Теоретичний семінар-диспут

29.11.2019 | 21:23

В цьому семестрі на факультеті  для студентів-другокурсників запрацював  теоретичний семінар-диспут, присвячений світоглядно-філософським засадам права. Чергове його засідання відбулося 11 листопада цього року.

Для обговорення було запропоновано наступні питання: а) право і насильство: протистояння чи дружнє співіснування? Погляд з позицій законницького та юснатуралістичного підходів;  б)  право і мораль. Ціннісно-смисловий вимір права. Метафізика права: перевага чи недолік? в) «дух права» чи «буква закону»?  Норми та принципи права: аспекти співвідношення в доктринальному вимірі.

У другій частині роботи було запропоновано обговорення фільму «Заборонений», а саме такі аспекти як:  а) світогляд і свобода; світогляд і свобода слова; світогляд і творчість;  б)  радянська епоха і права людини ; в) радянське «право» і проблема захисту прав людини тощо

Проблеми непрості, студенти висловлювали свої позиції, в них виникало немало запитань. Як і на попередньому засіданні, обговорювали та слухали із зацікавленням. Після закінчення роботи семінару  студенти довго дискутували і не хотіли розходитися. Найбільш активними були студенти С.Фокін (гр..Юрд-2Б, А.Кондратюк (Юрд-2А), О.Дмитрів (Юрд-2б).

Думається, що такі зібрання корисні, оскільки вони поглиблюють розуміння майбутніми юристами  гуманістичної природи права, залежності його розвитку від  світоглядно-філософського виміру людського буття., розвивають у них творче критичне мислення. Проходять ці зібрання другокурсників під керівництвом професора кафедри філософії, доктора філософських наук М.Г.Братасюк.