Господарські договори (Господарське судочинство))

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бек Ю. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Бек Ю. Б.

Опис курсу

Мета опанування теоретичних та практичних проблем договірних правовідносин у сфері господарювання, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
Завдання – аналіз актів господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України.
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Господарський кодекс України.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 5. Кримінальний кодекс України.
 6. Господарський процесуальний кодекс України.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України.
 8. Кодекс адміністративного судочинства України.
 9. Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р.// ВВР. – 1990. – №34. – Ст. 499.
 10. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №39. – ст.383.
 11. Закон України Про ціни і ціноутворення: від 3 грудня 1990р.// ВВР. – 1990. – №52. – Ст. 650.
 12. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16 квітня 1991р.// ВВР. – 1991. – №29. – Ст. 377.
 13. Закон України Про дію міжнародних договорів на території України: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. – №10. – Ст. 137.
 14. Закон України Про інвестиційну діяльність: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. – №10. – Ст. 138.
 15. Закон України Про заставу: від 2 жовтня 1992р.// ВВР. – 1992. – №47. – Ст. 642.
 16. Закон України Про аудиторську діяльність: від 22 квітня 1993р.// ВВР. – 1993. – №23. – Ст. 243.
 17. Закон України Про захист прав споживачів: від 15 грудня 1993р.// ВВР. – 1994. – №1. – Ст. 1.
 18. Закон України Про оренду державного і комунального майна: від 10 квітня 1992р. в редакції від 14 березня 1995р.// ВВР. – 1995. – №15. – Ст. 31.
 19. Закон України Про поставку продукції для державних потреб: від 22 грудня 1995р.// ВВР. – №3. – Ст. 9.
 20. Закон України Про режим іноземного інвестування: від 19 березня 1996р.// ВВР. – 1996. – №19. – Ст. 80.
 21. Закон України Про лізинг: від 16 грудня 1997р.// ВВР. – 1998. – №16. – Ст. 68.
 22. Закон України Про концесії: від 16 липня 1999р.// ВВР. – 1999. – №41. – Ст. 372.
 23. Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: від 30 червня 1999р.// ВВР. – 1999. – №42-43. – Ст. 378.
 24. Закон України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: від 22 лютого 2000р.// ВВР. – 2000. – №20. – Ст. 148.
 25. Закон України Про підтримку малого підприємництва: від 19 жовтня 2000р.// ВВР. – 2000. – №51-52. – Ст. 447.
 26. Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): від 15 березня 2001р.// ВВР. – 2001. – №21. – Ст. 103.
 27. Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: від 12липня 2001р.// ВВР. – 2001. – №47. – Ст. 251.
 28. Закон України Про страхування: від 7 березня 1996р. в редакції від 4 жовтня 2001р.// ВВР. – 2002. – №7. – Ст. 50.
 29. Закон України Про інноваційну діяльність: від 4 липня 2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 447.
 30. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: від 15 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №31-32. – Ст. 263.
 31. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 275.
 32. Закон України Про електронний цифровий підпис: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 276.
 33. Закон України Про іпотеку: від 5 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №38. – Ст. 313.
 34. Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №52. – Ст. 377.
 35. Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2004. – №1. – Ст. 1.
 36. Закон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: від 18 листопада 2003р.// ВВР. – 2004. – №11. – Ст. 140.
 37. Закон України Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: від 18 березня 2004р.// ВВР. – 2004. – №32. – Ст. 367.
 38. Закон України Про житлово-комунальні послуги: від 24 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №47. – Ст. 514.
 39. Закон України Про державну підтримку сільського господарства України: від 24 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №49. – Ст. 527.
 40. Закон України Про міжнародні договори України: від 29 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №50. – Ст. 540.
 41. Закон України Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. – №51. – Ст. 553.
 42. Закон України Про транспортно-експедиторську діяльність: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. – №52. – Ст. 562.
 43. Указ Президента України: від 14 вересня 2000р. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу // Офіційний вісник України. – 2000. -№39. – Ст. 1648.
 44. Указ Президента України: від 22 лютого 2001р. Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України // Офіційний вісник України. – 2001. – №9. – Ст. 348.
 45. Указ Президента України: від 18 листопада 2003р. Про заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі // Офіційний вісник України. – 2003. – №47. – Ст. 2424.
 46. Указ Президента України: від 26 листопада 2003р. Про поліпшення організації законопроектної діяльності // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2661.
 47. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 серпня 1995р. № 629 Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів // ЗП України. – 1995. – №15. – Ст.276.
 48. Постанова Кабінету Міністрів України: від 4 жовтня 1995р. № 786 Про Методику розрахунків та порядок використання плати за оренду державного майна // ЗП України. – 1996. – №2. – Ст.57.
 49. Постанова Кабінету Міністрів України: від 31 березня 1999р. № 507 Про Затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних // Офіційний вісник України. – 1999. – №14. – Ст.558.
 50. Постанова Кабінету Міністрів України: від 11 грудня 1999р. № 2293 Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію // Офіційний вісник України. – 1999. – №49. – Ст.2420.
 51. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 грудня 2003р. № 1891 Про затвердження Методики оцінки майна // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2669.
 52. Постанова Кабінету Міністрів України: від 26 травня 2004р. № 671 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів // Офіційний вісник України. – 2004. – №21. – Ст. 1420.
 53. Постанова Кабінету Міністрів України: від 3 березня 2005р. № 119 Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції // Офіційний вісник України. – 2005. – №9. – Ст. 475.
 54. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» від 11 травня 2011 р. N 491 // Офіційний вісник України. – 2011. – №35.
 55. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр» від 7 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – №54.
 56. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 03 березня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – №10.
 57. Роз’яснення Міністерства юстиції України «Про особливості посвідчення договору довічного утримання (догляду)» від 1 квітня 2011 року

Список навчальної та науково-практичної літератури

Базова

 1. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник.- К.: Наукова думка, 2002.- 279с.
 2. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2007.
 3. Господарське право : Навчальний посібник/ Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. – К.: Кондор, 2003.
 4. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004.
 5. Договірне право України. За ред. Дзери О.В. В 2-х томах. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 6. Кибенко Е.Р. Научно-практический коментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». – Х.: Эспада, 2000.
 7. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. 2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Юрінком Інтер, 2008.
 8. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарське право зарубіжних країн. – К., 1996.
 9. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (За ред. В.К. Мамутова). – К.: Юрінком Інтер, 2004.
 10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 11. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / [Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.
 12. Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2005.
 13. Підприємницьке право: підручник / За ред.. О.В.Старцева / 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2007. – 864с.
 14. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003р. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.
 15. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002.
 16. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

Допоміжна

 1. Андрюкова Ю. Підстави для обов’язкового укладення господарських договорів// Право України. – 1998. – №11.
 2. Банасевич І. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво, господарство, право. – 2006. –   № 8
 3. Безклубий І. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання// Право України. – 2004. – №4.
 4. Безлюдько І. Правовий статус перевізника за договором перевезення вантажу повітряним транспортом за чинним законодавством України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11.
 5. Беляневич Е. К вопросу о моменте заключения хозяйственного договора// Бизнес. – 1999. – 31 мая.
 6. Беляневич О. “Публічний порядок” як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №1.
 7. Беляневич О. Державне регулювання договірних відносин у сфері господарювання// Людина і суспільство. – 1999. – №3.
 8. Беляневич О. До питання про недійсність господарських договорів// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 9. Беляневич О. Договори приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №3.
 10. Беляневич О. Питання недійсності умов договору приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2005. – №1.
 11. Беляневич О. Тлумачення договорів// Вісник господарського судочинства. – 2001. – №2.
 12. Беляневич О.А. Державний контракт як правовий засіб поєднання публічного та приватного інтересу в сфері економіки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003р. ).- Львів.- с.237-238.
 13. Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник господарського судочинства.- 2004.- №2 .- с.200-206.
 14. Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства.- 2002.-№2.- с. 187-196.
 15. Бєліков О. Забезпечення виконання зобов’язань, як обов’язкова умова виконання господарських договорів. – // Юридичний журнал : Правове видання. – 2007. – № 3.
 16. Бігняк О. Свобода підприємництва та її обмеження // Підприємництво, господарство, право. – 2006. –   № 5
 17. Білоус Ж. Деякі проблеми визначення умов господарського договору // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- №5.- с.15-18.
 18. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство, право. – 2006. –   № 4
 19. Богач Е. Оцінка істотності (необхідності та достатності) деяких умова цивільно-правового договору// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №1.
 20. Богун В., Солодухін Г. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №1.
 21. Боднар Т. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія, К.: Юрінком Інтер, 2005.- 272с.
 22. Боднар Т. Зміни в суб’єктному складі договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 23. Боднар Т. Погашення договірного зобов’язання як спосіб його припинення// Юридична Україна. – 2004. – №3.
 24. Боднар Т. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві Україні// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 25. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №6.
 26. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2005. – №3.
 27. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2004. – №12.
 28. Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть? – М.: Экономист. – 1990.
 29. Виговський О. Сторони договору застави цінних паперів// Право України. – 2004. – №2.
 30. Витрянский В. Общие положения о договорах // Хозяйство и право. –1995. -№12.
 31. Витрянский В. Понятия и стороны обязательства. Исполнение обязательств // Хозяйство и право. -1995. -№8.
 32. Вінник О. Проблеми відповідальності суб’єктів господарювання, їх учасників і власників майна// Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. – №3.
 33. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 544с.
 34. Віхров О. До питання щодо ознак організаційно-господарських зобов’язань// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 35. Віхров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов’язань у сучасний економіці // Право України.- 2004.-№4.-с.53-57.
