Теми магістерських робіт Кафедри основ права України

01.05.2020 | 13:31

Шановні студенти!

 

Запрошуємо Вас ознайомитися з тематикою магістерських робіт на 2020 р. для студентів денної форми навчання.

 

За кафедрою закріплено чотири магістерські роботи, по одній з кожної спеціалізації:

  • Адвокатура;
  • Господарське судочинство;
  • Нотаріат;
  • Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів.

 

Заяви про вибір теми магістерської роботи просимо підписати, відсканувати у форматі pdf  та надіслати на електронну адресу кафедри основ права України: fslu.dep.law@lnu.edu.ua

 

 

Перелік тем магістерських робіт для студентів денної форми навчання

Спеціалізація

Тема

Керівник теми
Адвокатура 1. Становлення та розвиток адвокатури на українських землях у часи Австрії та Австро-Угорщини (1784-1918).

2. Відомі випускники-правники Львівського університету та їх значний внесок у розвиток професії адвоката (1918-1939 рр.).

3. Правовий статус адвокатських об’єднань.

4. Адвокатська монополія: світовий та вітчизняний досвід.

5. Договір про надання правової (правничої) допомоги.

6. Історія становлення адвокатури в Україні.

7. Адвокатське самоврядування за законодавством України.

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “адвокатура” немає!

Кахнич

Володимир Степанович

к.ю.н., доцент

 

Господарське судочинство 1. Розвиток господарського судочинства в Україні в умовах правової реформи.

2. Діяльність арбітражних судів в Україні у ХХ ст.

3. Зустрічне забезпечення позову у господарському процесі.

4. Правове регулювання державно-приватного партнерства в Україні

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “господарське судочинство” немає!

Кахнич

Володимир Степанович

к.ю.н., доцент

 

Нотаріат Сучасні тенденції розвитку нотаріату в Україні

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “нотаріат” немає!

Кіселичник

Василь Петрович

д.ю.н., професор

Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів Конституційна скарга як право та спосіб захисту порушених конституційних прав

Увага! Вільних тем зі спеціалізації “Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів” немає!