УВАГА! КОНФЕРЕНЦІЯ: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА»

07.09.2017 | 11:35

Шановні друзі!

Високоповажні наукове співтовариство, практичні працівники, усі, хто цікавиться проблемами інтелектуальної власності!

 Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка та громадська організація «Центр дослідження інтелектуального права» запрошують Вас до участі у Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції, метою якої є акумуляція, розвиток та пропагування креативних ідей, думок, концепцій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, інформаційного права та ІТ права.

Конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА» проводитиметься у відомому своїми традиціями, історією та сучасністю місті Львові, де кожна цеглина старовинних будинків, кожен камінь львівської бруківки є результатом поєднання інтелектуальної праці митців, зодчих, поетів, письменників, простих галичан з важкою працею мулярів та теслярів, простих робітників. Ця спадщина надихає нас, сучасників, до її збереження та примноження. Як спадкоємці славних інтелектуальних здобутків ми прагнемо у дусі кращих європейських традицій до удосконалення. Саме Ваші ідеї, озвучені на конференції, можуть лягти в основу нових видань, проектів рішень, нормативних актів.

Конференція відбудеться 27-28 жовтня 2017 р. у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

Реєстрація учасників починається о 9.00 год., початок роботи конференції о 9.30 год.

Графік роботи конференції буде розроблено після надходження Ваших тез доповідей. Під час перерви у роботі конференції планується обід за рахунок організаторів.

Після завершення роботи конференції, на другий день (28 жовтня) заплановано поїздку – екскурсію у Жо́вківський за́мок, який є пам’яткою архітектури епохи ренесансу, та Крехівський монастир (деякі келії вирубані у скелі). Прохання відзначити в заявці, чи плануєте залишитися на другий день роботи конференції та чи поїдете на екскурсію.

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі вищих навчальних закладів України та інших держав, а також судді, адвокати та всі інші особи, які цікавляться проблематикою інтелектуального права.

До проведення конференції планується опублікування збірника тез доповідей учасників конференції.

Тематика конференції:

  • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: загальнотеоретичні проблеми інтелектуального права (права інтелектуальної власності); авторське право, суміжні права; патентне право; засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту; знаки для товарів і послуг; результати селекційних досягнень; результати творчої діяльності з локальною новизною (ноу-хау, раціоналізаторська пропозиція); захист прав інтелектуальної власності; договори у сфері інтелектуального права; оподаткування об’єктів інтелектуальної власності; митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності; інше;
  • ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО: право на інформацію (приватні та публічні аспекти); правові засади діяльності засобів масової інформації; правовий статус журналістів; правові засади доступу до публічної інформації; право на прайвесі тощо.
  • ІТ ПРАВО: правовідносини у цифровому середовищі; Інтернет – сайт як об’єкт інтелектуальної власності; електронні документи та електронний документообіг; електронний цифровий підпис; електронна комерція; електронні гроші; правове регулювання використання крипто валют; авторські і суміжні права у цифровому середовищі; комп’ютерна програма та база даних як об’єкти правової охорони; вільні публічні ліцензії; охорона прав промислової власності у цифровому середовищі; охорона прав на комерційні позначення в цифровому середовищі; доменні імена та доменні спори; договірні зобов’язання в цифровому середовищі; кіберзлочинність та способи боротьби з нею.
  • ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ: процесуальні особливості вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, особливості проведення судових експертиз.

Для участі в роботі конференції необхідно до 01 жовтня 2017 р. (включно) надіслати до оргкомітету заявку на участь, тези доповідей, які повинні бути оформлені згідно нижче вказаних  вимог, на електронну адресу intellviv@gmail.com

До заявки також слід додати:

1) для доповідей викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів та здобувачів – витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію тез до друку та/або рецензію наукового керівника, який має науковий ступінь.

2) копію квитанції про сплату організаційних витрат за участь у конференції (у тому числі за публікацію тез доповідей). Розмір організаційних витрат становить 300 грн., не враховуючи комісію банку за послуги. Для докторів юридичних наук, професорів – безоплатно.

Просимо завчасно повідомити про особисту участь в конференції, час прибуття до м. Львова, необхідність бронювання готелю, перебування один чи два дні у Львові.

Усі витрати, пов’язані з участю в конференції, оплачуються учасниками особисто або за рахунок організації, яка їх відряджає.

Робоча мова конференції – українська.

Зразок заявки:

Заявка на участь у науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи або навчання, посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Тема доповіді (назва тез)

 

Відомості про участь:

 

 

безпосередня участь / не буду брати безпосередньої участі

 

необхідність бронювання готелю

 

участь один або два дні

 

Контактна інформація:

адреса,

мобільний,

робочий телефон,

email.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей (повідомлень)

обсяг – до шести сторінок при форматі А4,

орієнтація – книжкова;

поля – по 20 мм;

шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

другий рядок – місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь (шрифт курсив, вирівняний по центру), вчене звання;

наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

наступний абзац – текст тез доповіді.

Посилання на джерела – відповідно до існуючого бібліографічного опису (прізвище та ініціали авторів, повні назви праць, місто, рік видання, видавництво, номер цитованої сторінки тощо).

Файл повинен бути збережений у Microsoft Word.

Електронний варіант кожного документу (заявка, тези, квитанція про оплату) повинен мати назву, яка відповідає прізвищу та імені автора.

Контактна інформація Оргкомітету:

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14,

кім. 257, тел. 032 239 4389

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

тел. 032 239 43 89

e-mail: intellviv@gmail.com

Відповідальні особи:

Доцент Леонід Тарасенко – тел. 097 486 55 93.

Здобувач Роман Юрків – тел. 093 769 37 46.

Здобувач Юлія Попович – тел. 097 779 04 82.