 36. Гелевей О. Способи визначення розміру неустойки // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.
 37. Гриджук Д. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.-К.: Оріяни, 2002.- 324с.
 38. Грущинський І. Правове регулювання відносин у підприємництві // Право України. –1998. -№2.
 39. Грущинський І. Роль договору у формуванні підприємницьких відносин// Право України. – 2000. – №2.
 40. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Недійсність господарського зобов‘язання за Господарським кодексом України. – // Право України. – 2007. – №7
 41. Даниленко А. О проверках и проверяющих // Сборник систематизированного законодательства газеты «Бухгалтерия». – 2003. – вып.10.
 42. Дашков Л.П., Бризгалін Л.В. Комерційний договір. Від укладення до виконання. -К. -1996.
 43. Джумальгельдиева Г. Применение обычных цен в хозяйственной деятельности// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №4.
 44. Договор в народном хозяйстве: (вопросы общей теории)/ Сулейменов М.К., Покровский Б.В., Жакенов В.А. и др.- Алма-Ата: Наука. -1987.
 45. Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.
 46. Духно И., Ивакин В. Понятие и виды юридической ответственности// Государство и право. – 2004. – №4.
 47. Загнітко О. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів у системі права України// Вісник господарського судочинства. – 2001. – №4.
 48. Каменков В. Специфика и значение хозяйственных договоров. – // Вісник господарського судочинства : Офіційний друкований орган Вищого господарського суду України. – 2007. – № 1.
 49. Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору// Право України. – 2001. – №1.
 50. Кізіма Н. Економічні санкції, передбачені законодавством України та їх родова належність// Право України. – 2002. – №6.
 51. Колинтирська М. Виконання договору поставки продукції для державних потреб як основа належного функціонування України // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів.- Івано- Франківськ, 2003.-с.122-126.
 52. Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність із міжнародними нормами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003р.).- Львів.- 267-268.
 53. Комаров С. Ответственность в коммерческом обороте. – М., 1991.
 54. Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції// Право України. – 2002. – №4.
 55. Коссак В.М. Проблеми зміни і припинення господарських договорів // Проблеми вдосконалення господарського законодавства Україні: тези виступів учасників “Круглого столу ” (17- 18 квітня 2001р., м.. Київ). – с.83-85.
 56. Коссак В.М. Співвідношення категорій “розірвання” та рипинення” договірних зобов’язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.-№2.-с.34-36.
 57. Костенко Леся. Укладення господарського договору // Юстиніан. – 2006. – №10.
 58. Кравцова Т. Особливості правового режиму укладення державних контрактів  // Підприємництво, господарство, право. – 2007. –   № 8
 59. Кравченко К. Правові аспекти компенсації моральної (немайнової) шкоди// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – №2.
 60. Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства. – // Юридична Україна : Правовий часопис. – 2007. – № 7.
 61. Красько И. Смешанный договор. Условия действительности и недействительности// Підприємництво, господарство і право. – 1998. – №5.
 62. Кривобок С. Договір управління підприємством. – // Право України. – 2007. – №3
 63. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Право України. – 2004. – №9.
 64. Крижна В.Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №4.
 65. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.
 66. Левандовський Ю. Виконання договірних зобов’язань в умовах ринкової економіки// Вісник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. – №1.
 67. Лещенко Д. Майнова відповідальність установ за власними зобов’язаннями// Право України. – 2004. – №11.
 68. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (кооізії теорії і проблеми практики)// Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №9.
 69. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських зобов`язань неустойкою// Право України. –1996. -№ 12.
 70. Липницький Д., Болотова Г. Нове у відповідальності по Господарському кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №6.
 71. Лідовець Р. Форма змішаних договорів// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 72. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3.
 73. Луць В. Господарські і підприємницькі відносини в економіці України та їх правове забезпечення// Право України. -1996. -№12.
 74. Луць В.В. Окремі види договірних зобов`язань. -Львів. -1992.
 75. Малиновська В. До питання про специфіку договорів у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.
 76. Малиновська В. Договори у сфері підприємницької діяльності та їх ознаки// Право України. – 2001. – №11.
 77. Мельник М. Форма і зміст договорів у господарській діяльності// Підприємництво, господарство і право. – 2000. – №11.
 78. Мілаш В. До питання про правосуб’єктність сторін господарсько-договірних зобов’язань// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №3.
 79. Мілаш В. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 80. Мілаш В. Непрофесійний комерсант як сторона підприємницького комерційного договору. – // Право України. – 2006. – №7,8
 81. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві. – // Право України. – 2007. – №9
 82. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького договору// Право України. – 2005. – №2.
 83. Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин. – // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – № 5.
 84. Мілаш В. Проблеми договірної правосуб’єктності при укладенні господарських договорів// Право України. – 2004. – №10.
 85. Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №5.
 86. Мілаш В. Функції підприємницького комерційного договору. – // Право України. – 2006. – №2
 87. Мілаш В.Підприємницький (комерційний) договір у системі господарських договорів: постановка проблеми// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №12.
 88. Мосейчук Р. Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №3.
 89. Мосейчук Р. Функції юридичної служби підприємства в процесі відшкодування збитків// Право України. – 2004. – №10.
 90. Огієнко Д. Прострочення платежу за векселем та проблеми визначення розміру неустойки// Право України. – 2004. – №6.
 91. Олюха В. Суб’єкти публічного договору// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №8.
 92. Онищук М., Сухоруков О. Уніфікація договірного права в контексті загальних тенденцій розвитку світової економіки// Право України. – 2005.- №2.
 93. Отраднова О. Поняття і функції неустойки: історія та сучасність// Право України. – 2001. – №8.
 94. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду// Право України. – 2004.- №8.
 95. Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №4.
 96. Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зов’язань// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3.
 97. Притика Д. Договорное право. Общая часть: Комментарий.- Севастополь: Ин-т юридических исследований, 2002.- 880с.
 98. Пронська В. Новели в правовому регулюванні господарсько-договірних відносин// Сучасні проблеми держави та права. – К.: Либідь, 1992.
 99. Ройтберг М. Обеспечение функций договорных обязательств в условиях рынка// Підприємництво, господарство і право. – 2000. – №10.
 100. с.21-26.
 101. Саніахметова Н. Поняття та класифікація підприємницьких договорів// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – №2.
 102. Свистун Л. Видача вантажів за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №12.
 103. Свистун Л. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом// Право України. – 2004. – №7.
 104. Свистун Л. Правове регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11.
 105. Сейнароев Б.М. Договор как механизм реализации и защиты интересов деловых людей // Дело и право. –1996. -№6.
 106. Сидоров Я., Гулєвська Г. Комерційна концесія (франчайзинг) та суміжні договірні конструкції: порівняльний аналіз основних положень. – // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2007. – № 1.
 107. Спасибо-Фатєєва Н. Нікчемні правочини та їх наслідки// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 108. Спасибо-Фатєєва Н. Проблеми відповідальності юридичних осіб// Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №9.
 109. Терьохін С. Відповідальність за порушення комерційних контрактів// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 110. Тімуш І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти)// Право України. – 2004. – №1.
 111. Трофімова О. Оперативно-господарські санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором лізингу// Вісник господарського судочинства. – 2005. – №1.
 112. Трофімова О. Поняття та ознаки договору лізингу// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №4.
 113. Хозяйственное право: Учебник / Под ред..В.К.Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.
 114. Хозяйственный договор. Общие положения. -Свердловск: Свердловский юрид. институт. -1986.
 115. Цікало В. Свобода укладення договору та її межі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 34. –Львів, 1999.
 116. Черешнюк В. Зміст принципу належного виконання господарського договору в національному законодавстві та міжнародних актах. – // Право України : Юридичний журнал. – 2007. – № 4.
 117. Черешнюк В. Неоднозначність законодавчих положень щодо форми господарського договору. – // Юридична Україна : правовий часопис. – 2007. – № 1.
 118. Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підходи. – // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – № 2.
 119. Чучковська А.В. Форма господарських договорів, що укладаються через мережі електрозв’язку //Підприємництво, господарство і право.-2003.-№11.-
 120. Шаповалова О. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільної відповідальності// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №3.
 121. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі// Право України. – 2005. – №3.
 122. Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки// Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.
 123. Шульженко Ф. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003.
 124. Щербина В.М. Суб’єкти господарського права: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264с.
 125. Щербина В.С. До питання про господарську деліктологію// Вісник Київського університету імені Т. Шевченка. Юридичні науки. Вип. 31. – К., 1990.
 126. Щербина В.С. Поняття та причини господарських правопорушень// Проблеми правознавства. Вип. 52. – К., 1991.
 127. Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень. – К.: Либідь, 1993.
 128. Щербина В.С. Про принцип невідворотності відповідальності за господарські правопорушення// Вісник Київського університету імені Т. Шевченка. Сусп.-політ. науки. Вип. 3. – К., 1991.

