У ЛЬВОВІ ВІДБУЛИСЯ ВОРОНОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2018 !

09.10.2018 | 10:37

5-6 жовтня 2018 року Львів перетворився на центр адміністративно-фінансової доктрини України. Все завдяки тому, що у актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувався традиційний багаточисельний (цьогоріч близько 150 учасників (!)) міжнародний (з понад 12 держав (!)) науково-практичний форум організований Асоціацією фінансового права України на чолі з Президентом – Першим віце-президентом НАПрН України, академіком, доктором юридичних наук, завідувачем кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Петрович Кучерявенком та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) спільно із Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національною академією правових наук України, Верховним Судом та юридичною фірмою «ЮрЛінкс» – Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання: єдність адміністративних та фінансових процедур».
Історія цього заходу походить з ініціативи зберегти та розвинути доктрину фінансового права, підвалини якої в Україні та на всьому пострадянському просторі заклали праці академіка НАПрН України, професора Лідії Костянтинівни Воронової. Саме тому, символічною є й дата проведення заходу – 5 жовтня – на день уродин Науковця, а також мандрівна географія, яка охоплює основні віхи професійного шляху Лідії Костянтинівни. Відповідно, ця честь випала нашому місту завдяки тому, що саме у Львівському національному університеті імені Івана Франка свій професійний шлях вона розпочала, здобувши юридичну освіту у 1954 році, а згодом зробила перші кроки у науці.
Особливістю Конференції цього року став її об’єднавчий характер, який зумовлений не лише багатонаціональним складом учасників з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Латвії, Німеччини, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України, поєднанням позицій представників доктрини з доповідями про результати діяльності практичних працівників, але й зібрання «під знаменами» Вороновських читань вперше не лише представників фінансового, але й адміністративного права. А тому, ключовими питаннями дискусій Організаторами були заявлені проблеми закріплення універсальних для процедури будь-якого виду принципів, визначення змісту та структури процедури, співвідношення адміністративних та фінансових процедур, встановлення характеристик адміністративного акту як кінцевого результату здійснення процедури.
На правах господаря місця проведення цьогорічного заходу, Конференцію з привітальним словом від імені Університету відкрив проректор Мар᾽ян Лозинський, побажавши творчих успіхів, плідної праці та гарного проведення часу у Львові та Університеті учасникам Конференції. До слова – його побажання виявилися пророчими.


Історична автентична атмосфера галицького парламентаризму актової зали Університету сприяла конструктивним обговоренням, а краса та урочистість як місця проведення так і міста Львова у ці дні поповнила фотоальбом у акаунтах не одного учасника у соцмережах.
Від імені Асоціації фінансового права України учасників Конференції привітав її Президент та «основна рушійна сила Вороновських читань» – Микола Кучерявенко.

На правах цьогорічного співорганізатора звернувся до аудиторії і керівник офісів GIZ в Казахстані, Узбекистані та Туркменістані, директор Регіональної програми GIZ «Сприяння правової державності в Центральній Азії» Йорг Пуделька. Так само свої привітання від чисельно представленої на конференції делегації Верховного Суду висловила секретар судової палати з розгляду податкових спорів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Раїса Ханова.
Після цього розпочалася робота. Зважаючи на високий рівень наукового представництва та багатоаспектність доповідей, протягом двох днів робота Конференції відбувалася за «панельною моделлю», що дозволяла забезпечити максимальну участь заінтересованих осіб у обговоренні теми та завершальні дискусії по ній.
Першу панель відкрила професор, суддя Федерального фінансового суду Федеративної Республіки Німеччини Франческа Вурт, яка закцентувала увагу на актуальних темах фінансового і конституційного судочинства щодо оподаткування на прикладі ФРН.

