ВИКЛАДАЧ ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ФОРУМІ З ПИТАНЬ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

05.11.2018 | 23:21

1-2 листопада в столиці Казахстану місті Астана відбулась ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Виконавче провадження в адміністративному праві» за участю дослідників адміністративного права та суддів адміністративних судів з п’ятнадцяти держав: Азербайджану, Вірменії, Греції, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Люксембургу, Німеччини, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України та Швейцарії.
Науковці та практики із названих країн з величезним зацікавленням вивчали досвід правового регулювання виконання рішень суб’єктів публічного адміністрування та адміністративних судів у державах-членах Європейського Союзу та, передусім, Федеративної Республіки Німеччини. Поряд з цим, учасники конференції розповідали про національний досвід правового регулювання виконавчого провадження, а також відповідної адміністративної та судової практики у своїх державах.
Науку українського адміністративного права на цьому традиційному вже форумі представляли завідувач кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор Роман Мельник та вперше викладач Львівського університету – доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Андрій Школик.

У виголошеній доповіді «Виконання адміністративних актів та судових рішень по публічно-правових спорах в Україні» доцент Школик А.М. окреслив основні новації ухвалених в 2016 році Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» та нової редакції Закону України «Про виконавче провадження». Після того було висвітлено окремі недоліки відповідного законодавства України, яке, зокрема не поширює свою дію на примусове виконання чималої частини рішень суб’єктів публічного адміністрування. Наприкінці доповіді було запропоновано основні варіанти для приведення у відповідність законодавства України в зазначеній сфері до стандартів, що успішно застосовуються в багатьох державах, і не лише членах Європейського Союзу.