ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ” ЗА УЧАСТЮ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ

12.06.2021 | 10:10

11 червня 2021 року у Львівському національному універистеті імені Івана Франка відбувся круглий стіл «Актуальні питання правозастосування при розгляді податкових спорів».

Ідейним натхненником та співорганізатором заходу виступила Державна податкова служба України в особі Заступника Голови Тітарчука Михайла Івановича, на чий заклик відгукнулися Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду в особі Голови Суду Смоковича Михайла Івановича та суддів Судової палати з розгляду податкових спорів Олендера Ігора Ярославовича і Желтобрюх Ірина Леонтіївна та Восьмий апеляційний адміністративний суд в особі Голови Суду Заверухи Олега Богдановича і суддів цього Суду. Особову приємність і гордість становить той факт, що у черговий раз майданчиком для цього авторитетного фахового науково-практичного заходу обрано Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, що свідчить про здатність забезпечити високий рівень обговорення між учасниками та його комфортність, з досвіду попередніх форумів у 2017-2019 роках.

Цього разу приводом для зустрічі стали актуальні проблеми у реалізації державної податкової політики України. Загальновідомо, що на сьогодні питома вага податкових спорів у правовій системі є значною. Причиною цьому є складнощі податково-правового регулювання, як в межах глобалізації фінансів, відкриття кордонів для руху капіталів, інформатизації, так і продовження пошуку оптимальних моделей побудови податкової системи в середині фінансово-правової системи України. Неодмінним своїм наслідком це має динамічний розвиток податкового законодавства, який доволі часто зумовлює високий рівень соціального резонансу (останній приклад – «податок на електронні послуги»).
В цих умовах узгодження підходів щодо його правильного застосування, з позицій гарантування не тільки і не стільки фіскальних інтересів держави, як захист платника податків та його прав і інтересів, є нагально необхідним. Відкрите позапроцесуальне обговорення усіма залученими учасниками заявлених організаторами питань – службовцями податкової служби, які першочергово забезпечують виконання цих норм, суддями, які аналізують та формулюють незалежні юридичні підходи у цій сфері, а також кожного з нас як платника податків та громадянина і резидента України – дозволить досягти заявленої мети побудови податкових відносин на засадах усвідомленого та невідворотного партнерства у напряму розбудови держави та забезпечення належного рівня життя для кожного, який неможливий без ефективної податкової системи.
Від Юридичного факультету з доповідями на круглому столі виступили викладачі кафедри адміністративного та фінансового права.
Професор Решота Володимир Володимирович у співдоповіді із суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду І.Я. Олендером розкрив питання практики розгляду судових справ щодо реєстрації податкових накладних та скасування рішень про віднесення платника податків до категорії ризикових, згідно з Постановою КМУ № 1165 від 11.12.2019 р. “Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних”.

Доцент Ільницький Олег Володимирович у своєму виступі звернув увагу на проблеми надання доказів контролюючим органом, здобутих після винесення оскаржуваного рішення в процесі судового розгляду справи та визнання їх допустимими в контексті статті 77 КАС України.

Обговорення видалося гострим, оскільки стосувалося справді актуальних проблем, які виникають у діяльності податкових органів та підлягають розгляду у адмінітсративних судах. Але конструктивна атмосфера академічної дискусії дозволила кожному з учсаників отримати максимальну користь від участі у науково-практичному заході.