Господарські договори

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бек Ю. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бек Ю. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Господарські договори» є опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку з визначенням правової природи договорів у сфері господарювання, укладенням та виконанням господарських договорів, а також питання відповідальності суб’єктів договірних відносин, вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарські договори» є аналіз актів цивільного та господарського законодавства України, міжнародних актів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання господарських договорів з урахуванням положень права ЄС.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Боднар Т.В., О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова. Договірне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2018.
 2. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб’єктів господарювання: монографія / В. М. Адам та ін.; за заг. ред. М. С. Долинської. — Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. — 247 с.
 3. Мілаш В. С. Договірне право / В. С. Мілаш; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с.
 4. Тетарчук І.В. Господарське право України. – К.: Видавництво ЦУЛ, 2021. – 216с.

Додаткова література:

 1. Беляневич О. Про предмет значного правочину // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №10 – С.55-60.
 2. Бучинська А. Штрафні санкції у сфері господарювання за законодавством України та Польщі // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №6. – С.68-72.
 3. Гречаник А.В. Істотні умови господарського договору у сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – №42.
 4. Петруненко Я. Особливості контрактації сільськогосподарської продукції та її роль і значення в забезпеченні ефективного використання державних коштів // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №6. – С.94-99.
 5. Товкун І., Зал Д. Укладення договору поставки у спрощеній формі: на матеріалах судової практики // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – №5. – С.40-44.
 6. Швидка Т., Ушаков А. Рамкова угода як крок до централізованих державних закупівель // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – №6. – С.80-84.
 7. Щербина В., Боднар Т. Договори в товаристві з обмеженою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – №1. – С.81-87.
 8. Contract law: the fifth edition / Lindy Willmott, Sharon Christensen, D.A.Butler, Bill Dixon. – Oxford: Oxford University Press, South Melbourne, Victoria, Australia, 2018. – 1053 pp.
 9. Contract law: the second edition / Tracey Hough, Ewan Kirk. – Routledge, London, 2021. – 506 pp.
 10. Contract law: the second edition / Neil Andrews. – Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2015. – 627 pp.
 11. Contract law: the second edition / Paul McDermott, James McDermott. – Bloomsbury Professional, Dublin, Ireland, 2017. – 1832 pp.
 12. European contract law and the creation of norms / Prof. Dr iur. Dr phil. Stefan Grundmann, Prof. Hugh Collins, Prof. Dr Fernando Gómez Pomar, Dr Jacobien Rutgers, Prof. Dr Pietro Sirena. – 2021.
 13. Poole’s Casebook on Contract Law: the fifteenth edition / Robert Merkin, Séverine Saintier. – Oxford University Press, 2021. – 856 pp.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус