Видання підручника “Інтелектуальне право України”

02.09.2016 | 12:46

Колектив кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права підготував навчальний підручник «Інтелектуальне право України» (авторський колектив: проф. Ромовська З. В., проф. Яворська О.С., доц. Мартин В. М., доц. Тарасенко Л. Л., к.ю.н. Самагальська Ю. Я., к.ю.н. Коцовська О. Л., к.ю.н. Давид Л. Л.; за заг. редакцією проф. Яворської О.С.).
Книга «Інтелектуальне право України» містить аналіз міжнародних документів, національних нормативних актів, судової практики, наукових доктрин у сфері інтелектуальної власності. Охоплено основні інститути інтелектуального права України: авторське право і суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання, результати селекційних досягнень, результати інтелектуальної власності з локальною новизною, наукові відкриття, договірні зобов’язання у сфері інтелектуальної власності.
Проаналізовано способи захисту прав інтелектуальної власності на підставі аналізу чинного законодавства та практики його застосування.
Досліджено охорону прав інтелектуальної власності за правом Європейського Союзу та США.
Зміст книги буде корисним для усіх, хто цікавиться проблемами інтелектуального права: студентам, аспірантам, викладачам, практичним працівникам та усім небайдужим до осягнення нових знань.
Короткий зміст підручника:
РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКИЙ ВНЕСОК У СВІТОВУ ДУХОВНУ СКАРБНИЦЮ
РОЗДІЛ 2. ПРАВО НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ
РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 4. ФОРМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВІДНОСИН. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
РОЗДІЛ 5. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
РОЗДІЛ 6. СУМІЖНІ ПРАВА
РОЗДІЛ 7. ПАТЕНТНЕ ПРАВО
РОЗДІЛ 8. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 9. РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 10. ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛОКАЛЬНОЮ НОВИЗНОЮ
РОЗДІЛ 11. НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
РОЗДІЛ 12. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА
РОЗДІЛ 13. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
РОЗДІЛ 14. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ
РОЗДІЛ 15. ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

РОЗДІЛ 16. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У США