Третя Всеукраїнська науково – практична конференція “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”

11.03.2019 | 10:06

Шановні друзі!

Високоповажні наукове співтовариство, практичні працівники, усі, хто цікавиться проблемами інтелектуальної власності, інформаційного та ІТ права!

                                                                                           

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка, Рада адвокатів Львівської області та громадська організація «Центр дослідження інтелектуального права» запрошують Вас до участі у Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції, метою якої є акумуляція, розвиток та пропагування креативних ідей, думок, концепцій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності, інформаційного права та ІТ права.

Конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА» надасть змогу ознайомитись з ключовими теоретичними й практичними аспектами регулювання відносин інтелектуальної власності, відносин в інформаційній сфері та у цифровому середовищі; обговорити найбільш актуальні проблеми у зазначених сферах та запропонувати власні шляхи їх вирішення.

Конференція відбудеться 17-18 травня 2019 р. у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі вищих навчальних закладів України та інших держав, а також судді, адвокати та всі інші особи, які цікавляться проблематикою інтелектуального права.

До проведення конференції планується опублікування збірника тез доповідей учасників конференції.

Тематика конференції:

  • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: загальнотеоретичні проблеми інтелектуального права, авторське право, суміжні права; право промислової власності; патентне право; засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту; знаки для товарів і послуг; результати селекційних досягнень; результати творчої діяльності з локальною новизною (ноу-хау, раціоналізаторська пропозиція); проблеми запровадження охорони прав інтелектуальної власності на генетичні ресурси, традиційні знання та фольклор; розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; договори у сфері інтелектуальної власності; права інтелектуальної власності в інноваційній діяльності; договори щодо трансферу технологій; правове регулювання ціноутворення на об’єкти інтелектуальної власності; правові засади комерціалізації результатів інтелектуальної творчої діяльності; захист прав інтелектуальної власності; порушення прав інтелектуальної власності; відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності; недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності; оподаткування об’єктів інтелектуальної власності; митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності; міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності; інше;
  • ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО: суспільні відносини в інформаційній сфері як об’єкт права; закономірності й правові основи формування й розвитку інформаційного суспільства, національного та глобального інформаційного простору; правове забезпечення інформаційної діяльності; інформаційне законодавство; правовий режим інформації, інформаційних ресурсів, продукції та послуг; основи правової інформатики та соціально-правового моделювання, правової інформатизації, розвитку електронного державного управління; захист прав і свобод професійної діяльності журналістів; правове забезпечення розвитку вітчизняної індустрії високотехнологічної інформаційної продукції; правові основи інформаційної безпеки та кібернетичної безпеки; правова охорона і захист персональних даних; правові проблеми використання і розвитку штучного інтелекту, криптовалют, електронних комунікацій та соціальних мереж; запобігання, виявлення і припинення правопорушень в інформаційній сфері; право на інформацію (приватні та публічні аспекти; правові засади доступу до публічної інформації; право на прайвесі тощо; інформаційне право зарубіжних країн.
  • ІТ ПРАВО: правовідносини у цифровому середовищі; Інтернет – сайт як об’єкт інтелектуальної власності; електронні документи та електронний документообіг; електронний цифровий підпис; електронна комерція; електронні гроші; правове регулювання використання криптовалют; авторські і суміжні права у цифровому середовищі; комп’ютерна програма та база даних як об’єкти правової охорони; вільні публічні ліцензії; охорона прав промислової власності у цифровому середовищі; охорона прав на комерційні позначення в цифровому середовищі; доменні імена та доменні спори; договірні зобов’язання в цифровому середовищі; кіберзлочинність та способи боротьби з нею;
  • ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ: процесуальні особливості вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, особливості проведення судових експертиз.

Деталі щодо вимог написання тез та інші організаційні аспекти проведення конференції – у вкладенні.

КОНФЕРЕНЦІЯ_АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА