Позовне провадження (Правосуддя і судове адміністрування)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Угриновська О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Угриновська О. І.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами теоретичних знань щодо особливостей розгляду справ позовного провадження, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, що регулюють зазначену сферу правових відносин.
Предмет: проблеми правового регулювання позовного провадження.

Матеріали

Робоча програма Позовне провадження
Позовне провадження Комплекс
позовне провадження. тести

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус