Участь викладачів факультету у конференції «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу»

05.10.2016 | 12:14

Представники кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права проф. Яворська О.С., доц. Тарасенко Л.Л. взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу», яку проводили Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України та Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 30 вересня – 1 жовтня 2016 року у м. Івано-Франківськ.
До участі у роботі міжнародної конференції були запрошені наукові та науково-педагогічні працівники вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів (учасниками конференції були представники 7 іноземних країн), науково-дослідних установ, практикуючі фахівці, які займаються вказаною проблематикою.
Проф. Яворська О.С. під час доповіді наголосила на проблемах укладення та виконання корпоративних договорів у механізмі корпоративного управління.
Доповідь доц. Тарасенка Л.Л. стосувалася підстав та порядку виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю.
За результатами роботи конференції було видано збірник матеріалів.

img_20160930_120105img_20160930_120137img_20160930_101505img_20160930_101143