Правове регулювання медичних послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Герц А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124професор Герц А. А.

Опис курсу

Мета: вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у сфері надання медичних послуг. Комплексна підготовка правників з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико -правових знань, набуття практичних навиків спеціалізованого правозахисту й правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.
Предмет: акти законодавства України у сфері надання медичних послуг

Рекомендована література

Нормативно – правові акти

 1. Конституція України: Верховна Рада України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 – № 30.
 2. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ – 2003 р. –№ 7.
 3. Господарський кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV // Голос України вiд 14.03.2003 –№ 49.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 18.03.2004 р. № 1618-IV // Голос України від 03.2003 – № 45.
 5. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII// Голос України від 12.1992, Відомості Верховної Ради України вiд 26.01.1993 р. – № 4.
 6. Про «Клятву лікаря України»: Указ Президента України від 06.1992 р. № 349// Збірник указів Президента від 30.06.1992 р. № 2.
 7. Про донорство крові та її компонентів [Текст] : закон України від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – №23. – ст. 183.
 8. Про заборону репродуктивного клонування [Текст] : закон України від 14.12.2004 р. [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України.-2004. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2231-iv
 9. Про загальнообов’язкове державне медичне страхування [Текст] : проект закону України № 2597-1 від 05.04.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua
 10. Про захист прав споживачів [Текст]: закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 30. – ст. 379.
 11. Про ліцензування видів господарської діяльності [Текст] : закон України від 02 березня 2015 р. №222-VІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – №23. – ст. 158.
 12. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст] : закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 21. – ст. 252.
 13. Про протидію захворюванню на туберкульоз [Текст] : закон України від 05.07.2001 р. № 2586-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 49. – ст. 258.
 14. Про психіатричну допомогу [Текст] : закон України від 22.02.2000 р. № 1489-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 19. – ст. 143.
 15. Про соціальні послуги [Текст] : закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 45. – ст. 358.
 16. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту [Текст]: закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 45. – ст. 425.
 17. Про страхування [Текст] : закон України від 07.03.1996 р. №85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. –№ 18. – ст. 78.
 18. Етичний кодекс лікаря України, прийнятий і підписаний на Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Всеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. // http://www.apteka.ua/, http://moz.gov.ua/


Міжнародно-правові акти

 1. Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань. Прийнята 35-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 2. Гельсінська декларація. Рекомендації для лікарів, які проводять біологічні обстеження людини. Прийнята 18-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Гельсінкі, Фінляндія, червень 1964 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 3. Дванадцять принципів організації охорони здоров’я для будь-якої національної системи охорони здоров’я. Прийняті 17-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 4. Декларація Організації Об’єднаних Націй про клонування людини. Прийнята резолюцією 59/280 Генеральної Асамблеї 8 березня 2005 р. // http://zakon2.rada.gov.ua
 5. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників: Всесвітня медична асоціація, 30 жовтня 1985 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 6. Декларація про евтаназію. Прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асоціацією, Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 7. Декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі: Європейська нарада з прав пацієнтів, Амстердам, 28-30 березня 1994 р. ВООЗ Європейське регіональне бюро // http://zakon.rada.gov.ua
 8. Декларація стосовно незалежності і професійної свободи лікаря. Прийнята 38-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Ранчо Міраж, Каліфорнія, США, жовтень 1986 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 9. Декларація стосовно прав людини і особистої свободи медичних працівників. Прийнята 37-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Брюссель, Бельгія, жовтень 1985 р. // http://zakon2.rada.gov.ua
 10. Декларація стосовно трансплантації людських органів. Прийнята 39-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р.// http://zakon.rada.gov.ua
 11. Додатковий протокол до Конвенції про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини, що стосуються заборони клонування людських істот 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 12. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Рада Європи, Страсбург, листопад 1987 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 13. Європейська конвенція про соціальну і медичну допомогу. Рада Європи, Париж, 11 грудня 1953 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 14. Європейська соціальна хартія: Рада Європи, 03 травня 1996 № ETS № 163 // Офіційний вісник України від 18.10.2006–2006 р., № 40, стор. 37,91 стаття 2660; Голос України від 30.11.2006 – № 227; Відомості Верховної Ради України від 21.12.2007 – 2007 р. – № 51. – Стор. 2096.
 15. Європейська угода про обмін лікувальними субстанціями людського походження. Париж, 15 грудня 1958 р. Додатковий протокол від 29 хартія прав пацієнтів. Прийнята 15 листопада 2002 р. // http://www.patienttalk.info
 16. Європейський кодекс соціального забезпечення. Рада Європи, Страсбург, 16 квітня 1964 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 17. Женевська декларація: Всесвітня медична асоціація, 01 вересня 1948 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 18. Загальна декларація прав людини: ООН, 10 грудня 1948 р. // Голос України від 10.12.2008 р. – № 236.
 19. Загальна декларація про геном та права людини від 11 листопада 1997 р. // http://zakon.rada.gov.uа
 20. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань N 18: Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ вiд 10 червня 1925 р. № 18 // http://zakon.rada.gov.ua
 21. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього: ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 09 грудня 1948 р. //http://zakon.rada.gov.ua
 22. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Рада Європи, Ов’єдо, 4 квітня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 23. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04 листопада 1950 р. //Голос України від 10.01.2001 р. – № 3.
 24. Конвенція про права дитини: ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20 листопада 1989 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 25. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта: Всесвітня медична асоціація, міжнародний документ від 01 жовтня 1981 р. // http://zakon1. rada.gov.ua
 26. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації: ООН; Конвенція, Міжнародний документ, Заява від 21 грудня 1965 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 27. Міжнародний Кодекс медичної етики. Прийнятий 3-ою Генеральною асамблеєю ВМА, жовтень 1949 р. (із змінами).// http://zakon.rada.gov.ua
 28. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ООН; Пакт,Міжнародний документ вiд 16 грудня 1966 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 29. Міжнародний пакт про економічні соціальні і культурні права: ООН; Пакт, Міжнародний документ вiд 16 грудня 1966 р. // http://zakon1.gov.ua
 30. Положення про захист прав та конфіденційність пацієнта: Всесвітня медична асоціація, міжнародний документ від 01 жовтня 1993 р. // http://zakon1.rada.gov.ua
 31. Положення про торгівлю живими органами. Прийнято 37-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Брюссель, Бельгія, жовтень 1985 р. //http://zakon.rada.gov.ua
 32. Положення щодо доступність медичної допомоги: Всесвітня медична асоціація; Положення, Міжнародний документ від 01 вересня 1988 //http://zakon.rada.gov.ua
 33. Рекомендація щодо охорони здоров’я працівників на місцях роботи № 97: Міжнародна організація праці, Міжнародний документ від 25 червня 1953 р. № 97 // http://zakon.rada.gov.ua
 34. Сіднейська декларація стосовно смерті. Прийнята 22-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Сідней, Австралія, серпень 1968 р. // http:// zakon2.rada.gov.ua
 35. Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я. Прийнятий 19 липня 1946 р. // http://zakon2.rada.gov.ua
 • Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників: ЄЕС; Міжнародний документ від 09 грудня 1989 р. // http://zakon1.rada.gov.ua


Базова

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 2. Герц А. А. Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг / А.А. Герц. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. – 412 с.


