Затверджено Стратегію розвитку юридичного факультету на період до 2025 року

22.02.2021 | 13:09

Вченою Радою юридичного факультету було схвалено Стратегію розвитку факультету, яку запропонував на розгляд Вченої Ради декан факультету Володимир Бурдін.
В документі, який носить програмний характер сформульовано місію, візію та основні цілі, яких заплановано досягти у вказаний строк.
Окрему увагу присвячено питанням розвитку освіти, науки, міжнародної діяльності та управління.
Крім цього, у стратегії значне місце займають питання цифровізації окремих навчальних процесів, поступове впровадження окремих електронних сервісів для удосконалення адміністрування навчальних процесів.
Перед факультетом стоїть ряд викликів, які також знайшли своє відображення у стратегії, зокрема, подальша популяризація програми подвійного диплому, запровадження нової освітньої програми за ОКР “Магістр”, активізація та розвиток роботи юридичної клініки.
З текстом можна ознайомитись за гіперпосиланням.