ВИКЛАДАЧІ УНІВЕРСИТЕТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У «КРУГЛОМУ СТОЛІ» У ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

04.11.2018 | 21:01

2 листопада 2018 року Відділ проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України всьоме провів традиційний щорічний «круглий стіл» на тему «Концептуальні засади реформування адміністративного та фінансового права України в сучасних умовах». Як і щорічно, захід перетворився на один з центральних форумів обговорення щодо пошуку відповіді на запитання про оновлені завдання адміністративного права, адміністративно-правове забезпечення децентралізації влади в Україні, проблеми розвитку фінансово-бюджетних відносин в умовах децентралізації влади в Україні. Власне, залучення до фахової участі представників обидвох галузей в рамках наукової спеціальності – адміністративного права та фінансового права – стало суттєвою відмінністю та черговим кроком до розвитку комплексного підходу.
У гострих конструктивних дискусіях з приводу підходів до оновленого предмету адміністративного права в контексті таксонометрії до зовнішнього незалежного оцінювання до магістратури за спеціальністю «Право», методів управління, реформування системи нормотворчості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та ще багатьох питаннях взяли участь, крім працівників та аспірантів Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України також представники ХНУ імені В. Каразіна, Національного авіаційного університету, ЛНУ імені Івана Франка, ДНУ імені О. Гончара, Академії адвокатури України, НТУ «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», представники Міністерства юстиції України, Центру політико-правових реформ.
Від імені Львівського національного університету імені Івана Франка участь у «круглому столі» взяли доценти кафедри адміністративного та фінансового права Наталія Янюк та Олег Ільницький. Високий науковий рівень обговорення став підставою для формування заключних рекомендацій «круглого столу», втілення яких дозволить продовжувати розвиток доктрини публічного права.