №  – Стор. 147.
 94. Постанова Національного банку України вiд 17 червня 2004 р. № 270 «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам» // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1963.
 95. Постанова Національного банку України вiд 24 березня 1999 р. № 136 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22. – Стор. 131.
 96. Постанова Національного банку України вiд 30 грудня 2003 р. № 597 «Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» // Офіційний вісник України. – 2004. – № 6. – Ст. 340.
 97. Постанова Правління Національного банку України вiд 10 серпня 2005 р. №280 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» // Офіційний вісник України. – 2005. – №  – Ст. 2132.
 98. Постанова Правління Національного банку України вiд 12 листопада 2003 р. № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2707.
 99. Постанова Правління Національного банку України вiд 16 березня 1999 р. №122 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» // Офіційний вісник України. – 1999. – №  – Стор. 147.
 100. Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 р. №200 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» // Офіційний вісник України. – 2007. – №  – Стор. 81.
 101. Постанова Правління Національного банку України від 4 травня 1998 р. №34 «Про затвердження класифікатора іноземних валют та банківських металів» // Офіційний вісник України. – 1998. – №21. – Ст. 2047.
 102. Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль» // Офіційний вісник України. – 2000. – №14. – Ст. 573.
 103. Правила торгівлі іноземною валютою: Затверджені Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. № 281 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35. – Ст. 2133.


Міжнародні договори

 1. Генеральна угода з тарифів та торгівлі 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 2. Генеральна угода з торгівлі послугами // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 3. Домовленість про правила та процедури, що регулюють вирішення спорів // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 4. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р. // ВВР УРСР. – 1963. – № 8.
 5. Інкотермс: Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 р.) // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 33 (3 квітня).
 6. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 3004.
 7. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1171.
 8. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14 червня 1974 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2539.
 9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 р. // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 10. Конвенція Організації Об’єднаних Націй, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 46. – Ст. 2419.
 11. Конвенція про захист прав інвестора від 28 березня 1997 р. // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 12. Марракешська угода про створення Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 13. Механізм огляду торгової політики // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 14. Міжнародні правила по інкасо Міжнародної торгової палати (редакція 1995 р.) // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 15. Принципи міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА ) 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 16. Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій від 11 жовтня 1985 р. // Офіційний сайт ВР України: www.portal.rada.gov.ua
 17. Угода з правил походження // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 18. Угода з процедур імпортного ліцензування // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 19. Угода з технічних бар’єрів в торгівлі // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 20. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 21. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 22. Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 23. Угода про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 р. // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 24. Угода про захисні заходи // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 25. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 1794.
 26. Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 27. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня 1992 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 12. – Ст. 587.
 28. Угода про субсидії і компенсаційні заходи // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua
 29. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати (редакція 1993 р.) (публікація МТП №500) // Офіційний сайт ВР України: portal.rada.gov.ua


Основна (базова) література

 

 1. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України //[Бек Ю.Б., Богдан Й. Г., Герц А. А., Григоровська – Якубівська Л. В., Дякович М. М., Коссак В. М., та інші], за ред. В.М. Коссака. -К.: Істина, 2008.-992с.
 3. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. // [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та інші] за ред. Коссака В.М.-К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.-672с.

 

 


