Інновації та підприємство

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Опис курсу

За результатами проходження курсу “Інновації та підприємство” здобувачі третього рівня вищої освіти ступеня доктор філософії здобудуть:

знання про сучасні теорії та концепції інноваційної діяльності, про організаційні форми впровадження інноваційних проектів, про складові національної інноваційної системи, розуміння суті, особливостей та принципів формування інновацій у підприємництві;

вміння визначити цілі, завдання та розробляти програму інноваційного розвитку підприємства, здійснити пошук інноваційних ідей, здійснити техніко-економічне обгрунтування інноваційного проекту, розробити бізнес-план його реалізації, вміння аналізувати, оцінювати та вибирати найбільш оптимальні форми фінансування інноваційних проектів, розрахувати економічний ефект від впровадження інновацій, оцінювати ефективність альтернативних інноваційних проектів та порівнювати їх, оцінювати ризики суб’єктів підприємництва при впровадженні інновацій;

навики маркетингових комунікацій для просування результатів інноваційних проектів, використання сучасних форм взаємодії наукових і освітніх установ з громадськістю, підприємствами у процесі впровадження інноваційних ідей, застосовувати інструментів менеджменту знань у підприємництві, визначати та прогнозувати соціальні наслідки впровадження інновацій.

Силабус:

Завантажити силабус