Вченою радою юридичного факультету прийнято Кодекс етики та академічної доброчесності юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка

30.04.2020 | 17:38

 

Вченою радою юридичного факультету прийнято Кодекс етики та академічної доброчесності юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.
 
Проект Кодексу розроблений робочою групою у складі науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти (студентів, аспіранта).
Після погодження робочою групою проекту Кодексу, він був розміщений для публічного обговорення на сайті та у соціальних мережах факультету.
Вчена рада юридичного факультету, врахувавши пропозиції робочої групи та учасників публічного обговорення, 23 квітня 2020 року прийняла на своєму засіданні Кодекс етики та академічної доброчесності юридичного факультету, який набуває чинності з моменту його оприлюднення на сайті юридичного факультету у рубриці “Академічна доброчесність”.
 
Метою прийняття Кодексу є регулювання порядку розгляду випадків порушення етики та академічної доброчесності учасниками освітнього процесу на юридичному факультеті, вирішення випадків конфлікту інтересів, формування нетерпимого ставлення до порушень академічної доброчесності на юридичному факультеті, популяризація ідеї додержання правил етики та академічної доброчесності учасниками освітнього процесу Львівського національного університету ім. І. Франка.
 
Запрошуємо до ознайомлення зацікавлених осіб та нагадуємо, що додержання положень Кодексу є обов’язковим для учасників освітнього процесу на юридичному факультеті.