Навчальний план

Галузь знань – право
Напрям підготовки – Право (6.030401)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
УМПС 32 32 2:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Соціологія 16 16 1:1 Залік