Продовжила обрану тематику її українська колега – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук Раїса Ханова – яка вже на прикладі українського законодавства та правозастосування у діяльності реформованого Верховного Суду представила огляд щодо напрямів узгодження адміністративних та податкових процедур під час судового вирішення податкових спорів. Ректор Ташкентського юридичного університету (Узбекистан), кандидат юридичних наук, заступник Міністра юстиції Республіки Узбекистан Есемурат Каньязов присвятив свою доповідь ефективності та правовій якості адміністративних процедур. Завершив панель завідувач кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор Роман Мельник, який у своїй доповіді «Адміністративне право і фінансове право: взаємозв’язок та взаємозалежність» традиційно поставив перед науковою спільнотою складні теоретичні запитання у сфері системоутворення українського публічного права та запропонував власні підходи, виходячи з обгрунтовуваної ним наукової концепції, задавши тим самим високий тон подальшої наукової дискусії.
Другу панель розпочав Петер Квоста – голова Палати з розгляду господарсько-правових скарг Федерального адміністративного суду Австрії, який окреслив присутнім проблемні питання доступ до (адміністративного) суду та причин оскарження в адміністративному процесуальному праві Австрії, які беззаперечно становлять науковий та практичний інтерес для представників усіх присутніх на Конференції правових систем, оскільки розкривали базис реалізації права на судовий захист. Слідом за ним слово взяла доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук Надія Писаренко, яка висловила власне прогресивне бачення щодо питання єдності принципів процедур в адміністративному та фінансовому праві, торкнувшись питання нормативного закріплення переліку та значення принципів. Слід відзначити, що до висловлених у науковому повідомленні тез неодноразово зверталися як у дискусії так і під час власних наукових рефератів інші доповідачі. Кристина Коре-Перконе – радник Програми GIZ «Сприяння правової державності в країнах Центральної Азії» в Узбекистані – у своєму виступі торкнулася адміністративних процедур в державних фінансових установах і їх контроль у Латвії. А на завершення чергової панелі асистент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, голова Науково-консультативної ради Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області Євген Смичок розглянув проблеми актів органів Державної фіскальної служби України, через формулювання критичних зауважень щодо аналізу практики контрольної діяльності та інших видів реалізації повноважень контролюючих органів.
На початок третьої панелі суддя Верховного Суду Республіки Латвія в адміністративних справах, доктор права, професор факультету права Латвійського університету Яутріте Брієде теж звернулася до питання основних принципів адміністративних процедур за законодавством Латвійської Республіки, поєднуючи доктринальний та практичний підхід. Провідний науковий співробітник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор, доктор юридичних наук Оксана Музика-Стефанчук представила у своєму виступі результати теоретичного дослідження змісту загального розуміння процедур у праві. Натомість Йорг Пуделька – керівник офісів GIZ в Казахстані, Узбекистані та Туркменістані, директор Регіональної програми GIZ «Сприяння правової державності в Центральній Азії» розкрив питання податкової процедури як особливий різновид адміністративної процедури. Його виступ містив не лише власні міркування, але й шляхом компаративістського підходу – певні узагальнення дня щодо законодавства держав учасників Конференції за оголошеними питаннями. А на завершення першого дня з ґрунтовною системною доповіддю «Сфера дії загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру та його співвідношення зі спеціальним законодавством» виступив доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук Андрій Школик.
Не менш насиченими та змістовними видалися панельні засідання другого дня Конференції, який зібрав практично повний склад учасників.
На початку Ларс Брокер – голова Вищого адміністративного суду федеральної землі Рейнланд-Пфальц, голова Конституційного суду федеральної землі Рейнланд Пфальц, доктор права виступив з науковою доповіддю щодо проблем відповідності окладу суддів та чиновників їхнім посадам відповідно до судової практики Федерального Конституційного Суду Німеччини. Представник України у цій панелі – Ольга Семчик – старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України присвятила свою увагу питанню звільненню від сплати митних платежів як фінансово-правового стимулу у контексті єдності адміністративних та фінансових процедур. Екскурс у основи процедур в адміністративному та податковому праві Болгарії та судовий контроль їх здійснення для учасників Конференції провела суддя адміністративного суду м. Софія, постійний консультант при Вищому адміністративному суді Болгарії, лектор Національного інституту юстиції Болгарії Мілена Славейкова-Рукова.
У завершальній панелі Конференції її учасники почули доповідь про адміністративне право Республіки Таджикистан Абубакра Іномова – начальника Управління цивільного, економічного і соціального законодавства Міністерства юстиції Республіки Таджикистан, про дотримання балансу інтересів в податкових процедурах як основоположного принципу реалізації податково-правових норм Артема Котенка – доцента кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вченого секретаря Науково-консультативної ради Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області, про доступ до адміністративних процедур в Казахстані Аслана Тукієва – заступника Керівника Департаменту із забезпечення діяльності суддів при Верховному Суді Республіки Казахстан.
Із завершальною доповіддю до присутніх звернувся перший віце-президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, кандидат економічних наук, доктор юридичних наук, професор Микола Кучерявенко, зосередивши свою увагу на проблемах значення і наслідків існування принципу невинуватості платника податку в режимі адміністративного та податкового регулювання, в тому числі, зупиняючись на критичному аналізі новел фінансового контролю у сфері запобігання корупції. Водночас, він подякував усім попереднім доповідачам та учасникам за плідну роботу.
Винятковим завершенням Конференції став звіт про діяльність Асоціації фінансового права України та відзначення цьогорічних лауреатів Премії імені Лідії Костянтинівни Воронової за досягнення у сфері фінансово-правової науки і практики. Вказана премія, не зважаючи на її нетривалу історію, вже отримала статус однієї з найавторитетніших відзнак у відповідному напрямку. Так, честі бути удостоєними відзнак на підставі голосування членів Асоціації цього року були визнані: за підготовку і видання монографій, підручників, навчальних посібників, юридичних енциклопедій з фінансового права – доктор юридичних наук, професор Ігор Криницький, за підготовку й видання статей, циклів наукових праць з фінансового права, надрукованих у фахових та інших виданнях – кандидат юридичних наук, доцент Наталія Ковалко, за видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників – доктор юридичних наук, професор Любов Касьяненко та за видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовчій діяльності – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду В᾽ячеслав Хохуляк. Кожен із них отримав диплом та символ премії – барельєф з побажаннями від Патронеси Премії.
І якщо вже про символізм, то не випадає не згадати про «родзинку» Вороновських читань 2018 у Львові. З самого початку і до кінця роботи Конференції серед учасників був… голуб. Цей живий птах, що якимось дивом залетів до актової зали з початку її проведення, зайняв місце над президією Конференції на сцені і практично весь час перебував там. І якщо з початку це викликало сміх і пожвавлення уваги серед присутніх, то поведінка птаха до кінця заходу все більше змушувала замислитися не лише над питаннями фінансової та адміністративної доктрини, але й таємницями людського життя…
Тож продовженню Вороновських читань бути у наступному році у наступному місті!