СУДДІ ВИЩИХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЙ З ПОЛЬЩІ ТА З УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ У ЛЬВОВІ

29.09.2019 | 18:02

27 вересня 2019 р. у Дзеркальній залі Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Міжнародна конференція «Адміністративна юстиція в Польщі та в Україні: порівняльні аспекти». Цей науковий захід став результатом співпраці Міжнародної фіскальної асоціації (IFA Ukraine), Восьмого апеляційного адміністративного суду, Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та Всеукраїнської асоціації адміністративних судів. Участь у Конференції взяли не лише суддів адміністративних судів різних інстанцій та науковці з України, але й. виходячи з теми, до заходу долучилася делегація високого рівня представництва суддів адміністративних судів Польщі – Вищого адміністративного суду Республіки Польща та судів воєводств. Це дозволило забезпечити ціннісний обмін досвідом між польськими та українськими суддями з проблем Конференції – від питань перспективи інформатизації судового процесу до загальної теорії ефективного використання повноважень адміністративних судів, в тому числі, у питаннях дискреції, і вирішення новітніх категорій спорів у сфері трансфертного ціноутворення.

Відкриття Конференції супроводжувалося вітальними промовами голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду М. Смоковича, голови Львівської обласної державної адміністрації М. Мальського, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка В. Мельника, голови Ради суддів України Б. Моніча, членів Вищої ради правосуддя В. Грищука та О. Прудивуса, судді Фінансової палати Вищого адміністративного суду Республіки Польща К. Вінярські, керівника відділу юридичних питань та консульської допомоги Генерального консульства Республіки Польща у м. Львові В. Сульгостовскі, модераторів Конференції – Н. Блажівської – президента Міжнародної фіскальної асоціації (IFA Ukraine), судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та О. Заверухи – голови Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Кожен із них відзначив важливість Заходу, а також висловив своє захоплення гостинністю команд Львівського національного університету імені Івана Франка, як приймаючого закладу, та Міжнародної фіскальної асоціації (IFA Ukraine) і Восьмого апеляційного адміністративного суду як основних співорганізаторів.

Від імені Юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка роботу з організації Конференції, а також з вітальним словом звернулася заступниця декана М. Мочульська, яка відзначила цінність ідеї проведення такого заходу та готовність Факультету завжди відкликнутися на ціннісні ініціативи щодо підтримки ефективних перетворень правової системи за посередництвом результатів наукових досліджень.

Конференція містила декілька тематичних блоків, у які були вдало поєднані доповіді учасників з України і Польщі, забезпечуючи порівняльно-правовий аспект обміну досвіду функціонування адміністративного судочинства в Польщі та в Україні.

Члени кафедри адміністративного та фінансового права взяли активну участь у роботі Конференції, а д.ю.н., доцент В. Решота та к.ю.н., доцент О. Ільницький виступили з доповідями перед аудиторією. Так, В. Решота зупинився над питаннями представництва в адміністративних справах в Україні та Республіці Польща. У аспекті проголошених державою чергових змін, доповідач обґрунтував ефективність реалізації конституційного права на професійну правничу допомогу саме через функціонування інституту адвокатури. Натомість, існуючі проблеми дозволяють говорити про необхідність подальшого обговорення питань реформування представництва у судовому процесі, однак чергові кардинальні зміни – не на часі. Натомість О. Ільницький підсумував висловлені в межах проблематики адміністративного розсуду та дискреційних повноважень міркування доповідачів, у контексті застосування допустимих способів захисту адміністративними судами. Ним було відзначено, що сьогоднішнє нормативне регулювання не сприяє ефективності захисту прав, свобод та інтересів позивачів та звернув увагу на позитивні тенденції практики у результатах роботи Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, коли судові присуди через зобов’язання відповідача до реалізації власної компетенції дійсно дозволяють отримати особі результат, за яким вона звернулася із позовом до суду.

До роботи Конференції долучилася і гостьовий професор Кафедри – викладач Факультету права і адміністрації Варшавського університету Іованка Якубек-Лалік.

Результати проведеного Заходу перевершили очікування організаторів, оскільки оголошені доповіді викликали жвавий інтерес та обговорення серед учасників, дозволили окреслити перспективні напрямки продовження міжнародної співпраці та стали елементом укріплення комунікації між теоретичними школами та практичними працівниками з України і Польщі.