ВИКЛАДАЧ ФАКУЛЬТЕТУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ПРИСВЯЧЕНІЙ ПЕРШОМУ РОКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

16.12.2018 | 20:50

За запрошенням Голови Верховного Суду, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Олег Ільницький взяв участь у роботі конференції високого рівня «Роль Верховного Суду в забезпеченні прав і свобод людини», яка відбулася з нагоди першого року діяльності Верховного Суду. Викладач був запрошений як член Науково-консультативної ради при Верховному Суді за результатами співпраці за рік, що минув, з пошуку відповіді на проблемні питання функціонування правової системи.

Панелі Конференції були присвячені як результатам, так і перспективам функціонування реформованої судової системи від перших осіб держави та стейкхолдерів судової реформи. У своїх доповідях судді Верховного Суду та вищих судових інстанцій закордонних держави, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, представники громадського сектору звертали увагу на здобутки першого року щодо вирішення низки проблемних протягом багатьох років питань, завдяки якісній зміні філософії діяльності нового складу Верховного Суду через залучення до його складу представників академічного середовища, адвокатів та найкращих суддів на конкурсній основі. Водночас, прагнення підвищення рівня судочинства в Україні ставить ще багато викликів, які можуть бути подолані з врахуванням закордонного досвіду, яким радо діляться колеги з іноземних держав.

Озвучені «з перших вуст» ключові тенденції та завдання подальшого розвитку діяльності судової системи держави неодмінно стануть цінним матеріалом у процесі здійснення науково-педагогічної діяльності для освітньої підготовки правників високого рівня.

Детальніше про захід та його результати за посиланням https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/621809/