Додаткова (допоміжна) література

 1. Аверьянов В. и др. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. К.: Либідь. 1992.
 2. Анцелевич Г.О., Голубєва В.О., Злуніцина Т.В., Ковалевська Л.І., Юлдашев О.Х. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом / О.Х. Юлдашев (ред.). — К. : МАУП, 2005.
 3. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. – М.: Статут, 2003.
 4. Ашурков О.О. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних відносин купівлі-продажу. Дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999.
 5. Бабіч І.В. Договір переробки давальницької сировини: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006.
 6. «Бейкер и Макензи»: Международный коммерческий арбитраж. Государства Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. А. Тынель, В. Хвалей. – М.: БЕК, 2001.
 7. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004.
 8. Безбах В.В., Масевич М.Г., Мозолин В.П., Герреро-Перес Б. А., Ковалев С. И. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие для студ. вузов. – М. : МЦФЭР, 2004.
 9. Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2005.
 10. Белов А.П. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых сделках. – М.: Совинтерюр, 1992.
 11. Белов В.Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры). – М.: Финансы и статистика, 2001.
 12. Бентлі Ф., Оніщук О.В., Осика С.Г., Покрещук О.О., Стенбрук К. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно-правові та економічні питання): Навч. посіб. / Українська академія зовнішньої торгівлі. – К.: УАЗТ, 1999.
 13. Бєляєва А.П. Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005.
 14. Богатырев А.Г. Инвестиционное право.– М., 1992.
 15. Богун В.П. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2001.
 16. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. – М., 1996.
 17. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001.
 18. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие для высших учебных заведений.– СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 2001.
 19. Бублик В.А. Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности. Афтореф. дис. … д-ра юрид. наук /00.03. – Екатеринбург, 2000.
 20. Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004.
 21. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006.
 22. Васильєва В.А. Договір консигнації. – Івано-Франківськ: Плай, 2002.
 23. Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000.
 24. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: Академический курс. – М.: Волтерс Клувес, 2004.
 25. Венская конвенція о договорах международной купле-продажи товаров. Комментарий.-М.: Юридическая література, 1994г.
 26. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право: Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. курс.– М.: Изд-во «Норма», 2001.
 27. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М.: Статут, 2002.
 28. Виноградова Г.В., Кучер Б.І. Іноземне інвестування в міжнародному приватному праві / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2003.
 29. Винокурова Л.Ф. Практика разрешения споров // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. Побирченко И.Г. – Научно-практическое издание. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.– С. 22–54.
 30. Вишняков А. Договорный режим торговли между Украиной и ЕС и внутреннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №5.
 31. Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. – Х., 2005.
 32. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посібник. — К.: Юридична думка, 2005.
 33. Внешнеторговые сделки / Гринько И. С. (сост.). – Сумы: Орион, 1994.
 34. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий). – М.: Инфра-М, 2001.
 35. Волинец Л. Внешнеэкономический бартер. — Х. : Центр экономических исследований и управления «Консульт», 2005.
 36. Вступ до права Європейського Союзу / Петров Р.А., Опейда З.Й., Федорчук Д.Е. та ін. – Донецьк, 2001.
 37. Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. – К.: “Юстиніан”, 2005.-472с.
 38. Голомовзий В.М., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Калиновська Н.Л. Митне регулювання: Навч. посібник. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004.
 39. Голубєва В.О. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності та національне законодавство України (нетарифний аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004.
 40. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник В 2-х тт. / Под ред. Васильева Е.А . – М.: Международные отношения, 2004 (Т.1), 2005 (Т.2).
 41. Громова Н. Внешнеторговый контракт. Учебное пособие.– М.: Юристъ, 2000.
 42. Гурняк І.Л. Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних зв’язків України. Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.05.01 /  Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2004.
 43. Данильцев А.В. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2006.
 44. Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.
 45. Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского союза. – К.: Знання-Прес, 2004.
 46. Джабиев А.П. Государственное регулирование внешней торговли России. Учебное пособие. – М., 2006.