 

Список опублікованої судової практики

 1. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан,2002. – 640с.
 2. Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. –К.: Юрінком Інтер,2004. – 384с.
 3. Господарське судочинство в Україні: правові засади та судова практика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. -772с.
 4. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Корпор. правовідносини / Упоряд.: І.Б. Шицький (кер.) та ін.; Відп. Ред. В.Т. Маляренко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 528с.
 5. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав іниелектуальної власності / Упоряд.: В.С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д.М. Притика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 904с.
 6. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Податк. правовідносини / Відп. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 584с.
 7. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / Упоряд. Б.М. Поляков; Відп. ред. Д.М. Притика. – Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. -568с.
 8. Законодавство України про банкрутство та судова практика / Упоряд. Б.М. Поляков. – К.; Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2003. – 664с.
 9. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банківську діяльність / Відп. ред. І.Б. Шицький. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2005. – 360с.
 10. Практика розгляду господарських спорів судами України. Довідник на 2005 рік: збірник. – К.: Юридична практика, 2005. – 268с.
 11. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат,2005. – 336с.

 

Збірники нормативно-правових актів

 1. Господарське законодавство України: правове регулювання господарської діяльності. Збірник нормативних актів / Упоряд. Камлик М.І.– К.: Атіка, 2004 (до всіх розділів).
 2. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію.– К.: Юрінком Інтер, 2003.– 448 с.
 3. Правовий захист вітчизняного товаровиробника в Україні: Збірник нормативних актів.– К.: Юрінком Інтер, 2000.– 446 с.
 4. Законодавство і судова практика з питань приватизації: Збірник нормативних актів.– К.: Юрінком Інтер, 2002.– 400 с.
 5. Бюджетне законодавство України: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 6. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз’яснення, коментарі (станом на 1 січня 2001р.) / Уклад. С.Е. Демський, В.С. Перепічай, В.С. Скоробагатько, М.І. Федишин; відп. ред. П.І. Шевчук. – Юрінком Інтер, 2001.
 7. Внешнеэкономическая деятельность: нормативная база / Сост. С.Филатов, В.Кузнецов. – Х.: Фактор, 2003.
 8. Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика: Навчальний посібник / За станом на 1 серпня 2001р. (Серія “Реформа судів України”). – Харків.: Консум, 2001.
 9. Господарське законодавство України: правове регулювання господарської діяльності. Збірник нормативних актів / Упоряд. Камлик М.І. – К.: Атіка, 2004.
 10. Державна та комунальна власність в Україні: Зб. нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 11. Збірник нормативних актів з питань промислової власності: К.: Вища школа, 1998.
 12. Законодавство України про судову та правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. В. Стефанюк. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 13. Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10.04.2002г. – Х.: Эспада, 2002.
 14. Законодавство України про банкрутство: Збірник норм. актів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України (вид-во Юрінком Інтер). – 2002. – №4.
 15. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
 16. Защита прав и интересов предпринимателей. Сб. нормативных документов (по состоянию на 01.04.2003г.). – Х.: Конус, 2003.
 17. Конкуренційне законодавство України: Юридичний збірник. – К., 2002.
 18. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика/Под общей ред. И.Г. Побирченко. – Научно-практическое издание. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.
 19. Митна справа в Україні: Збірник нормативних актів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України (вид-во “Юрінком Інтер”). – 2002. – №9.
 20. Орендні відносини в Україні: Збірник норм. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 21. Правовий захист вітчизняного товаровиробника в Україні: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 22. Практичний посібник для аудиторів. Збірник законодавчих та нормативних актів / Укладач Камлик М.І. – К.: Атіка, 2002.
 23. Приватна власність в Україні: Збірник норм. актів // Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні (вид-во “Юрінком Інтер”). – 2002.
 24. Регулювання форми і змісту договорів: Зб. законодавчих актів. – К.: КНТ, 2004.
 25. Фінансові санкції за законодавством України: Збірник норм. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua/

 

Матеріали

Комплекс – Господарські договори
Програма – Господарські договори
Робоча програма Господарські договори
Питання для іспиту Господарські договори

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус