Правове регулювання співробітництва України та ЄС з питань надання міжнародної технічної допомоги (Адвокатура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Михайлів М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Михайлів М. О.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі залучення, надання, використання міжнародної технічної допомоги та укладення і виконання договорів у цій сфері, а також теоретичні засади формування законодавчої бази, що регулює виникнення та припинення договірних відносин в сфері надання МТД, колізії та прогалини чинного законодавства, міжнародні договори, судова практика та досвід іноземних держав.
Мета навчальної дисципліни – полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють відносини в сфері надання та використання міжнародної технічної допомоги, їх характер; показати роль та значення такого співробітництва на сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства та інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати нерозривн6ий зв’язок матеріальних норм приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням.

Матеріали

Правове регулювання співробітництва України та ЄС з питань надання МТД Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус