Щодо конкурсу на вакантні місця державного замовлення

01.03.2018 | 09:28

Відповідно до Положення про порядок переведення студентів Львівського національного університету імені Івана Франка на вакантні місця державного замовлення від 28 квітня 2016 року розпоряджаюся оголосити конкурс на наявні вакантні місця державного замовлення на юридичному факультеті, а саме:

1 курс – 1 місце;
2 курс – 2 місця;
3 курс – 1 місце.

Студентам, які претендують на переведення на навчання за кошти державного замовлення, до 14 березня 2018 року подати в деканат юридичного факультету (через ауд. 507) такі документи:
– особисту заяву на ім’я Ректора Університету;
– завірену в навчальній частині копію залікової книжки;
копії документів, що підтверджують належність до пільгових категорій (за наявності);
– довідку про склад сім’ї та довідку про доходи повнолітніх членів сім’ї (за необхідності);
– копії документів, що підтверджують активну участь студента у науковому або громадському житті (за наявності).

Декан проф. Бурдін В.М.