Відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності»

27.04.2022 | 14:23

Представники кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права (зокрема, доцент Тарасенко Л.) взяли участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності», яка відбулася 26.04.2022 р. та яка була присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності.

Конференція була організована національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України. До організації заходу приєдналися Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Український державний університет науки і технологій, Національний університет біоресурсів та природокористування України.

На конференцію було надіслано близько 70 доповідей від 28 університетів та наукових установ України, а також з університетів Катовіце, Мішкольца та Магдебурга. Конференцію відкрив Пасічник Віталій Анатолійович — д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Він привітав присутніх з Всесвітнім днем інтелектуальної власності та побажав плідної роботи та миру в Україні.

З вітальним словом виступив директор науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенко Олександр Федорович. Він зупинився на проблемах чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності та необхідності адаптації його до європейського правового простору, особливо враховуючі війну України з російським агресором. Він також побажав всім присутнім плідної та творчої роботи і висловив надію на нашу скорішу перемогу та визволення України від окупантів.

Учасників заходу привітали Пройдак Юрій Сергійович – пpopeктop з нayкової po6oти Украінського дepжавного yнiвepcитету науки i rexнологій, дoктop тexнічних наук, npoфecop, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії Наук вищої школи України, Кодинець Анатолій Олександрович – д.ю.н., завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Омельченко Андрій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Косенко Андрій Васильович – професор кафедри економіки та бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». В своїх привітаннях вони бажали спільної творчої роботи та миру в нашій країні, та надавали пропозиції щодо вдосконалення інноваційної діяльності та правових аспектів інтелектуальної власності.

У своєму виступі Боровик Петро Антонович – патентний повірений, керуючий партнер Патентно-юридичної компанії «Боровик та партнери» («BOROVYK&PARTNERS»), член асоціації патентних повірених поставив питання щодо інституту корисної моделі в праві інтелектуальної власності та особливості надання пріоритету винаходу в Україні. Андрощук Геннадій Олександрович, к.е.н., доцент головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН приділив увагу штучному інтелекту та його правовому забезпеченню. Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., професор, головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, академік АТН України та академік УАН обґрунтував проблеми та шляхи вдосконалення комерціалізації інтелектуальної власності.

Багато питань підняв у своєму виступі Тарасенко Леонід Леонідович, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, юридичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка, який детально охарактеризував правовий режим NFT як нового цифрового об’єкту інтелектуальної власності. Було розглянуто питання, чи NFT є самостійним обєктом авторського права, чи способом використання обєкту авторського права (зокрема, у випадку перетворення художньої картини чи звичайного файлу з фотографією у цифрову токенізовану форму), чи обєктивною формою вираження твору (цифрова токенізована форма), охоронним цифровим документом,  способом технічного захисту обєкту авторського права від посягань на нього.

Цибульов Павло Миколайович д.т.н., професор, помічник ректора з інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського» детально обґрунтував підходи до організації та розвитку інноваційної діяльності організацій в сучасних умовах. Патентний повірений з Полтави Школяр Сергій Петрович підняв питання ефективності інтелектуальної власності. На конференції також виступила Білоусова Ніна Олексіївна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Вона зупинилася на процесі навчання інтелектуальної власності студентів в університетах та приділила увагу питанням чинності прав інтелектуальної власності, що підлягають реєстрації. Присутні учасники прийняли участь у обговоренні доповідей.

На конференції була створена комісія щодо розробки пропозицій для передачі їх у відповідні органи державної влади. У склад комісії увійшли Дорошенко О.Ф.-голова комісії та члени- Боровік П.А., Кодинець А.О., Петренко В.О., Юрчишин О.Я., Тарасенко Л.Л., Омельченко А.В.