Правове регулювання репродуктивних послуг з використанням біобанків

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Квіт Н. М.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання надання репродуктивних послуг з використанням біобанків» полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють правовідносини із надання репродуктивних послуг із використанням біобанків, їх особливий характер; показати роль та місце репродуктивних прав фізичної особи в системі особистих немайнових прав в умовах гармонізації законодавства та інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати специфіку різних договірних конструкцій, що застосовуються для врегулювання відносин, що виникають у сфері допоміжної репродуктології, розкривши особливості правового статусу усіх суб’єктів цих відносин, замовників допоміжних репродуктивних послуг, донорів репродуктивного біоматеріалу, сурогатної матері, управителя біобанку; показати наявні правозастосовні проблеми на основі детального аналізу договірної та судової практики, в тому числі практики ЄСПЛ.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус