Римське приватне право 2 і 4 потоки

23.03.2020 | 11:50

 

потоки 2 і 4
Викладач Федущак-Паславська Ганна
Контактний тел. 098 899 41 68
E-mail: paslavskafam@ukr.net
E-mail – и старост: Lawyer1Ac1@gmail.com,   yura.hvorov@gmail.com, sofia.id93938@gmail.com

 

 

Схема практичних занять навчального курсу

дата Тема, короткі тези Форма діяльності (заняття) Матеріали Література

 

Завдання для самостійної роботи

 

Вага оцін-ки Термін викона-ння
3 і 5 березня 2 акад. год.

 

Тема 1: Предмет і система курсу римського приватного права.

Тема 2: Джерела римського права.

 

 

Практичне заняття Конспект лекцій 1.Баранів О. Римське право/ О.Баранів. Ч.1 Вступ до науки римського права. – Мюнхен,1947.-117 с., с. 39 – 45.

2.Лоський К. Історія і система римського приватного права/ К.Лоський. Том перший. Історія джерел римського права. – Київ-Відень:Українське видавництво «Історія і право», 1921.-129 с., с. 20-129.

3. Орач Є.М. Римське приватне право. Підручник / Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К. : Ін Юре, 2012. – 392 с., с. 7 – 32.

4.Підопригора О.А., Харитонов Є.О.Римське право: Підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с., с. 43-47.

5.Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів:ПАІС, 2012. – 234 с., с. 27-39.

6. Цивільний Кодекс України//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Дати оцінку  основних підходів до періодизації історії розвитку римського права і держави.

Вміти аналізувати класифікаційні критерії поділу права на публічне і приватне.

Ознайомитися із структурою Цивільного кодексу України з метою визначення системи викладу норм цивільного права.

 

   
17 і 19 березня.

2 акад. год.

 

Тема 3: Особи (Суб’єкти права).

 

 

Практичне заняття Конспект лекцій 1. Орач Є.М. Римське приватне право. Підручник / Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К. : Ін Юре, 2012. – 392 с., с. 70- 92.

2.Підопригора О.А., Харитонов Є.О.Римське право: Підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с., с. 96-107, 115-123, 177-184, 263-276.

3.Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів:ПАІС, 2012. – 234 с., с. 63-75.

 

 

 

Вирішити казуси(задачі) на с.с.198-200 Практикуму з римського приватного права.    
31 березня і 2 квітня

2 акад. год.

 

 Тема 4: Регулювання шлюбно-сімейних відносин у римському приватному праві.

 

Практичне заняття Конспект лекцій 1. Орач Є.М. Римське приватне право. Підручник / Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К. : Ін Юре, 2012. – 392 с., с. 96-115.

2.Підопригора О.А., Харитонов Є.О.Римське право: Підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с., с. 277-291.

3.Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів:ПАІС, 2012. – 234 с., с. 76-87.

 

Вирішити казуси(задачі) на с.с.200-202 Практикуму з римського приватного права.

Звернути увагу на зміни у правовому становищі жінки у різні періоду розвитку римського права і держави.

 

   

 

14 1 16 квітня  

 2 акад. год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5: Речове право.

 

Практичне заняття   1. Орач Є.М. Римське приватне право. Підручник / Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К. : Ін Юре, 2012. – 392 с., с.165-188, 179, 190-212, 215-228,349-350.

2.Підопригора О.А., Харитонов Є.О.Римське право: Підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с., с. 107-114, 302-346, 424-425.

3.Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів:ПАІС, 2012. – 234 с., с. 89-119.

4. Цивільний Кодекс України//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 

Вирішити казуси(задачі) на с.с.202-207 Практикуму з римського приватного права.

Порівняти класифікаційні критерії поділу речей у Римі зі сучасною класифікакацією речей в українському цивільному праві.

Порівняти держання, володіння і похідне володіння(за елементами, які їх складають).

   
28 і 30 квітня

2 акад. год.

 

Тема 6: Спадкове право.

 

    1. Орач Є.М. Римське приватне право. Підручник / Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К. : Ін Юре, 2012. – 392 с., с.355-375.

2.Підопригора О.А., Харитонов Є.О.Римське право: Підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с., с. 430-442.

3.Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів:ПАІС, 2012. – 234 с., с.122-130, 133-137.

4. Цивільний Кодекс України//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 

Вирішити казуси(задачі) на с.с.207-208 Практикуму з римського приватного права.

Визначити місце того з подружжя, який пережив померлого у  чергах спадкоємців країн західної традиції права(за Французьким цивільним кодексом, Німецьким цивільним кодексом, ЦК України, за нормами. англійського права).

   
12 і 14 травня

2 акад. год.

 

Тема 7: Загальне вчення про зобов’язання і договір.

Тема 8: Окремі види договорів.

 

    1. Орач Є.М. Римське приватне право. Підручник / Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К. : Ін Юре, 2012. – 392 с., с.232-263, 268-281, 286-324.

2.Підопригора О.А., Харитонов Є.О.Римське право: Підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с., с. 347-423.

3.Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів:ПАІС, 2012. – 234 с., с.138-154, 160, 171-174.

4. Цивільний Кодекс України//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 

Вирішити казуси(задачі) на с.с.209-214 Практикуму з римського приватного права.

Підстави відповідально від  у римському приватному і в сучасному цивільному праві.

Формування принципу «pacta sunt servanda»у правовій системі Риму.

Виявити особливості договору дарування у римському праві.

Порівняти договори позики((mutuum) і позички (commodatum).

 

 

   
26 і 28 травня

2 акад. год.

 

Тема 9: Вчення про позов.     1. Орач Є.М. Римське приватне право. Підручник / Є.М.Орач, Б.Й.Тищик. – К. : Ін Юре, 2012. – 392 с., с.128-156.

2.Підопригора О.А., Харитонов Є.О.Римське право: Підручник / О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов. К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с., с. 292-301.

3.Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права / Г.М. Федущак-Паславська. – Львів:ПАІС, 2012. – 234 с., с.175-188.

 

Вирішити казуси(задачі) на с.с.214-218 Практикуму з римського приватного права.

Виділити принципи сучасного судового процесу, які виникли у римському праві.

Виявити адміністративні засоби захисту порушеного права у правовій системі Риму.

Порівняти формулу позову у римському судовому процесі з  позовним формуляром у англійському судочинстві.