Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські читання: єдність адміністративних та фінансових процедур»

02.10.2018 | 13:18

5-6 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, головний корпус, актовий зал) відбудеться організований Асоціацією фінансового права України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) спільно із Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національною академією правових наук України, Верховним Судом та юридичною фірмою «ЮрЛінкс» міжнародний форум у форматі Міжнародної науково-практичної конференції «Вороновські читання: єдність адміністративних та фінансових процедур».
Виклики сьогодення та зумовлені ними соціальні запити вимагають ґрунтовних реформ у регулюванні діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Розпочата комплексна адміністративна реформа, як базова щодо функціонування апарату держави, залишається незавершеною. Наразі вельми актуальними постають проблеми уніфікації правил здійснення суб’єктами влади своїх повноважень на межі адміністративного та фінансово-правового регулювання. Такі правила мають ґрунтуватися на однакових принципах й передбачати послідовну реалізацію означеними суб’єктами подібних дій.
Окресленим проблемам присвячено масштабний науково-практичний захід, який вже став регулярним на теренах України та з кожним роком отримує нове місце проведення. Цього року честь приймати багатонаціональний склад учасників з представників вищих судових органів та провідних наукових шкіл Австрії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Німеччини, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України випала Львову.
Ця честь випала нашому місту завдяки тому, що саме у Львівському національному університеті імені Івана Франка свій професійний шлях розпочала академік НАПрН України, професор Лідія Костянтинівна Воронова – науковець зі світовим ім’ям, одна із засновників школи фінансового права на теренах держав усього пострадянського простору.
«Конференція, яка ось вже третій рік збирає провідних фахівців з України та світу є посвятою пам’яті грандіозної професійної спадщини Лідії Костянтинівни Воронової, – відзначає голова Асоціації фінансового права України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Петрович Кучерявенко. – Під егідою імені цього Видатного Вченого традиційно відбуваються гострі та конструктивні науково-практичні дискусії за участю науковців, суддів, службовців різних рангів щодо пошуку та обґрунтування ефективних шляхів вирішення проблем функціонування апарату держави, концентруючи увагу на проблемах використання публічних фінансових ресурсів. Завдяки широкому представництву учасників, результати зустрічей використовуються при подальшому законодавчому забезпеченні реформ, визначаючи напрям розвитку Української держави.»
Цьогоріч ключові дискусії розгортатимуться навколо проблем:
– закріплення універсальних для процедури будь-якого виду принципів;
– визначення змісту та структури процедури;
– співвідношення адміністративних та фінансових процедур;
– встановлення характеристик адміністративного акту як кінцевого результату здійснення процедури.

Початок роботи Конференції 05.10.2018 р. о 09:30 год за адресою:
м. Львів, вул. Університетська, 1, головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, актовий зал
Реєстрація запрошених та бажаючих відвідати Конференцію з 09:00 год до 09:30 год. Вхід вільний.

З питань отримання додаткової інформації звертайтеся:
067-680-16-64 Олег Ільницький – доцент кафедри адміністративного та фінансового прав ЛНУ ім. І. Франка