СТРАХОВЕ ПРАВО ТА ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ (МАГІСТРИ – КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО)

18.03.2020 | 17:19

До уваги студентів!
Нижче – алгоритм роботи із спецкурсів “Припинення господарських товариств” та “Страхове право”

Успіхів! Керівник курсів доц. Гладьо Ю.О.

ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ»

на період карантину

Тема 3. Злиття та приєднання як способи припинення господарських товариств шляхом реорганізації.

 1. Поняття та зміст злиття та приєднання господарських товариств.
 2. Порядок злиття господарських товариств.
 3. Порядок приєднання господарських товариств.
 4. Порядок укладення, зміст та особливості договору про злиття або приєднання господарських товариств.

 

Завдання 1. Проаналізуйте особливості злиття акціонерних товариств. Підготуйте проекти документів, необхідних для оформлення злиття акціонерного товариства.

Завдання 2. Відшукайте в Єдиному державному реєстрі судових рішень рішення, що стосуються проблем злиття та приєднання господарських товариств (наприклад, невірне оформлення рішень про злиття чи приєднання, що мало наслідком скасування відповідної реєстраційної дії про припинення товариства тощо).

 

Тема 4. Поділ як спосіб припинення господарських товариств.

 1. Поняття та підстави поділу господарського товариства.
 2. Порядок поділу господарського товариства.
 3. Правові наслідки поділу господарських товариств.

 

Завдання 1. Які особливості примусового поділу господарських товариств? Хто вправі приймати рішення про такий поділ та порядок реалізації рішення.

 

Тема 5. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств.

 1. Поняття перетворення як способу реорганізації господарського товариства.
 2. Порядок перетворення господарських товариств.
 3. Правові наслідки перетворення господарського товариства.

 

Завдання:

 1. Дослідити та обґрунтувати, чи набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (2275-VIII) змінило процедуру перетворення ТзОВ та ТзДВ.
 2. Дослідіть чи допускається перетворення банків відповідно до законодавства України. Опишіть чому і зазначте специфіку.

 

Обговорення практичних завдань відбуватиметься онлайн за допомогою Zoom (zoom.us) в режимі відеоконференції в час та дати, згідно із розкладом практичних занять.

Крім цього, студенти зобов’язані підготувати доповіді на теми (за вибором):

 1. Припинення господарського товариства за рішенням Антимонопольного комітету України
 2. Злиття та поглинання господарських товариств за законодавством США
 3. Злиття та поглинання господарських товариств у праві ЄС
 4. Передання гудвілу при злитті та поглинанні. Знаки для товарів і послуг при злитті та поглинанні
 5. Особливості оподаткування господарських товариства при злитті та поглинанні
 6. Порядок примусової ліквідації юридичних осіб
 7. Договори про передачу корпоративних прав як підстава злиття чи приєднання
 8. Аналіз судової практики щодо приєднання господарських товариств
 9. Договори M&A
 10. Особливості злиття та приєднання акціонерних товариств
 11. Особливості злиття та приєднання товариств з обмеженою відповідальністю
 12. Перетворення акціонерних товариств
 13. Аналіз судової практики щодо злиття та приєднання господарських товариств
 14. Новели кодексу з процедур банкрутства

  ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

   «СТРАХОВЕ ПРАВО»

  на період карантину

  Тема 3. Особисте страхування

  1. Загальні засади правового регулювання особистого страхування.
  2. Поняття та зміст особистого страхування.
  3. Класифікація особистого страхування.
  4. Суб’єкти особистого страхування.
  5. Державне регулювання обов’язкового страхування окремих категорій осіб.

   

  Завдання 1. Вкажіть особливості страхування життя. Складіть проект договору страхування життя. Який порядок здійснення виплат за договором страхування життя?

  Завдання 2. Проаналізуйте постанову Верховного Суду у справі №  757/21768/15-ц 16 січня 2019 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79365302 ). Чи дозволяється укладення договорів особистого страхування на вимогу третіх осіб? Які підстави для визнання договору  особистого (страхування життя) недійсним? Складіть проект позовної заяви та відзиву на позовну заяву за фабулою справи.

   

   

  Тема 4. Майнове страхування

  1. Загальні засади правового регулювання майнового страхування.
  2. Поняття та зміст майнового страхування.
  3. Класифікація майнового страхування.
  4. Суб’єкти майнового страхування.
  5. Особливості оцінки майна при майновому страхуванні.

   

  Завдання 1. Підготуйте проект договору страхування нерухомого майна на випадок повені. Які істотні умови такого договору?

  Завдання 2. Які особливості страхування державного майна при переданні його в оренду. Проаналізуйте рішення Личаківського районного суду міста Львова у справі №463/3044/18 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79410321 ), постанову Верховного Суду у справі №  916/1234/17 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79471260 ). Чи може неукладення договору страхування майна бути підставою для припинення зобов’язань за договором оренди/визнання договору оренди недійсним? Відповідь обґрунтуйте.

   

   

  Тема 5. Страхування відповідальності

  1. Поняття страхування відповідальності.
  2. Загальні засади правового регулювання страхування відповідальності.
  3. Поняття та зміст страхування відповідальності.
  4. Класифікація страхування відповідальності.
  5. Суб’єкти страхування відповідальності.

   

  Завдання 1. Розмежуйте поняття «обов’язкове страхування відповідальності власників ТЗ» та «добровільне страхування наземних транспортних засобів».

  Проаналізуйте рішення Господарського суду міста Києва у справі 910/15629/18 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79426683) та у справі 910/15736/18 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79458504 ). Які особливості виплати страхового відшкодування при обов’язковому страхуванні відповідальності власників ТЗ та при добровільному страхуванні наземних ТЗ?

  Завдання 2. Які особливості страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків? Наведіть приклади такого страхування. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень судові рішення, які б стосувалися відповідальності арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючого санацією. 

  Обговорення практичних завдань відбуватиметься онлайн за допомогою Zoom (zoom.us) в режимі відеоконференції в час та дати, згідно із розкладом практичних занять.

  Крім цього, студенти зобов’язані підготувати доповіді на теми (за вибором):

  1. Страхування життя у праві ЄС
  2. Страхування майна у праві ЄС
  3. Аналіз судових рішень за позовами про стягнення страхового відшкодування потерпілими у ДТП
  4. Аналіз судових рішень за позовами страховиків про здійснення відшкодування витрат за страховими випадками
  5. Страхування на випадок повені: підстави, порядок, порядок виплати страхового відшкодування
  6. Страхування на випадок пожежі: підстави, порядок, порядок виплати страхового відшкодування
  7. Страхування відповідальності медичних працівників
  8. Страхування відповідальності окремих працівників
  9. Порядок створення та діяльності страхових компаній
  10. Особливості ліцензування страхової діяльності
  11. Страхові брокери
  12. Морське страхування
  13. Страхування цивільної відповідальності нотаріусів
  14. Страхування транспортних засобів