Щодо вступу в аспірантуру у 2022-2023 навчальному році

11.08.2022 | 14:43

Шановні вступники в аспірантуру, повідомляємо, що відповідно до правил прийому та Наказу Ректора  вступний іспит зі спеціальності відбудеться 31 серпня 2022 року о 10.00 в 415 аудиторії юридичного факультету (комп’ютерний клас) у тестовій формі в обсязі програми підготовки магістра права, зокрема з таких навчальних дисциплін «Теорія держави та права», «Конституційне право України», «Адміністративне право України», «Трудове право України», «Цивільне право України», «Право інтелектуальної власності», «Кримінальне право України», «Цивільне процесуальне право України», «Кримінальне процесуальне право України».

Перед складанням вступного іспиту зі спеціальності вступники в аспірантуру повинні пройти співбесіду 29 або 30 серпня 2022 року на відповідній кафедрі за участі завідувача кафедри та наукового керівника, про що має бути сформований відповідний протокол за цим зразком.

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами прийматимуться у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 15 серпня по 26 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 18.00. Телефон для довідок: (032) 239 47 73.

Перелік документів:

  1. Заява встановленого зразка;
  2. Особовий листок з обліку кадрів;
  3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірених в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури надіслати на електронну пошту: dep@lnu.edu.ua;
  4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
  5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста);
  6. Фотокартка розміром 3×4 см;
  7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Відповідно до Наказу Ректора № 3069 від 09 серпня 2022 за спеціальністю «Право» розподілено 5 місць бюджетного фінансування на денній формі навчання, 1 – по вечірній.

Більш детальну інформацію щодо проведення цих іспитів вступники зможуть отримати після у відділі аспірантури та докторантури.