Збори трудового колективу юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

19.05.2021 | 14:47

ОГОЛОШЕННЯ

1. Про обговорення та рекомендацію Вченій Раді Львівського національного університету імені Івана Франка кандидатур завідувачів кафедр юридичного факультету.

2. Різне.

Збори відбудеться на платформі Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZmNjFmYmItOGY0MC00Y2Q4LWFhM2EtMGZhNDJiODVmZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222cdae229-d13a-4501-b372-497c90c30f19%22%7d

9.30 розпочнеться реєстрація до початку роботи зборів

10.00-11.30 робота зборів

13.00 -14.00 працюватиме лічильна комісія у ауд. 110 юридичного факультету де буде відбуватися таємне голосування.

14.30 оголошення результатів лічильної комісії та їх затвердження