Викладачі кафедри цивільного права та процесу взяли участь у роботі Х Міжнародного Цивілістичного форуму

28.04.2021 | 20:36

26 квітня 2021 р. відбувся щорічний Х Міжнародний Цивілістичний форум «Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України: концепція, напрями, перспективи». Організаторами заходу виступили Відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України». Форум проводився в онлайн режимі на платформі Zoom. У роботі цього престижного наукового заходу взяли участь як вітчизняні вчені, які представляли усі провідні цивілістичні школи України (Н. С. Кузнєцова, А. С. Довгерт, О. В. Кохановська, Р. А. Майданик, О. О. Кот, Ю. О. Заіка, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, В. І. Борисова, С. О. Сліпченко, Л. В. Красицька та ін.), так і зарубіжні науковці (М. К. Сулейменов, Ф. С. Карагусов (Казахстан), Д. Д. Ландо, О. А. Салєй (Білорусь), С. Беєшу (Молдова)).

Від кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка із доповідями виступили завідувач кафедри В. М. Коссак («Новелізація положень спадкового права в сучасних умовах реформування приватних відносин»), професор І. Є. Якубівський («Проблеми реформування права інтелектуальної власності в умовах рекодифікації цивільного законодавства»), д.ю.н. Н. М. Квіт («Репродуктивні права та межі розпорядження кріоконсервованими ембріонами»). У роботі форуму також взяли участь доценти В. І. Цікало, М. М. Михайлів, Г. Б. Яновицька.

За результатами проведення форуму окреслені перспективні напрями оновлення положень Цивільного кодексу України щодо суб’єктів та об’єктів цивільних прав, особистих немайнових прав, права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального, спадкового, сімейного та міжнародного приватного права.