Розклад захисту курсових робіт 2021 кафедри історії держави, права та політико-правових учень

06.05.2021 | 13:48
Викладач Дата та час захисту курсових робіт  Посилання на захист  
проф. Бойко Ігор Йосипович  11.05. 2021 

на 

14:00 

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78426181144?pwd=SHcwLzVYY090Uk4zOG9HM2RCTWtndz09
Meeting ID: 784 2618 1144
Passcode: B7kfFm 
проф. Тищик Борис Йосипович     
доц. Коваль Андрій Федорович     
доц. Кольбенко Андрій Володимирович  12.05 2021 

на  

11:00 


https://us04web.zoom.us/j/77071415520?pwd=eW5Za3ZoNU1IZSs1Yy91SFExbVFYZz09

Ідентифікатор: 770 7141 5520
Код: ynq4ve

доц. Липитчук Ольга Василівна  12.05. 2021 

на 

15:00 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/7408388367?pwd=R1I5aVVjakRwTTZEc2FYRmovQVBBdz09 

Meeting ID: 740 838 8367  

Passcode: 8U8spj 

 

доц. Моряк-Протопопова Христина Миколаївна  07. 05. 2021 

на 

13:30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzllYzUwOTgtNzVkNy00Y2NmLTgzYjItN2E2MTRmOGNmYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d1c5a293-6af9-41c8-88b1-34d2c85d42af%22%7d 

 

доц. Федущак-Паславська Ганна Михайлівна  12. 05. 2021 на 15:00 

13. 05. 2021 на 15:00 

https://meet.google.com/okb-kpxq-qum  
доц. Шевчук Ліліана Едуардівна  11.05. 2021 на 14:00 

13.05. 2021 на 14.00 

 

Посилання на вівторок 11.05 - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MzZjMzMDItMzI4My00ZDU4LTk5ZDctYjFjYTRiY2YyZmJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2286d069ec-c399-4b52-8e82-17f61f74c592%22%7d 

 

Посилання на четвер 13.05 - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4MzA3ZTItOTc0MS00YjMwLWJlYTktODBkODQzMDU4Nzk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2286d069ec-c399-4b52-8e82-17f61f74c592%22%7d 

 

ас. Гутів Богдан Ігорович  07. 05. 2021 

на 

09:00 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72525697756?pwd=Q2NCbDZ1TGF0d1RPQSs0TGNoRGRQZz09 

Ідентифікатор: 725 2569 7756 

Код: cT1PPL