Студенти першого курсу підписали Декларацію академічної доброчесності

18.11.2019 | 16:29

Студенти першого курсу юридичного факультету підписали декларацію академічної доброчесності.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Згадане поняття встановлюється статтею 42 Закону України “Про освіту”, якою, зокрема передбачено і форми відповідальності за порушення академічної доброчесності.