 47. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. Пер. с серб.- хорват. – М. : Российское право, 1992.
 48. Есипов В. Международные инвестиции и международные закупки. – СПб., 1998.
 49. Єрофєєнко Л.В., Попова С.М., Селезень С.В. Митне право: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2006.
 50. Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности. –СПб: Питер,2001.-224с.
 51. Жильцов А.Н. Практическое руководство по применению Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов. – М.: Волтес Клувер, 2007.
 52. Жуков В.Н. Виды внешнеторговых сделок. Контракт в международной торговле. – М., 1993.
 53. Загнітко О.П. Господарсько-правове забезпечення захисту вітчизняного товаровиробника (порівняльно-правове дослідження). Дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 1999.
 54. Загородній А.Г. Зовнішньоекономічна діяльність. Словник. – К.: ЦУЛ, 2007.
 55. Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10 апреля 2002 г. – Х.: Эспада, 2002.
 56. Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність: Зб. Норм. Актів. – К.: Істина, 2006. – 280 с.
 57. Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: проблемы и пути их решения / НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. — Донецк : Юго-Восток, 2004. — 247с.
 58. Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 2003.
 59. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. – М., Междунар. отношения. – 1990.
 60. Іванський А.Й. Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська держ. юридична академія. — О., 2000.
 61. Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007.
 62. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование. – М.: Международные отношения, 2005.
 63. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — Х. : Право, 2004.
 64. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник. Пер. з англ. – К.: ТОВ «Знання», КОО, 2001.
 65. Кібенко О.Р. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні (міжнародно- приватно- правовий аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1998.
 66. Коваленко Г., Грек Г. Внешнеэкономическая деятельность: экспортно- импортные операции, валютное регулирование / Центр юридического и бухгалтерского сервиса «Аверс». — Д.: Издательский дом «Владимир Дудник», 2000.
 67. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006.
 68. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
 69. Коломацька С.П. Зовнішнє регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004.
 70. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. – К.: ЦУЛ, 2004.
 71. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юр. лит., 1991.
 72. Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок. – М.: LAW, 1994.
 73. Комаров А.С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. – М.: Статут, 2004.
 74. Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юстініан, 2004.
 75. Кондусова Л.Ф. Валютно-финансовые расчеты внешнеэкономической деятельности: Конспект лекций / Харьковский гос. экономический ун-т. — 2-е изд., стер. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006.
 76. Контрактное право. В 3 томах. Под ред. Г. Петровой М.: Юрид лит. 1992.
 77. Корепанова Н.А. Составление внешнеторговых контрактов. – М.: ПАИМС, 1993.
 78. Коссак В.М. Відповідальність учасників зовнішньоекономічної діяльності// Львівський економічно-біржовий вісник. 1993. №4.
 79. Коссак В.М. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права.-1994.-№1.- С.131-139.
 80. Коссак В.М. Концептуальні проблеми державного регулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності// Державність. 1994. №1-2.
 81. Коссак В.М. Правові засади ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні//Правове забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків підприємств України з підприємствами Польщі, Білорусії та США. Луцьк, 1999р.
 82. Коссак В.М. Проблеми адаптації зобов’язального права України до вимог ЄС.// Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип.1. – С. 236-242
 83. Коссак В.М. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні: Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996.
 84. Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні.-Підручник.-К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ,2009.-308с.
 85. Костюченко О.А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник. — 4-е вид. — К.: А.С.К., 2006.
 86. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правовидение. – М.:Международные отношения, 2003.- 480с.
 87. Кравченко Л.М. Повноваження державних органів у сфері валютного контролю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – №2. – С. 75-82.
 88. Кравченко Л.М. Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К.: КНТЕУ, 2005.
 89. Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. – М.: ГроссМедиа, 2007.
 90. Крашенинников В.М., Наумов В.В., Вагин В.Д., Орешкин В.А., Пресняков В.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебник / В.М. Крашенинников (ред.). — М. : Экономистъ, 2005.
 91. Кривенький А.И. Правовое регулирование международных экономических отношений . – М.: Дашков и К, 2006.
 92. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. – М., 2001.
 93. Лазарева Т.П. Международное торговое право: расчёты по контрактам: Учеб. пособие. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003.
 94. Лазебник Л.Л., Данілов О.Д. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005.
 95. Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. — М. : Легат, 1996.
 96. Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). – М.: Экономистъ, 2004.
 97. Лизелотт С. Валютные операции: Основы теории и практика / С.С. Любинина (пер.). — 2-е изд. — М. : Дело, 2001.
 98. Літвінчук І.А. Правове становище офшорних і вільних економічних зон. – К., 2006.
 99. Логачев С.В., Боева О.Ю., Терентьева З.М. Оффшорные и неоффшорные юрисдикции Европы, Америки, Азии, Африки и Океании: практическое руководство по учреждению и налогообложению иностранных предприятий. – М.: НПК-ВЕСТА, 2007.
 100. Лукашук И.И. Современное право международных договоров Т2 (в 2 томах).- М.: Волтерс Клувер,2006.-496с.
 101. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
 102. Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. – М.: Волтерс Клувер, 2007.
 103. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006.
 104. Мамутов В., Чувпило О. Господарче право зарубіжних країн. К.: Ділова Україна. 1996.
 105. Международное частное право. Учебник / Под ред. Дмитриевой Г.К. – М.: «Проспект», 2000.
 106. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения // Под ред. Л.Н. Красавиной.- М.: Финансы и статистика, 1994.- 592с.
 107. Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической деятельности.- М.: Экономисть, 2008.-1152с.
 108. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общей ред. Побирченко И.Г. – Научно-практ. издание. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.
 109. Мережко А. Lex mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права. – К., 1999.
 110. Мережко А. А. Транснациональное торговое право.– К.: Таксон, 2002.
 111. Мережко А.А. Договор в частном праве. – К., 2003.-176с.
 112. Миримская О.М. Компенсационные сделки: финансовые и правовые аспекты бартера, клиринга, встречной торговли. – М., АРГО, 1992.
 113. Митрович Б.Т. Рекламации в международной торговле: Пер. с серб.-хорват. – М.: Юрид. лит., 1991.
 114. Михайлик А.Г. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности государства (историко-теоретический и сравнительно-правовой анализ). Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2004.
 115. Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт: Учеб. пособие для вузов. – М.: «Закон и право»; Изд. объед. «ЮНИТИ», 1997.
 116. Мілаш В. Договірна правосуб’єктність сторін зовнішньоекономічного договору // Право України.-2004.-№6.-С.39-42.
 117. Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі: Монографія.– Полтава, 2004.
 118. Моисеев А.А. Международные финансовые организации. Правовые аспекты деятельности. – М.: Омега – Л., 2006.
 119. Мостовенко С.В. Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005.
 120. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: Знання, 2004.
 121. Наумов В.В., Вагин В.Д., Городецкий А.Е., Крашенинников В.М., Наумов В.В. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: Учебник по экон. спец. для учреждений высшего и сред. проф. образования / В.М. Крашенинников (общ.ред.). — М. : Экономика, 2003.
 122. Николюкин С. В. Внешнеторговые сделки и обычаи в международном коммерческом обороте. – М.: Юрлитинформ, 2009.-224с.
 123. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003.
 124. Орехов С.А. Проблемы диверсификации во внешнеэкономической деятельности корпораций. Практика международных расчетов и механизмы валютного регулирования. — М. : ИНИОН РАН, 2001.
 125. Осика С.Г. Основы и особенности права США, Канады и Европейского Союза по защите от демпингового импорта. – К.: «К.І.С.», 2005.
 126. Осика С.Г. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України. – К.: «К.І.С.», 2005.
 127. Осика С.Г. Правовое регулирование импорта: антидемпинговые меры. Второе изд. , переработанное и дополненное: Науково-дослідницка монографія. – К.: Благотворительная организация «Центр исследования ВТО, развития торгового права и практики», 2004.
 128. Осика С.Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту. – К.: «К.І.С.», 2005.
 129. Осика С.Г., Коновалов В.В., Покрещук О.О. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи.
  Підручник.
  – К.: УАЗТ, 2001.
 130. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі: Підручник. – К.: «К.І.С.», 2005. – 514 с.
 131. Осика С.Г., Теренс П. Стюарт, Василенко А.В., Коновалов В.В., ОсикаА.С. Новітнє українське законодавство по регулюванню проблем демпінгового, субсидованого та масованого імпорту (Перший Антидемпінговий кодекс України) / Академія зовнішньої торгівлі. — К. : УАЗТ, 1999.
 132. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. — К.: Знання, КОО, 2003.
 133. Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. — О. : Студия «Негоціант», 2005.
 134. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.
 135. Поєдинок В.В. Правове становище інвестора як суб’єкта господарських відносин: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004.
 136. Поєдинок В.В. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: проблеми законодавчого визначення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – №2. – С.66-74. В.В. Поєдинок. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2013.- 480с.