Допоміжна

 1. Антонов С.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»/ С. В. Антонов – К., 2006. – 20 с.
 2. Антонов С.В. Правова регламентація надання медичних послуг / Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – № 2.
 3. Білан І. Як реалізовуватимуться права пацієнтів в Україні / Режим доступу: http: // www. ucipr.kiev.ua
 4. Блавацька О.Б. Правові основи фармації. – Львів, 2004. – 40 с.
 5. Блавацька О.Б., Зарума Л.Е., Калинюк Т.К., Парновський Б.Л. Правові медичні та фармацевтичні аспекти створення, реалізації і застосування лікарських засобів. – Львів, 2002.
 6. Болотіна Н. Медичне право в системі права України // Право України. – 1999.- №7. – С. 119.
 7. Бездітко Д. В. Договір охорони життя та здоров’я фізичної особи (тілоохоронництва) за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Д. В. Бездітко. – Харків, 2015. – 19 с.
 8. Большая медицинская энциклопедия / Под ред. В. И. Бородулина. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.:РИПОЛ классик, 2007. – 960 с.
 9. Большая медицинская энциклопедия. / Под ред. А. Н. Бакулева. – Изд. 2-е. – М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1958. – Т. 5. – 1248 с.
 10. Булеца С. Б. Право фізичної особи на життя та здоров’я як об’єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках. Дис. … канд.. юрид. наук. – Одеса, 2005. – 230с.
 11. Булеца С. Б. Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності : теоретичні та практичні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С. Б. Булеца. – Одеса, 2016. – 40 с.
 12. Венедіктова І. Відбиття охоронюваних законом інтересів в інституті медичного права / І. Венедіктова // Право України : юридичний журнал. – 2011. – № 11-12. – С. 30.
 13. Венедіктова І. В. Правова природа медичних послуг [Електронний ресурс] / І. В. Венедіктова /. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
 14. Волинець Т. В. Цивільно-правові засоби здійснення права на медичну допомогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Т. В. Волинець. – Львів, 2008. – 16 с.
 15. Врачебные ошибки в судах. Ошибки английских кардиологов, которые привели к судебным искам (обзорная информация по материалам судов 1991-1995 гг.) // Качество медицинской помощи. – 2000. – № 1.– С. 37-38.
 16. Грищенко Олександр. Проблема клонування : суспільний та правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Грищенко. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/
 17. Дякович М. М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом : [монографія] / М. М. Дякович. – К. : Істина, 2014. – 520 с.
 18. Етичний кодекс лікаря України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua
 19. Заіка Ю. О Українське цивільне право: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Ю. О. Заіка. – Правова Єдність, 2008. – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/1398062744927/pravo/zagalni_polozhennya_pro_dogovori
 20. Майданик Р. Договір про надання медичних послуг / Р. Майданик // Медичне право. – 2010. – № 5. – С. 52-66.
 21. Майданик Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг / Р. Майданик // Право України : юридичний журнал. – 2011. – № 11-12. – С. 87.
 22. Майданик Р. А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги / Р. А. Майданик. – К. : Алерта, 2013. – 80 с. (Серія «Курс медичного права»).
 23. Майданик Р. А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство / Р. А. Майданик. – К. : Алерта, 2013. – 48 с. – (Серія «Курс медичного права»).
 24. Миронова Г. А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги : Монографія / Г. А. Миронова. – Відп. ред. академік НАПрН України О. Д. Крупчан. – Київ, 2015. – 309 с.
 25. Оверко Г.Я. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної при наданні медичних послуг в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец.12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Г. Я. Оверко. – Київ, 2012. – 19 с.
 26. Пунда О. О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: монографія / О. О. Пунда. – Хмельницький – Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2005. – 436 с.
 27. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием / А. Н. Савицкая. – Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те «Вища школа», 1982. – 196 с.
 28. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : [монографія] / Р. О. Стефанчук / [відп. ред. Я. М. Шевченко]. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – 626 с.
 29. Стеценко С. Г. Медичне право України : [підручник] [Електронний ресурс] / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта / [За заг. ред. С. Г. Стеценка]. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/12281128/pravo/zakonodavstvo_ukrayini_pro_ohoronu_zdorovya_suchasniy_stan_perspektivi_rozvitku


Журнали

 1. Загальнодержавний науково-практичний журнал «Медичне право». – Видавництво ЛОБФ «Медицина і право».
 2. Журнал «Медична практика: організаційні та правові аспекти» –Видавничий дім «АДЕФ Україна».
 3. Журнал «Управління закладом охорони здоров’я» – Видавничий дім «МЦФЕР».
 4. Журнал «Український медичний часопис» – Видавництво «ОOO Морион».
 5. Журнал «Практика управління медичним закладом» – Видавничий дім «Пресс Альянс».
 6. Право України. (актуальна тема «Медичне право: сучасні теоретичні та практичні проблеми»). – Видавець «Редакція журналу “Право України”».


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України –reyestr.court.gov.ua
 3. Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського;http://www.nbuv.gov.ua/
 4. Сайт Національної юридичної бібліотеки України – http://irbis-nbuv.gov.ua
 5. Сайт ЮНСІТРАЛhttp://www.uncitral.org/
 6. База посилань Школи права Університету Нью-Йорка – http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/
 7. База посилань Бібліотеки конгресу США – http://memory.loc.gov/law/GLINv1/GLIN.html

Матеріали

Правове регулювання медичних послуг Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус