ВИКЛАДАЧ ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У «КРУГЛОМУ СТОЛІ» У ВЕРХОВНОМУ СУДІ ЩОДО ЗАХИСТУ ЗАКОННОГО ІНТЕРЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

29.10.2018 | 22:30

25 жовтня 2018 року у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду відбувся «круглий стіл» «Захист законних інтересів в адміністративному судочинстві». Проведення заходу ініційовано палатою для розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС. Запрошені науковці з числа членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді та судді Верховного Суду у форматі виступів та обговорень спробували сформувати спільні пропозиції щодо застосування категорії «законний інтерес» як об’єкт судового захисту адміністративних судів.
З вступною доповіддю виступив Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, який переконав присутніх у позитивному розумінні, яке панує серед суддів, що через захист законних інтересів лише розширюватиметься можливість реалізації права на судовий захист в Україні.
З ґрунтовними висновками на підставі проведених узагальнень щодо змісту законного інтересу, його ознак та перспективних процесуальних характеристик звернувся до присутніх суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Кравчук. Саме його аналітичні результати задали загальний напрямок дискусії щодо формування «законного інтересу» як процесуальної категорії, придатної для обґрунтованого, передбачуваного та послідовного правозастосування судами.
В подальшому власні міркування на цю тематику представили професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Дмитро Лук’янець, директор Центру східноєвропейського права Інституту законодавства Верховної Ради України Антон Монаєнко, проректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Олександр Рогач, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данило Гетманцев, а також представники Асоціації правників України Денис Бугай, Сергій Кальченко.
Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Ільницький в рамках діяльності «круглого столу» звернув увагу у своїй доповіді на аспекти застосування концепції «законного інтересу» до справ, які випливають з широкого впровадження громадської участі у процесах управління публічними справами, з метою надання громадянам ефективних засобів правового захисту від протиправних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень та запобігання незаконним обмеженням їхнього судового захисту.

Учасники заходу погодилися, що складність у формулюванні придатного для правозастосування розумінні вимагає продовження роботи, яку повинен очолити Верховний Суд як вищий судовий орган, що своїми рішеннями, на підставі чинного законодавства та доктрини, здатен сформувати підхід до встановлення та обґрунтування ознак законного інтересу і розробити відповідний процесуальний порядок з врахуванням забезпечення верховенства права в Україні.