 137. Поєдинок В.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми: монографія /
 138. Полатай В.Ю. Правове регулювання інвестиційної діяльності: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000.
 139. Попондопуло В.Ф. Международное торговое право. Учебное пособие. – М.: Омега – Л, 2005.
 140. Правила ИНКОТЕРМС: комментарии и аналитические материалы. – К., Юстиниан, 2002.
 141. Правове регулювання іноземних інвестицій / За ред. Коссака В.М. – К.: Українська правнича фундація, 1999.– 176 с.
 142. Правовий прогрес через порівняльне право: проблеми розбудови комерційного законодавства України на тлі досвіду США. В 4 книгах. Під ред. П.Мартиненка, В.Коссака та ін. К. 1993.
 143. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / Под ред. И. Г. Побирченко – К.: Праксіс, 2006. – 864 с.
 144. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА- М.: Статут, 2006.-735с.
 145. Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж: питання теорії та практики. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2005.
 146. Розенберг М.Г. Заключение договора международной купли-продажи. М. 1991.
 147. Розенберг М.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика применения. – М.: Статут, 1999.
 148. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров.– Изд. 2-е, испр. – М.: Статут, 2004.
 149. Румянцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.
 150. Сандровский К. К. Международное таможенное право: Учебник. 2-е изд., испр. – К.: Знання, 2001.
 151. Северин О.В. Правове регулювання валютних операцій. Автореф. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2003.
 152. Семерак О.С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини). – Ужгород, 2000.
 153. Семерак О.С. Цивільно- правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999.
 154. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. – К.: УАЗТ, 2000.
 155. Система світової торгівлі: практичний посібник. Пер. з англ. – К.: «К.І.С.», 2003.
 156. Совершенствование правового регулирования внешнеэкономической хозяйственной деятельности: Сб. науч. тр. / Институт экономико-правовых исследований НАН Украины / Мамутов В. К. (отв. ред.). — Донецк, 1998.
 157. Таланаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. – М.: Юрид. лит., 1985.
 158. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование). — Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004.
 159. Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права.– Минск: Амалфея, 1999.
 160. Україна в Міжнародному валютному фонді: Вступ України до МВФ. Статті угоди МВФ / Науково- дослідний фінансовий ін-т / Г.О. П’ятаченко (упоряд.), О.К. Єременко (упоряд.). — К., 1997.
 161. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
 162. Федоров М.В. Валюта, валютные системы и валютные курсы. – М.: ПАИМС, 1995.
 163. Федорчук В.Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослі­дження). Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Донецьк, 2003.
 164. Феонова Л. А. Контракты. Из практики внешнеэкономической деятельности. – С.-П.: Литон, 1998.
 165. Філіпенко Т.В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Наук.-практ. посібник / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ — Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006.
 166. Фолсом Р.Х, Гордон М.У., Спаногл Дж. Международные сделки. Краткий курс. – М., 1996.
 167. Функ Я.И., Калимов Д.А., Сергеев В.П. Курс внешнеторгового права. Основные внешнеторговые сделки. – М., 2007.
 168. Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2002.
 169. Шевченко М. Застосування адміністративно-господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №3. – С. 32-35.
 170. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навч. посібник. — 3.вид., доп. й перероб. — Х. : Еспада, 2004.
 171. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: Юрид. лит. 1993
 172. Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1993.
 173. Шостак М.Ф. Митне право: Навч. посіб. – К. : ТП Прес, 2003. — 224с.
 174. Шульга М.Г. Митне право України: Навч. посібник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005.
 175. Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика: Мировая финансовая система; Международный финансовый контроль. – М.: Юнити, 2005.
 176. Эбке Вернер Ф. Международное валютное право: Пер. с нем.. — М.: Междунар. отношения, 1997.
 177. Юсупов В. Визначеність зовнішньоекономічної політики держави – основні чинники її законодавчого забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №5.
 178. Юсупов В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначення та функціонування // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3.
 179. Юсупов В. Правовий механізм функціонування зовнішньоекономічної політики держави // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12.


Інформаційні ресурси

Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

Єдиний державний реєстр судових рішень України –  www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Комплекс
Робоча програма Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус