Вступ на магістратуру за спеціальністю “Право” у 2018 році

27.04.2018 | 17:43

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю). У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного фахового вступного іспиту 2018 року.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» проводиться у такі терміни:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування Початок реєстрації 14 травня
Закінчення реєстрації до 18:00 05 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників Початок реєстрації 14 травня
Закінчення реєстрації до 24:00 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 з 14 травня до 31 травня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Початок прийому 02 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 09 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 26 липня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту 11 липня
Термін проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування 13 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII цих Правил, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 11 липня та 13 липня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування визначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування
(подання оригіналів документів)
до 18:00 18 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням до 18:00 20 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб до 27 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил до 28 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 01 вересня – 30 листопада

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за денною та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

  • для реалізації права на вступ за іспитами відповідно до Правил прийому;
  • при наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
  • у разі подання іноземного документа про здобутий ступінь вищої освіти;

у разі подання документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі, документ, виданий вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання), військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти; диплом про перепідготовку тощо);

  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати до 5-ти (п’яти заяв) на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Інші категорії вступників, крім зазначених подають заяви тільки в паперовій формі.

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
  • результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

            Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 –   оцінка єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови,

П2 –   оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права,

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ) БАКАЛАВРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА), ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА)

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2018 РОЦІ

ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ СКЛАДАТИМУТЬ ТЕСТИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТРАТУРУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 081 “ПРАВО” ТА 293 “МІЖНАРОДНЕ ПРАВО